Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Kancelaria Gubernatora Łomżyńskiego

Archiwum Państwowe w Białymstoku
- brak danych - 1867-1918
Kancelarîja Lomžinskogo Gubernatora 1867 - 1918
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze wojewódzkie, prowincjonalne, gubernialne polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes 1962
Na mocy ukazu z grudnia 1866r. podporządkowano zarząd guberni Gubernatorowi oraz Rządowi Gubernialnemu. Kancelaria Gubernatora był to urząd powołany do załatwiania spraw znajdujących się w jego wyłącznej kompetencji. Rozpatrywano tam sprawy powierzone gubernatorowi do osobistego rozpatrzenia bez współudziału Rządu Gubernialnego, a także sprawy oddane do osobistego rozporządzenia w Rządzie Gubernialnym. Kancelaria w momencie powstania składała się z: naczelnika, jego pomocnika, urzędnika do szczególnych poruczeń i pewnej ilości kancelistów. W momencie podporządkowania gubernatorowi straży ziemskiej-Kancelaria Gubernatora, do której należały sprawy dyscyplinarne i inspekcyjne straży powiększyła się. Z biegiem czasu zwiększono liczbę etatów w Kancelarii. W jej strukturze organizacyjnej wyodrębniono cztery referaty. Kancelaria Gubernatora wraz z Rządem Gubernialnym skupiały faktycznie całokształt władzy w guberni. W 1915r. Kancelaria Gubernatora Łomżyńskiego ewakuowana została do Riazania gdzie istniała do 1918r. Referat I 1867- 1918, sygn. 1-698;
Referat II 1868- 1917, sygn. 699- 1610;
Referat III- Straż Ziemska 1867- 1917, sygn. 1611- 1845;
Referat IV- Mobilizacyjny 1893- 1917, sygn. 1846- 1922;
Urzędnik do Szczególnych Poruczeń 1913, sygn. 1923;
Księgi 1874- 1917, sygn. 1924- 1964
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
4/5/0/1/1 Narjad Cilkuljary po evrejskim delam 1807-1913 0
4/5/0/1/2 Narjad… kanceljariji Lomžinskogo Gubernatora Rukovodjaščija rasporjaženija o prjadke otbytija glasnago nadzora policîi 1868-1916 0
4/5/0/1/3 Narjad… Rukovodjaščija rasporjaženîja o gminnych sadach i gminnom samoupravlenîi 1873-1914 0
4/5/0/1/4 [Podanie wincentego Bączyńskiego o pozwolenie pozostania w katolicyzmie - mieszkaniec Łomży] 1881-1882 0
4/5/0/1/5 Narjad… Rukovodjaščija rasporjaženîja kastel'no duchovenstva inoslavnych i inovernych ispovědanîi 1883-1915 0
4/5/0/1/6 Dělo… o službe ks.Vikentija Iodzeviěa [proboszcz w parafii Miastkowo, pow.łomżyński i w parafii Tykocin, pow.wysoko Mazowiecki] 1886-1912 0
4/5/0/1/7 [… o służbie księdza Stanisława Majewskiego - proboszcz w parafii Sieluń, pow. makowski] 1886-1886 0
4/5/0/1/8 Narjad… Rukovodjaščija rasporjaženîja o raznych političeskich i ugatovnych prestupnikov 1890-1917 0
4/5/0/1/9 Narjad… o porjadke sobiranija i soobščenija svedenîi o političeskoj blagonadežnosti 1891-1915 0
4/5/0/1/10 Narjad… o naznačenîi novorukopoležennago ksendza Antona Mel'niokago svorchštatnym vikarîem v priohode Ljubotyn [pow. łomżyński] 1891-1911 0
4/5/0/1/11 Dělo… o službe ks. Vladislava Senniekago [Skierowanie nowowyświęconego księdza do parafii Švelice, pow.makowski] 1891-1905 0
4/5/0/1/12 Dělo… o službe ks.Vikentîja Zelinskogo [przeniesienie do parafii w Łomży na stanowisko wikarego] [1887] 1892-1913 0
4/5/0/1/13 Dělo… o naznačenîi ks.Vikentîja Aleksandoviča vikarîem prichoda Vonsoš Ščučinskogo nezda 1892-1914 0
4/5/0/1/14 Narjad… o porjadkě razrěšenîja podnošenîi i deputacîi dla predstavlenîja Vysočajšim Osobam 1894-1910 0
4/5/0/1/15 Narjad… o porjadkě prizyva vojsk dla sodějstvîja graždanskim vlastjam 1894-1906 0
1 2 3 4 ... 37 38 39 40 41 ... 75 76 77 78

Amount of archival material

1962

1962

0

14.70

14.70

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.