Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Gubernialny Łomżyński do Spraw Fabrycznych i Górniczych

Archiwum Państwowe w Białymstoku
- brak danych - 1897-1914
Lomžinskoe Gubernskoe po Fabričnym i Gorno-Zavodskim Dělam Prisutstvîe 1897 - 1914
- brak danych - tak
administracja specjalna - instytucje kontrolne polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes 12
Urzędy nadzoru fabrycznego utworzono na podstawie ustawy z 1882r. Te na terenie guberni łomżyńskiej powstały jednak dopiero w 1897r. zorganizowano wówczas Łomżyński Urząd Gubernialny do Spraw Fabrycznych. W skład instytucji wchodzili: prezes- gubernator, zastępca- wicegubernator, a także członkowie: prokurator Sądu Okręgowego w Łomży, naczelnik Gubernialnego Zarządu Żandarmerii, Starszy Inspektor Fabryczny oraz gubernialny inspektor lekarski i gubernialny inżynier- architekt, których miejsca w późniejszym okresie zajęli przedstawiciele miejscowych właścicieli zakładów przemysłowych. Urząd posiadał, więc charakter prawie wyłącznie administracyjno- policyjny. Brakowało w nim przedstawicieli robotników, jako drugiej strony obok reprezentowanych fabrykantów. Gubernialne Urzędy do Spraw Fabrycznych i Górniczych miały charakter kolegialny i postanowienia podejmowały większością głosów, podporządkowane były Głównemu Urzędowi istniejącemu przy Ministerstwie Finansów. Przedmiotem posiedzeń łomżyńskiego urzędu były sprawy: interpretowania otrzymywanych z Ministerstwa okólników, zatwierdzanie sprawozdań i protokołów karnych Starszego Inspektora oraz rozpatrywanie jego referatów dotyczących realizacji przepisów ustawodawstwa fabrycznego, rozstrzyganie próśb i skarg na decyzje Urzędu, wydawanie pozwoleń zakładom na pracę w godzinach nadliczbowych. Odwołania od decyzji urzędu mogły być wysyłane do Głównego Urzędu. W 1915r. łomżyńskie urzędy nadzoru fabrycznego ewakuowane zostały w głąb Rosji. Ich likwidacja nastąpiła w ciągu 1918r. Protokoły posiedzeń i postanowień (jako załączniki do akt występują spisy zakładów przemysłowych i rzemieślniczych) 1897-1914, sygn. 1-7
Akta spraw ( m.in. kary za wykroczenia przeciwko ustawodawstwu fabrycznemu) 1904-1914, sygn. 8-12
- brak danych -
Units in the collection::
Reference code Title Dates Number of scans
4/7/0/-/1 Dêlo … Ẑurnalnyja postanovlenîja Lomẑinskego Gubernskago Fabriênago Prisutstvîja za 1897, 1898, 1899, 1900 i 1901 g 1897-1901 0
4/7/0/-/2 Dêlo … Ẑurnalnyja postanovlenîja sego Prisutstvîja za 1902 i 1903 gody 1902-1903 0
4/7/0/-/3 Dêle … Ẑurnalnyja postanovlenîja sego Prisutstvîja za 1904 g 1904-1904 0
4/7/0/-/4 Dêle … Ẑurnalnyja postanovlenîja sego Prisutstvîja za 1905 i 1906 g g 1905-1906 0
4/7/0/-/5 Dêlo … Ẑurnalnyja postanovlenîja Lomẑinskego Gubernskago Fabriênago Prisutstvîja za 1907, 1908 i 1909 gody 1907-1909 0
4/7/0/-/6 [Protokoły posiedzeń Urzędu za lata 1909-1910] 1909-1910 0
4/7/0/-/7 Dêlo … Ẑurnalnyja postanovlenîjn Lomẑinskago Gubernskago po fabriĉnym i gornozavodskim dêlam Prisutstvîja za 1911, 1912, 1913, 1914 [lata] 1911-1914 0
4/7/0/-/8 Dêlo … Cirkuljarnyja rasporjaẑênija 1904-1914 0
4/7/0/-/9 Dêlo … po utverẑdenîi drednich podennych plat ĉernoraboĉim v promyŝlennych zavedenîjach Lomẑinskoj gubernîi 1906-1912 0
4/7/0/-/10 Dêlo … S protokolami 1908, 1909, 1910, 1911 i 1912 [lata] 1908-1912 0
4/7/0/-/11 Dêle … s perepiskoj po vzyskanîi ŝtrafov, nalegaemych Prisutstîem na zavêdyvajuŝĉich i vladelcev fabrik i zavodov za naruŝen[ie] Ustava Promyŝl 1911-1912 0
4/7/0/-/12 [Pismo Ministerstwa Handlu i Przemysłu do prezesa Urzędu, aprobujące nominację członków reprezentujących właścicieli zakładów] 19.VI.1914 0

Amount of archival material

12

12

0

0.20

0.20

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.