Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Gubernialny Łomżyński do Spraw Ubezpieczenia Robotników

Archiwum Państwowe w Białymstoku
- brak danych - 1913-1915
Lomžinskoe Gubernskoe po Dělam Strachovanîja Rabočich Prisutstvîe 1913 - 1915
- brak danych - tak
administracja specjalna - instytucje kontrolne polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes 8
Urzędy nadzoru fabrycznego w guberni łomżyńskiej zorganizowano w 1897r. W 1913r. powstał Łomżyński Urząd Gubernialny do Spraw Ubezpieczenia Robotników. Łomżyńskie urzędy obejmowały terenem swego działania gubernię łomżyńską powiększoną o powiat węgrowski. W skład urzędu wchodzili: prezes- gubernator, zastępca prezesa- wicegubernator oraz członkowie: zarządzający Łomżyńską Izbą Skarbową, prokurator Sądu Okręgowego, Starszy Inspektor Fabryczny, gubernialny inspektor lekarski, inżynier gubernialny, oraz trzech reprezentujących właścicieli zakładów i trzech- delegatów robotników z zarządów Kas Chorych. Podstawowym zadaniem instytucji był nadzór nad organizacją Kas Chorych oraz w dalszej kolejności wprowadzanie obowiązkowego ubezpieczenia robotników od wypadków przy pracy lub śmierci. Faktycznie jednak placówka zajmowała się wyłącznie sprawami Kas Chorych. Urząd miał charakter kolegialny, postanowienia podejmował większością głosów. W 1915r. urzędy z terenu guberni łomżyńskie ewakuowane zostały w głąb Rosji. Ich faktyczna likwidacja nastąpiła w ciągu 1918r. Skład osobowy Urzędu 1913, sygn. 1
Kasy Chorych w gub. Łomżyńskiej 1913-1914, sygn. 2-3, 8
Postanowienia Urzędu 1913-1915, sygn. 6
Korespondencja i okólniki 1913-1915, sygn. 4-5, 7
- brak danych -

Amount of archival material

8

8

0

0.10

0.10

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.