Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Starszy Inspektor Fabryczny Guberni Łomżyńskiej

Archiwum Państwowe w Białymstoku
- brak danych - [1896] 1899-1917
Staršîj Fabričnyj Inspektor Lomžinskoj Gubernî 1896 - 1896
1899 - 1917
- brak danych - tak
administracja specjalna - instytucje kontrolne polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes 163
W 1897r. utworzono urzędy nadzoru fabrycznego w guberni łomżyńskiej. Powstał wówczas urząd Starszego Inspektora Fabrycznego gub. Łomżyńskiej. Podlegał on bezpośrednio Okręgowemu Inspektorowi w Warszawie. Po 1903r. zaś można mówić o faktycznym podporządkowaniu Inspektorów miejscowej administracji ogólnej. W zakresie kompetencji Starszego Inspektora Fabrycznego było: wykonawstwo postanowień gubernialnych urzędów nadzoru, kontrola przestrzegania przepisów,, Ustawy Przemysłowej’’, regulowanie wzajemnych stosunków między fabrykantami a robotnikami i rozjemstwo w wypadku konfliktów między nimi, wydawanie wniosków, w oparciu o protokoły karne, z tytułu nieprzestrzegania przepisów ustawodawstwa fabrycznego. Inspektorzy musieli ponadto zajmować się rejestracją i nadzorem technicznym kotłów parowych oraz różnego rodzaju statystyką przemysłową, kontrolować przestrzeganie ustawy o wynagrodzeniu robotników poszkodowanych podczas wypadków przy pracy i prowadzić rejestrację zakładów podległych ustawie. Skargi na działalność Starszego Inspektora musiały być kierowane do Urzędów Gubernialnych. W 1915r. urzędy z terenu gub. łomżyńskiej ewakuowane zostały w głąb Rosji. Ich faktyczna likwidacja nastąpiła w ciągu 1918r. Sprawy: organizacji kas chorych, wypadków przy pracy, rejestracji kotłów parowych, oględzin nowozałożonych zakładów [1896] 1899-1917, sygn. 1-163 - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
4/9/0/-/1 [Pisma okólne Ministerstwa Finansów i gubernatora łomżyńskiego] 1896-1902 0
4/9/0/-/2 Dêlo … ob. Ustanovkê paroyogo kotla na lêsopilnom zavodêv im. Zvêrẑinec gm. Krasnoselc Makovskago uêzda Mavrikîja [Mozesa] Rejcherta 1903-1903 0
4/9/0/-/3 Dêlo … ob. Ustanovkê parovogo kotla lokomobilja v im. Dzerẑbaja Stanislava Ljasockago 1904-1904 0
4/9/0/-/4 Dêlo … onesĉastnom sluĉaê s raboĉim Stanislavom Konstantinoviĉem Zalevskim na parovoj krupodernêi maslobojkê Davida Gelŝiskago i Icka Bengeledorfa v gor. Lomẑi 1904-1907 0
4/9/0/-/5 [Sprawozdanie Starszego Inspektora Fabrycznego z działalności za 1904r.] 1904-1904 0
4/9/0/-/6 Dêlo … o nesĉastnom sluĉaê s raboĉîm Osipom Ivanoviĉem Kalista na sukonno otdêleẑnoj fabrikêv der. Babino aren. Sapiroju i Kaganom 1905-1906 0
4/9/0/-/7 Dêlo … nesĉastnom sluĉaê s raboĉim Moŝekom Icekom Levkoviĉem na kaẑevennom zavodê Matysa Rajĉika v gor Makovê 1905-1905 0
4/9/0/-/8 Dêlo … o nesĉastnom sluĉaê s raboĉim Grogorîem Eduardoviĉem Milevskim na sveklasachrnom zavodê Grafa Stanislava Lubenskago i Aleksandra Ŝjurra v im. Lukove, gm. Karnevo, Makovskago uêzd a … 1905-1906 0
4/9/0/-/9 Dêlo … o nesĉastnom sluĉaê s raboĉim Eduardom Gustavom Vilgelmom Chibŝerom na sukonno otdêloĉnoj fabrikêv der. Babino M. Ŝapiry i M. Kagana 1905-1905 0
4/9/0/-/10 Dêlo … o nesĉastnom sluĉaê s raboĉim Adamom Brodovskim na kostemolnom i kleevarennom zavodê Ieka Bêlostockago w pos. Graevê 1905-1906 0
4/9/0/-/11 Dêlo … o nesĉastnom sluĉaê s maŝinistom Ivanom Bivaldom na sveklosacharnom zavodê v us. Gucin Eleny Andljauer 1905-1906 0
4/9/0/-/12 Dêlo … o nesĉastnom sluĉaê s raboĉim Francem Osipoviĉem Patorskim na sveklosachanom zavodêv im. Lukove Grafa Stanislava Lubenskago i Aleksandra Ŝjurra 1905-1907 0
4/9/0/-/13 Dêlo … o nesĉastnom sluĉaê s rabotnicej Sofîej Jakubovnoj Budziŝevskoj na sveklosachanom zavodêv im. Lukove gm. Karnevo Grafa Stanislava Lubenskago i Aleksandra Ŝjurra 1905-1906 0
4/9/0/-/14 Dêlo … o nesĉastnom sluĉaê s raboĉim maŝinistom Marcinom Ŝymonoviĉem Brykalskim na spirtoĉistelnom zavodê Marîi Antonovy Rẑentkovskoy v im. Ezîorki gm. Drozdowo 1905-1907 0
4/9/0/-/15 Dêlo … o nesĉastnom sluĉaê s raboĉim Franem Damenckim na sveklosacharnom zavodêv us. Gucin eleny Andljauer 1905-1906 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Amount of archival material

163

163

0

0.60

0.60

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.