Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Rząd Księstwa Pruskiego

Archiwum Państwowe w Olsztynie
- brak danych - [1492] 1525-1804 [1847]
Etats Ministerium 1492 - 1492
1525 - 1804
1847 - 1847
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze centralne, ministerstwa, komitety niemiecki
inwentarz kartkowy roboczy Yes sygn.1-334
- brak danych - Pomoce archiwalne, sygn. 1-22
rejestr, skorowidz rzeczowy A-Z
Sprawy lenna, sygn. 23-132
lokacje, nadania, umowy, kontrakty, przywileje, zapisy dóbr lennych; prośby dotyczące pomiarów gruntu, sprawy sporne
Sprawy kościelne, sygn. 133-183
przywileje, fundacje, budowa i wyposażenie kościołów, budynków parafii, szkół, remonty, dzięsięciny, rachunki kościelne, rozporządzenia dot. Pochówków, instrukcje dot.szkolnej dyscypliny, wizytacje
Miasta, rzemiosło, handel sygn. 184-220
Kłajpeda (Memel) : żegluga-skargi i prośby żeglarzy,handel morski; handel zbożem, podatki-akcyzy, pogłówne; korespondencja z cechami, sądownictwo miejskie-sprawy sporne, karne, śledztwa; pomoc udzielona mieszkańcom po inwazji szwedzkiej, pożar miasta;
Tylża (Tilsit): spis mieszkańców; Dąbrówno (Gilgenburg): wybory rady miejskiej; Preussisch Eylau: sprawy cechów; rzemiosło Królewiec (Königsberg): decyzje rady w sprawach Starego Miasta i Knipawy (Kneiphof); Olsztynek (Hohenstein): sprawy sporne, śledztwo przeciwko burmistrzowi, rzemiosło, bractwo strzeleckie; Orneta (Wormditt): akta gruntowe; Działdowo (Soldau): sprawy podatków
Ogólne sprawy administracyjne sygn. 221-301
instrukcje, zarządzenia, potwierdzenie przywilejów Księstwa przez króla polskiego Władysława IV, zwoływanie stanów, wypisy z obrad sejmowych dotyczące spraw politycznych i gospodarczych, fragmenty protokołów posiedzeń Oberratstube, sprawy podatkowe, sprawy wojskowe,kontrybucje, przywileje dla drukarni i papierni, cenzura i konfiskata druków, utrzymanie rzek i śluz
Sprawy wojenne i wojskowe sygn. 302-313
zarządzenia, wojna 30 letnia, szwedzka okupacja,sprawy sporne dotyczące granic
Fundacje, szpitale, przytułki sygn. 314-330
fundacje na rzecz Uniwersytetu w Królewcu, stypendia; utrzymanie, remonty szpitali i przytułków
Kurlandia sygn.331-334
tzw. Akta kurlandzkie- repertorium, korespondencja, historia Kurlandii
Gemein Ratbuch 1527-1527 [1558] sygn.504
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
42/1/0/-/1 Verzeichnis derer Sachen, welche in diesegne Volumine MSC-to (manuscripto) befidlich sind; 2.No 933 Confirmationes 1606-1610 1609-1610 0
42/1/0/-/2 Archiv-Sachen-Register.Lit. A [Indeks rzeczowy i osobowy do akt Etats Ministerium - niekompletny] 1800-1800 0
42/1/0/-/3 Archiv-Sachen-Register.Lit. B [Indeks rzeczowy i osobowy do akt Etats Ministerium - niekompletny] 1800-1800 0
42/1/0/-/4 Archiv-Sachen-Register.Lit. C [Indeks rzeczowy i osobowy do akt Etats Ministerium - niekompletny] 1800-1800 0
42/1/0/-/5 Archiv-Sachen-Register.Lit. D [Indeks rzeczowy i osobowy do akt Etats Ministerium - niekompletny] 1800-1800 0
42/1/0/-/6 Archiv-Sachen-Register.Lit. D - E [Indeks rzeczowy i osobowy do akt Etats Ministerium - niekompletny] 1800-1800 0
42/1/0/-/7 Archiv-Sachen-Register.Lit. F [Indeks rzeczowy i osobowy do akt Etats Ministerium - niekompletny] T.I 1800-1800 0
42/1/0/-/8 Archiv-Sachen-Register.Lit. F [Indeks rzeczowy i osobowy do akt Etats Ministerium - niekompletny] T.II 1800-1800 0
42/1/0/-/9 Archiv-Sachen-Register.Lit. G [Indeks rzeczowy i osobowy do akt Etats Ministerium - niekompletny] T.I 1800-1800 0
42/1/0/-/10 Archiv-Sachen-Register.Lit. G [Indeks rzeczowy i osobowy do akt Etats Ministerium - niekompletny] T.II 1800-1800 0
42/1/0/-/11 Archiv-Sachen-Register.Lit. G [Indeks rzeczowy i osobowy do akt Etats Ministerium - niekompletny] T.III 1800-1800 0
42/1/0/-/12 Archiv-Sachen-Register.Lit. H [Indeks rzeczowy i osobowy do akt Etats Ministerium - niekompletny] T.I 1800-1800 0
42/1/0/-/13 Archiv-Sachen-Register.Lit. H [Indeks rzeczowy i osobowy do akt Etats Ministerium - niekompletny] T.II 1800-1800 0
42/1/0/-/14 Archiv-Sachen-Register.Lit. I - K [Indeks rzeczowy i osobowy do akt Etats Ministerium - niekompletny] 1800-1800 0
42/1/0/-/15 Archiv-Sachen-Register.Lit. L, M [Indeks rzeczowy i osobowy do akt Etats Ministerium - niekompletny] 1800-1800 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Amount of archival material

504

0

0

10.02

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.