Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Starostwo Powiatowe w Giżycku (łącznie z Wydziałem Powiatowym w Giżycku)

Archiwum Państwowe w Olsztynie
- brak danych - [1737] 1810-1945
Landratsamt Lötzen 1737 - 1737
1810 - 1945
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Urząd landrata wywodzi się z Marchii Brandenburskiej i pierwotnie wybierani na to stanowisko byli reprezentantami interesów stanowych. Od 1752r. w związku z likwidacją w Prusach urzędów starościńskich, powołani w ich miejsce landraci wypełniali swoje zadania jako przedstawiciele władzy państwowej. Ugruntowanie pozycji landrata w hierarchii organów władzy prowincjonalnej przyniosło rozporządzenie z 30.04.1815r. o jednolitej strukturze organizacji terytorialnej Prus. Państwo pruskie zostało podzielone na dziesięć prowincji (Provinz), te zaś na dwa lub więcej obwody rejencyjne (Regierungsbezirk); najniższą jednostką terytorialno-administracyjną był powiat (Kreis). Powiat giżycki znajdował się na obszarze Rejencji Gąbińskiej, od 1905r. Rejencji Olsztyńskiej. Całość spraw administracji państwowej, która spoczywała w rękach nadprezydenta w prowincji i prezydenta w rejencji, w powiecie pozostawała w gestii landrata. Późniejsza ustawa z 30.07.1883r. określiła szerokie kompetencje urzędu landrata, któremu podporzadkowane były wszelkie sprawy dotyczące gmin wiejskich, podatków, policji, wojska, szkolnictwa, opieki społecznej, opieki zdrowotnej, komunikacji, budownictwa, handlu, przemysłu. Landrat podlegał bezpośrednio prezesowi rejencji. Od 1872r. mianowany był na ten urząd przez ministra spraw wewnętrznych, wcześniej wybierany był przez miejcowe środowisko szlachty. Landrat przewodniczył sejmikowi i wydziałowi powiatowemu. A. Akta landrata
sprawy policyjne; sprawy pracowników obcych, emigrantów 1827-1944 sygn. 1-34, 377-379, 3214-3215
budownictwo; 1926-1944 sygn. 35-55
postanowienia w sporach administracyjnych, 1924-1944 sygn. 36-61
budżety roczne, 1919-1943 sygn. 62-69
przemysł i handel; budowa młynu wodnego w Rynie, udzielanie kredytów, pozwolenia na handel, 1887-1944 sygn. 70-81
koncesje na prowadzenie szynków i gospód; 1873-1944 sygn. 82-168
sprawy wyznaniowe, kościoły, [1737] 1810-1935 sygn. 169-171
sprwy upadłości, 1930, 1935 sygn. 172-173
odszkodowania za zniszczenia wojenne, 1943-1944 sygn. 174-208
medycyna i ochrona zdrowia,; szczepienia, wydawanie pozwoleń na handel substancjami trującymi, 1893-1942 sygn. 209-213
akuszerki; akta osobowe akuszerek, 1923-1944 sygn. 214-237
weterynaria; 1930-1941 sygn. 238-239
akta dot. akcji "Ostpreussenhilfe"; udzielanie kredytów, sprawy oddłużeniowe, 1929-1936 sygn. 240-241
obrona kraju; partie politczyne i stowarzeszenia, NSDAP, związki przeciwko faszyzmowi, informacje o obcokrajowcach przebywających na terytorium powiatu, 1840-1944 sygn. 242-249
oświata; sprawy ogólne, szkoła dla polskiej mniejszości, szkoła dla niewidomych w Królewcu, statystyka, finanse, budowa szkół, sale i place gimnatyczne, wypadki szkolne, alta dotyczące poszczególnych szkół w powiecie, akta osobowe nauczycieli, szkolnictwo wyższe, 1872-1944 sygn. 250-369
biuro promocji; organizacja jubileuszy, śwąt, sprawy organizacyjne, 1873-1944 sygn. 370-376
B. Zadania landrata wykonywane przez wydział powiatowy
pomoc społeczna; wsparcie ubogich rodzin, 1933-1944 sygn. 380-438
akta powiatowego urzędu dożywiania, 1940-1944 sygn. 439-440
powiatowy urząd gospodarczy; kartki na tytoń, 1914 sygn. 441
C. Zadania krajowe landrata wykonywane przez wydział powiatowy
sprawy granic okręgów gminnych i dworskich, tworzenie nowych okręgów, likwidacja okręgów dworskich, 1873-1944 sygn. 442-500
wybory wójtów poszczególnych gmin, 1929-1943 sygn. 501-584
sprawy organizacyjne urzędu; zarządzenia, zadania, instrukcje 1923-1942 sygn. 585-593
sprawy urzędu stanu cywilnego; akta ogólne dotyczące funkcjonowania urzędu, formularze i pieczęcie urzędowe, informacje o urodzeniach, zgonach i małżeństwach obcokrajowców, 1892-1945 sygn. 594-611
D. Sprawy samorządowe
administracja ogólna; protokoły z sejmików powiatowych, uchwały, wydawanie dziennika powiatowego, kronika powiatu, samochody służbowe, 1903-1944 sygn. 612-618, 3162-3163
wydział personalny; sprawy ogólne dot. zatrudnienia pracowników, akta osobowe poszczególnych pracowników, 1885-1944 sygn. 619-618-637
straż pożarna; sprawy dot. ochotniczych straży pożarnych, zakup gruntów pod nową remizę w Orłowie, plany przeciwpożarowe, 1928-1939 sygn. 638-642
wydział finansowy; budżet, sprawy ogólne, 1925-1944 sygn. 643-650, 3217
wydział podatkowy; instrukcje dot. poboru podatków, pobór podatku Schlachsteuer z poszczegónych gmin, 1873-1939 sygn. 651-676, 3230
leśnictwo; zalesianie, sprawy kupna gruntów leśnych, 1879-1942 sygn. 677-717, 3198
opieka nad bezrobotnymi; zwalczanie bezrobocia, 1928-1936 sygn. 718-725
sprawy opiekuńcze: sprawy ogólne, statystyka pobierających dopłaty, dożywianie dzieci w szkołach, opieka nad chorymi na choroby weneryczne, alkoholikami, chorymi na gruźlicę, akta dotyczące kosztów opieki społecznej, akta dotyczące poszczególnych rodzin i osób korzystających z pomocy, 1911-1944 sygn. 726-1156, 3226-3227
sprawy odszkodowań wojennych; pomoc inwalidom wojennym i ich rodzinom, wypłaty rent, 1840-1944 sygn. 1157- 1201, 3224-3225, 3235
urząd opieki nad nieletnimi; zarządzenia ogólne, akta dotyczące pomocy poszczególnym rodzionom, 1921-1944 sygn. 1202-1242
opieka nad wojskowymi cmentarzami polowymi, 1934-1941 sygn. 1243-1245
opieka zdrowia; zakup karetki, budowa ochronki, sprawy dezynfekcji, budowa domu sanatoryjnego w Wilkasach, 1874-1939 sygn. 1246-1253
bodowa i utrzymanie dróg, 1901-1941 sygn. 1254-1546
powiatowy urząd budowlany; sprawy ogólne, dokumentacja techniczna dot. budowy i rozbudowy poszczególnych budynków, 1902-1944 sygn. 1547-1658, 3199, 3231, 3234, 3239-3241
sprawy nadzoru budowlanego; 1838-1936 sygn. 1659-1699, 3200-3209
pożyczki; obsługa pożyczek na cele budowlane, programy aktawacji zawodowej, 1922-1940 sygn. 1700-1747, 3228, 3232
powiatowa kasa oszczędności; sprawy ogólne, kontrole, bilanse, wyciągi kont, wykazy kredytobiorców, 1910-1945 sygn. 1748-1828
sprawy oddłużeniowe, pożyczki, zastawy hipotecze, 1905-1944 sygn. 1829-2865
jurysdykcja; sprawy odszkodowawcze, sporne, księgi protokołów sędziego rozjemczego, sprawa o ustalenie ojcostwa, 1882-1939 sygn. 2866-2879, 3218-3220, 3236-3238, 3229
melioracje; sprawy ogólne, plany osuszania gruntów poszczególnych wsi, 1825-1944 sygn. 2880-3156, 3210-3211, 3216, 3233
sprawy osiedleńcze, 1929-1944 sygn. 3157-3161
komunikacja; opłaty komunikacyjne, ograniczenie
spory administracyjne; 1919-1933 sygn. 3164-3175
sprawy gospodarcze; handel, rzemiosło, koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej, zakup ruchomości, gruntów, pomoc ofiarom klęsk żywiołowych, regulacja szkód wyrządzonych przez dzikie zwierzęta, 1874-1943 sygn. 3176-3197, 3212-3213, 3221-3223
inwentarz książkowy bez wstępu; wykazano 14 braków podczas skontrum (1996-1997, 2018)

Amount of archival material

3241

3241

0

34.95

34.95

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.