Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Starostwo Powiatowe w Kętrzynie (łącznie z Wydziałem Powiatowym w Kętrzynie)

Archiwum Państwowe w Olsztynie
- brak danych - 1723-1945
Landratsamt Rastenburg 1723 - 1945
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Urząd landrata wywodzi się z Marchii Brandenburskiej i pierwotnie wybierani na to stanowisko byli reprezentantami interesów stanowych. Od 1752r. w związku z likwidacją w Prusach urzędów starościńskich, powołani w ich miejsce landraci wypełniali swoje zadania jako przedstawiciele władzy państwowej. Ugruntowanie pozycji landrata w hierarchii organów władzy prowincjonalnej przyniosło rozporządzenie z 30.04.1815r. o jednolitej strukturze organizacji terytorialnej Prus. Państwo pruskie zostało podzielone na dziesięć prowincji (Provinz), te zaś na dwa lub więcej obwody rejencyjne (Regierungsbezirk); najniższą jednostką terytorialno-administracyjną był powiat (Kreis). Powiat kętrzyński znajdował się na obszarze Rejencji Królewieckiej i w końcu XIX w. obejmował powierzchnię 874 m2. W granicach powiatu znajdowały się wówczas 3 miasta, 70 gmin wiejskich i 107 obszarów dworskich. Całość spraw administracji państwowej, która spoczywała w rękach nadprezydenta w prowincji i prezydenta w rejencji, w powiecie pozostawała w gestii landrata. Późniejsza ustawa z 30.07.1883r. określiła szerokie kompetencje urzędu landrata, któremu podporzadkowane były wszelkie sprawy dotyczące gmin wiejskich, podatków, policji, wojska, szkolnictwa, opieki społecznej, opieki zdrowotnej, komunikacji, budownictwa, handlu, przemysłu. Landrat podlegał bezpośrednio prezesowi rejencji. Od 1872r. mianowany był na ten urząd przez ministra spraw wewnętrznych, wcześniej wybierany był przez miejcowe środowisko szlachty. Landrat przewodniczył sejmikowi i wydziałowi powiatowemu. A. Sprawy administracji państwowej
sprawy ogólne powiatu: informacje przesyłane przez Starostwo do prasy 1723-1911 sygn.1-2
budowa wodociągu 1806-1900 sygn.3
sprawy ludnościowe: migracje, ludność żydowska, zmiany własności 1817-1915 sygn.4-7
apteki i aptekarze 1828-1919 syg.8
sprawy szkolne i kościelne: wydatki kościoła ewangelickiego w Kętrzynie, kościół w Srokowie, ogólne sprawy kościelne, wydatki Szkoły Rolniczej w Kętrzynie, budowa szkolnych zabudowań gospodarczych w Lędławkach 1837-1940 sygn.9-12, 232
związki i stowarzyszenia: Związek Młodzieży, Związek Sportowy, Związek Żołnierzy 1909-1938 sygn.13-15
oszacowanie podatku gruntowego 1863-1867 sygn.16-23
stan Rzeszy: spiski polityczne, demonstracje, tworzenie rad robotniczych i wiejskich, rozporządzenia dotyczące obrony Republiki, landtag 1931 r., 1879-1931 sygn.24-35
sprawy gospodarki 1908-1908 sygn.36
sprwy opiekuńcze 1917-1938 sygn.236, 240
B.Zadania landrata wykonywane przez wydział powiatowy
ogólne sprawy chłopstwa: mianowanie członków powiatowych rad wiejskich, kontrole, wymiana młodzieży wiejskiej, sprawozdania dot. żywności, podział środków żywnościowych, produkcja mleka, wiadomości gospodarcze, organizacja i administracja w ogólności, zgłoszenia potrzeb, asygnaty, służba Hitlerjugend, dostawa koni i żywności dla wehrmachtu, robotnicy przymusowi 1934-1945 sygn.37-128, 229-231, 233-235, 237-238, 244-246
rachunki i sprawy kasowe: potwierdzenia wpływów i wydatków, księga kasowa, powiatowa kasa oszczędności 1912-1944 sygn.129-133, 241
sprawy hodowli zwierząt 1935-1945 sygn.134-136
sprawy chłopstwa-specialia dot. poszczególnych gospodarstw 1933-1945 sygn.137-220
C.Nadzór gminy
zmiany obwodów gminnych, mianowania do rady gminy Srokowo, administracja miasta Kętrzyn, sprawozdania dot.administracji 1880-1941 sygn.221-225, 239
D.Wydział powiatowy, administracja ogólna
sprawy administracyjne sporne, księga protokołów Zakładu opieki dla epileptyków w Karolewie 1882-1936 sygn.226-228
Varia ( luźne karty dot. spraw różnych, m.in. informacja dot.osób zmarłych na wściekliznę, dane statystyczne, rachunki, zezwolenia na budowę) 1904-1944 sygn. 242-243
wykazano 2 braki podczas skontrum (1997, 2017)

Amount of archival material

246

246

0

5.82

5.82

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.