Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Starostwo Powiatowe w Lubawie z siedzibą w Nowym Mieście Lubawskim (łącznie z Wydziałem Powiatowym w Lubawie)

Archiwum Państwowe w Olsztynie
- brak danych - 1832-1926
Landratsamt Löbau zu Neumark 1832 - 1926
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Urząd landrata wywodzi się z Marchii Brandenburskiej i pierwotnie wybierani na to stanowisko byli reprezentantami interesów stanowych. Od 1752r. w związku z likwidacją w Prusach urzędów starościńskich, powołani w ich miejsce landraci wypełniali swoje zadania jako przedstawiciele władzy państwowej. Ugruntowanie pozycji landrata w hierarchii organów władzy prowincjonalnej przyniosło rozporządzenie z 30.04.1815r. o jednolitej strukturze organizacji terytorialnej Prus. Państwo Pruskie zostało podzielone na dziesięć prowincji (Provinz), te zaś na dwa lub więcej obwody rejencyjne (Regierungsbezirk); najniższą jednostką terytorialno-administracyjną był powiat (Kreis). Dla powiatu lubawskiego siedzibą władz powiatowych było Nowe Miasto Lubawskie. Powiat na mocy Traktatu Weralskiego został przyłączony w 1920 r. do państwa polskiego. Całość spraw administracji państwowej, która spoczywała w rękach nadprezydenta w prowincji i prezydenta w rejencji, w powiecie pozostawała w gestii landrata. Późniejsza ustawa z 30.07.1883r. określiła szerokie kompetencje urzędu landrata, któremu podporządkowane były wszelkie sprawy dotyczące gmin wiejskich, podatków, policji, wojska, szkolnictwa, opieki społecznej, opieki zdrowotnej, komunikacji, budownictwa, handlu, przemysłu. Landrat podlegał bezpośrednio prezesowi rejencji. Od 1872r. mianowany był na ten urząd przez ministra spraw wewnętrznych, wcześniej wybierany był przez miejcowe środowisko szlachty. Landrat przewodniczył sejmikowi i wydziałowi powiatowemu. A.sprawy administracji państwowej
sprawy ogólne powiatu: rozporządzenia i zarządzenia władz zwierzchnich, sprawy personalne, utworzenie wojennej kasy zaliczkowej 1883-1926 sygn.1-5
budżet powiatu, preliminarze 1873-1887, 1917 sygn.6-7
sprawy policyjne ogólne: kontrola nad zbiegami, skargi, nadzór nad administracją policji, zatwierdzenie straży nocnej 1884-1914 sygn.8-11
policja budowlana: budowa dróg, wypełnianie obowiązków w okręgach (Amtsbezirk) 1875-1920 sygn.12-30, 281
pełnienie obowiązków policji polowej (Feldpolizei) w okręgach 1844-1918 sygn.31-43, 280
rzemiosło i przemysł (Gewerbepolizei): rozprzorządzenia, koncesje na prowadzenie wyszynku, pełnienie obowiązków w okręgach 1875-1919 sygn.44-64
polowania i łowiectwo (Jagdpolizei) 1884-1923 sygn.65-81
sprawy sanitarne 1880-1918 sygn.82-87, 282
ustawy dot. gospodarki wodnej, melioracje, odwadnianie 1853-1919 sygn.88-94
opieka nad rodzinami żołnierzy, inwalidzi wojenni 1871-1920 sygn.95-99
opieka zdrowotna: zakłady lecznicze, higiena, dezynfekcje, walka z chorobami zakaźnymi (gruźlica, cholera) 1892-1920 sygn.100-109
położnictwo 1871-1917 sygn.11-113
sprawy kościelne i szkolne: tworzenie szkół dokształcających, zatrudnienie księdza w Brzoziu 1832-1919 sygn.114-125, 279
osadnictwo 1893, 1906 sygn 126, 137
budowa kolei wąskotorowej 1899-1913 sygn.127-128
sprawy budowlane: plebania przy kościele katolickim w Złotowie i w Nowym Mieście Lubawskim, kościół katolicki w Zwiniarzu i w Brzoziu, rozbiórka klasztoru w Łąkorzu, kościół ewangelicki w Lubawie, sąd obwodowy, więzienie 1851-1926 sygn. 129-136
C.Zadania krajowe landrata wykonywane przez wydział powiatowy
administracja w okręgach 1853-1919 sygn.138-150, 275, 284
urzędy stanu cywilnego: kontrole, tworzenie obwodów, zaopatrzenie urzędów w odpowiednie rejestry i formularze 1874-1919 sygn.151-155
D.Wydział powiatowy
administracja ogólna: księga protokołów sejmiku, spis inwentarzowy, wybory uzupełniające do sejmiku powiatowego, księga posiedzeń wydziału 1864-1915 sygn.156-162
sprawy przeciwpożarowe 1904-1918 sygn.163-165, 283
sprawy opiekuńcze: opieka nad ubogimi, głuchoniemymi, chorymi umysłowo, niewidomymi 1870-1919 sygn.166-175
opieka zdrowotna: zakład dla dzieci głuchoniemych, szpital w Nowym Mieście Lubawskim, zakład leczniczy chorób oczu 1873-1915
sygn.176-180
sprawy finansowe i podatkowe: zadłużenie powiatu, uchwały gmin w sprawie budżetu i podatków 1864-1919 sygn.181-225, 276
sprawy gospodarcze: sprzedaż gruntów, użytkowanie trawy 1894-1917 sygn.226-228
sprawy budowlane: brukowanie dróg, kosztorysy budowy dróg, kolej wąskotorowa 1880-1919 sygn.229-242, 277-278
sprawy melioracyjne: spółki melioracyjne 1857-1918 sygn.243-261
sprawy kasowe (Kreiskommunalkasse): budżet 1898-1911 sygn. 262-270
powiatowa kasa oszczędnościowa (Kreissparkasse) 1862-1922 sygn.271-274
wykazano 5 braków podczas skontrum (1997, 2018)

Amount of archival material

284

284

0

4.10

4.10

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.