Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Starostwo Powiatowe w Morągu (łącznie z Wydziałem Powiatowym w Morągu)

Archiwum Państwowe w Olsztynie
- brak danych - 1818-1937
Landratsamt Mohrungen 1818 - 1937
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Urząd landrata wywodzi się z Marchii Brandenburskiej i pierwotnie wybierani na to stanowisko byli reprezentantami interesów stanowych. Od 1752r. w związku z likwidacją w Prusach urzędów starościńskich, powołani w ich miejsce landraci wypełniali swoje zadania jako przedstawiciele władzy państwowej. Ugruntowanie pozycji landrata w hierarchii organów władzy prowincjonalnej przyniosło rozporządzenie z 30.04.1815r. o jednolitej strukturze organizacji terytorialnej Prus. Państwo pruskie zostało podzielone na dziesięć prowincji (Provinz), te zaś na dwa lub więcej obwody rejencyjne (Regierungsbezirk); najniższą jednostką terytorialno-administracyjną był powiat (Kreis). Powiat morąski znajdował się na obszarze Rejencji Królewieckiej. Całość spraw administracji państwowej, która spoczywała w rękach nadprezydenta w prowincji i prezydenta w rejencji, w powiecie pozostawała w gestii landrata. Późniejsza ustawa z 30.07.1883r. określiła szerokie kompetencje urzędu landrata, któremu podporzadkowane były wszelkie sprawy dotyczące gmin wiejskich, podatków, policji, wojska, szkolnictwa, opieki społecznej, opieki zdrowotnej, komunikacji, budownictwa, handlu, przemysłu. Landrat podlegał bezpośrednio prezesowi rejencji. Od 1872r. mianowany był na ten urząd przez ministra spraw wewnętrznych, wcześniej wybierany był przez miejcowe środowisko szlachty. Landrat przewodniczył sejmikowi i wydziałowi powiatowemu. sprawy ogólne powiatu: informacje przesyłane przez Starostwo do prasy, projekt budżetu 1898-1930 sygn.1-5, 33
sprawy ludnościowe: migracje, dane statystyczne dot.zaludnienia 1872-1920 sygn. 6-9
sprawy podatkowe: podział gruntów, opłata od budynków 1840-1871, 1911-1911 sygn.10-13, 35-36
opieka społeczna 1919-1925 sygn.14
sprawy rybołówstwa 1865-1922 syg,15-19
rady robotnicze 1919-1919 syg.20
sprawy szkolne i kościelne: budowa plebanii w Morągu, kościół w Morągu, szkoła w Szymonowie, akta personalne nauczyciela Emila Ziembehl 1818-1914 syg.21-25, 37
księgi protokołów sędziego rozjemczego 1876-1937 syg. 26-32
budowa dróg i mostów b.d. Sygn.34
korekta daty skrajnej zespołu na 1818r. (2009-03-26)

Amount of archival material

37

37

0

0.64

0.64

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.