Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Starostwo Powiatowe w Mrągowie (łącznie z Wydziałem Powiatowym w Mrągowie)

Archiwum Państwowe w Olsztynie
- brak danych - 1798-1945
Landratsamt Sensburg 1798 - 1945
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Urząd landrata wywodzi się z Marchii Brandenburskiej i pierwotnie wybierani na to stanowisko byli reprezentantami interesów stanowych. Od 1752r. w związku z likwidacją w Prusach urzędów starościńskich, powołani w ich miejsce landraci wypełniali swoje zadania jako przedstawiciele władzy państwowej. Ugruntowanie pozycji landrata w hierarchii organów władzy prowincjonalnej przyniosło rozporządzenie z 30.04.1815r. o jednolitej strukturze organizacji terytorialnej Prus. Państwo pruskie zostało podzielone na dziesięć prowincji (Provinz), te zaś na dwa lub więcej obwody rejencyjne (Regierungsbezirk); najniższą jednostką terytorialno-administracyjną był powiat (Kreis). Powiat mrągowski znajdował się na obszarze Rejencji Gąbińskiej, od 1905r. Rejencji Olsztyńskiej. Całość spraw administracji państwowej, która spoczywała w rękach nadprezydenta w prowincji i prezydenta w rejencji, w powiecie pozostawała w gestii landrata. Późniejsza ustawa z 30.07.1883r. określiła szerokie kompetencje urzędu landrata, któremu podporzadkowane były wszelkie sprawy dotyczące gmin wiejskich, podatków, policji, wojska, szkolnictwa, opieki społecznej, opieki zdrowotnej, komunikacji, budownictwa, handlu, przemysłu. Landrat podlegał bezpośrednio prezesowi rejencji. Od 1872r. mianowany był na ten urząd przez ministra spraw wewnętrznych, wcześniej wybierany był przez miejcowe środowisko szlachty. Landrat przewodniczył sejmikowi i wydziałowi powiatowemu. A. Sprawy administracji państwowej
sprawy ogólne powiatu: kształcenie urzędników, objazd Prus Wschodnich przez wyższych urzędników administracyjnych 1798-1930 sygn.1-3, 127
sprawy plebiscytu 1919-1920 sygn.4-6
polityczne organizacje i związki, kontrola i konfiskata pism 1884-1938 sygn.7-12, 104-105, 128
wybory 1878-1933 sygn.13-15
sprawy ludnościowe: informacje dot. obcokrajowców; legitymowanie obcokrajowców, zatrudnienie rosyjskich i polskich robotników, gmina żydowska 1835-1938 sygn.16-50, 129-135
administracyjne sprawy sporne 1885-1918 syg,51-52
pożarnictwo 1897-1940 sygn.53, 157
sprawy finansowe i podatkowe: poborcy podatkowi, podatek bezpośredni, dzierżawa rybołówstwa, sprawy notarialne 1835-1915 sygn.54-56, 156, 158
sprawy opiekuńcze 1910-1945 sygn.57-58
opieka zdrowotna, higiena: utrzymanie żłobka, zwalczanie gruźlicy i zapalenia płuc, przegląd ubojni zwierząt 1911-1935 sygn.59-62
rzemiosło i przemysł (Gewerbepolizei): rozporządzenia dot. zakazu połowu ryb, cech malarzy , handel detaliczny 1902-1938 sygn.63-65
sprawy szkolne i kościelne: sprawozdania dot. szkół, rozporządzenia dot. wakacji i godzin lekcyjnych w szkołach podstawowych, sprawy budowlane, matrykuły szkolne, akta personalne nauczycieli, baptyści, , filiponi, innowiercy, sprawy sekt 1818-1938 sygn. 66-87, 99-103, 137
związki i stowarzyszenia 1899-1935 sygn.88-89
ubezpieczenia, kasa chorych 1912-1935 syg.90-93
sprawy gospodarcze 1844-1936 sygn.94-97, 138-141
statystyka 1908-1909 sygn.98
sprawy budowlane 1886-1939 sygn.145-148
C. Sprawy komunalne : wybory ławników i sędziów przysięgłych, zawiadomienia sądu ławniczego, urząd stanu cywilnego 1880-1938 sygn.106-108, 143-144, 154 (sygn.106 przesunięta do zespołu 24/514)
D. Wydział powiatowy
sprawy personalne 1919-1944 sygn.109-117
sprawy dróg 1918-1919 sygn.118
księgi protokołów sędziów rozjemczych 1880-1938 sygn.119-126
urząd wyżywienia (Ernährungsamt) 1938-1943 sygn.141-142
budżet 1931-1936 sygn.149-153
varia 1927-1940 syg.155
- brak danych -

Amount of archival material

158

158

0

4.34

4.34

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.