Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Starostwo Powiatowe w Nidzicy

Archiwum Państwowe w Olsztynie
- brak danych - 1812-1934
Landratsamt Neidenburg 1812 - 1934
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Urząd landrata wywodzi się z Marchii Brandenburskiej i pierwotnie wybierani na to stanowisko byli reprezentantami interesów stanowych. Od 1752r. w związku z likwidacją w Prusach urzędów starościńskich, powołani w ich miejsce landraci wypełniali swoje zadania jako przedstawiciele władzy państwowej. Ugruntowanie pozycji landrata w hierarchii organów władzy prowincjonalnej przyniosło rozporządzenie z 30.04.1815r. o jednolitej strukturze organizacji terytorialnej Prus. Państwo pruskie zostało podzielone na dziesięć prowincji (Provinz), te zaś na dwa lub więcej obwody rejencyjne (Regierungsbezirk); najniższą jednostką terytorialno-administracyjną był powiat (Kreis). Powiat nidzicki znajdował się na obszarze Rejencji Królewieckiej, od 1905r. Rejencji Olsztyńskiej. Całość spraw administracji państwowej, która spoczywała w rękach nadprezydenta w prowincji i prezydenta w rejencji, w powiecie pozostawała w gestii landrata. Późniejsza ustawa z 30.07.1883r. określiła szerokie kompetencje urzędu landrata, któremu podporzadkowane były wszelkie sprawy dotyczące gmin wiejskich, podatków, policji, wojska, szkolnictwa, opieki społecznej, opieki zdrowotnej, komunikacji, budownictwa, handlu, przemysłu. Landrat podlegał bezpośrednio prezesowi rejencji. Od 1872r. mianowany był na ten urząd przez ministra spraw wewnętrznych, wcześniej wybierany był przez miejcowe środowisko szlachty. Landrat przewodniczył sejmikowi i wydziałowi powiatowemu. plebiscyt na Warmii i Mazurach 1920-1920 sygn. 1-4
sprawy ogólne powiatu 1868-1901 sygn.5-6
sprawy rybołówstwa 1876-1931 sygn.7-8
sprawy ludności żydowskiej: statut synagogi w Nidzicy, gmina żydowska w Działdowie 1812-1918 sygn.9-12
sprawy kościelne, m.in. tworzenie i likwidacja parafii 1848-1865 sygn. 13, 35
opieka społeczna 1893-1933 sygn.14
konfiskata zabronionych pism 1894-1934 sygn. 15-17
stowarzyszenia i związki, m.in. rzemieślników, literackie, bractwo strzeleckie, 1865-1931 sygn. 18-22
sprawy dot. melioracji: instrukcje i zarządzenia, przegląd przedsiębiorstw melioracyjnych i pracowników, akta osobowe, melioracje obszarów leśnych 1847-1904 sygn. 23-33
migracje ludności, spis ludności 1848-1853, 1920 sygn. 34, 36
- brak danych -

Amount of archival material

36

36

0

0.56

0.56

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.