Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim (łącznie z Wydziałem Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim)

Archiwum Państwowe w Olsztynie
- brak danych - [1874] 1920-1939 [1949]
- brak danych - 1874 - 1874
1920 - 1939
1949 - 1949
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
- brak danych - A. Akta Starostwa Powiatowego
sprawy ogólne powiatu: rozporządzenia i zarządzenia władz zwierzchnich, sprawy personalne, kształcenie urzędników, wykaz organizacji na terenie powiatu 1916-1939 sygn. 1-61, 628-633
sprawy administracyjno-prawne: zmiany nazw miejscowości, sprawy podziału administracyjnego, zezwolenia na obchody, uroczystości i zbiórki, 1920-1934 sygn. 62-64, 67-76
sprawy policyjne, sprawozdania sytuacyjne, tygodniowe, miesięczne, 1920-1938 sygn. 65-66
sprawy karne, 1923-1938 sygn. 77-83
sprawy dotyczące miar i wag, 1921-1936 sygn. 84-89
sprawy łowieckie: zarzadzenia, obwody polowań, dzierżawa polowań, 1878-1938 sygn. 90-105
sprawy rybołóstwa, 1921-1933 sygn. 106-107
sprawy dotyczące straży polnej, 1874-1931 sygn. 108-113
sprawy budowlane: sprawy nadzoru budowlanego, zezwolenia na budowy, 1976-1939 sygn. 114-129
budowa dróg i mostów, 1886-1935 sygn. 130-131
sprawy finansowe, budżetowe, 1920-1939 sygn. 132-146
sprawy dotyczące handlu, 1919-1939 sygn. 147-170
sprawy hodowlane, 1920-1935 sygn. 171-192
rzemisło i przemysł: zezwolenia na prowadzenie rzemiosła, koncesje przemysłowe, cechy: szewski, piekarski, ślusarski, krawiecki, kowalski, kominiarski, 1874-1939 sygn. 193-354
sprawy rolnicze: rejestry obrotu ziemią, zagospodarowanie odłogów, dotyczące produkcji rolnej, ewidencja osad rentowych w powiecie, sprawy przewłaszczeniowe, 1921-1939 sygn. 355-426
sprawy leśne: zezwolenia na wyrąb, sprawy zalesiania nieużytków rolnych, parcelacja gruntów leśnych, plany gospodarstw leśnych, 1923-1934 sygn. 427-436
sprawy wodno-melioracyjne, 1875-1939 sygn. 437-452
opieka społeczna, 1896-1938 sygn. 453-499
oświata: organizacja, budowa i zaopatrzenie szkół rolniczych, 1886-1926 sygn. 500-507
sprawy kultury i sztuki: rejestracja kin, sprawy filmów niedozwolonych, sprawy bibliotek publicznych, zezwolenia na użytkowanie radioodbiorników, 1920-1934 sygn. 508-514
sprawy polityczno-społeczne: wnioski o zezwolenie na przyjazd z Niemiec do Polski, na przebywanie w strefie granicznej, sprawy paszportowe i przepustkowe, sprawy nadania obywatelstwa polskiego, 1920-1939 sygn. 515-538, 635-648
sprawy wojskowe: protokoły przeglądu poborowych powiatu lubawskiego, rejestry poborowych, sprawy ochotników wojskowych, meldunki wojskowe, 1920-1939 sygn. 539-593
sprawy zdrowotno-sanitarne, 1893-1939 sygn. 594-616
sprawy weterynaryjne powiatu, 1915-1928 sygn. 616-621
sprawy komunikacji lądowej i wodnej, 1920-1939 sygn. 621-627
B. Wydział Powiatowy
administracja ogólna: dzienniki podawcze, korespondencyjne, sprawy sporne administracyjne, zarządzenia, 1920-1939 sygn. 649-709
sprawy personalne, 1920-1939 sygn. 710-722
sprawy finansowo-budżetowe: rachunki, prawozdania rachunkowe, preliminarze, budżety gmin, powiatu, 1920-1940 sygn. 723-798, 3103
sprawy podatkowe, 1909-1939 sygn. 799-855
sprawy gospodarcze: dzierżawy, sprawy elektryfikacji powiatu, nabycie nieruchomości prywatnej, 1890-1939 sygn. 856-880
sprawy budowlane, 1929-1931 sygn. 881
budowa i urzymanie dróg i mostów, 1896-1939 sygn. 882-917
sprawy rolnicze i hodowlane w powiecie, 1920-1939 sygn. 918-944
sprawy samorządowe: protokoły posiedzeń zarządu i rady gminnej, ewidencja członków rad gminnych w powiecie, sprawy nadzoru nad gminami, wybory gminne, wybory sołtysów, przepisy i zarządzenia dotyczące nadzoru nad podległymi urzędami, zarządzenia powizytacyjne, sprawy komunalne, 1913-1939 sygn. 945-1078
opieka społeczna, 1905-1939 sygn. 1079-1124, 1234-1259
ubezpieczenia, 1903-1939 sygn. 1125-1178
sprawy wodno-kanalizacyjne, 1913-1938 sygn. 1179-1186
oświata i kultura: sprawy szkolne, bibliotek miejskich, sprawy turystyki, przyznanie subwencji, 1920-1939 sygn. 1187-1213
sprawy sanitarne i weterynaryjne, 1902-1939 sygn. 1214-1233
Powiatowy Urząd Rozjemczy powiatu nowomiejskiego
akta do spraw kredytowych małej własności rolnej, 1933-1939 sygn. 1261-2768
lista członków Powiatowego Urzędu Rozjemczego, 1937 sygn. 2769
sprawozdania miesięczne PowiatowegoUrzędu Rozjemczego, 1932-1936 sygn. 2770
wokandy z rozpraw, 1937-1939 sygn. 2771-2772
korespondencja, 1935-1939 sygn. 2773-2774, 2779-2781
wnioski o obniżenie długu, odwołania, zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, 1933-1939 sygn. 2776-2778
Komunalna kasa oszczędności powiatu nowomiejskiego
akta wekslowe, 1932-1938 sygn. 2782-3047
konta wkładowe, 1932-1939 sygn. 3048-3071
bilanse, 1920-1932 sygn. 3072-3076
księgi papierów wartościowych, pożyczki, rachunki dłużników, protokolarz dziennego zamknięcia kasy, konta czekowe, 1930-1939 sygn. 3077-3093
inwentury, 1939-1949 sygn. 3094-3102
wykazano 46 braków podczas skontrum (1997-1998, 2018)
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 0 0
1 Referat Ogólny 28 1916-1936 0
2 Referat Organizacyjny 33 1920-1939 0
3 Referat Administracyjno-Prawny 22 1920-1938 0
4 Referat Administracyjno-Gospodarczy 0 0
4.1 Sprawy miar i wag 6 1921-1936 0
4.2 Sprawy łowieckie 16 1878-1938 0
4.3 Sprawy rybołówstwa 2 1921-1933 0
4.4 Straż polna 6 1874-1931 0
4.5 Sprawy budowlane 16 1875-1939 0
4.6 Budowa dróg 2 1886-1931 0
5 Referat Budżetowo-Gospodarczy 16 1920-1939 0
6 Referat Ogólno-Gospodarczy 0 0
6.1 Handel 24 1911-1939 0
6.2 Hodowla 22 1920-1935 0
7 Referat Przemysłowy 0 0
7.1 Sprawy ogólne 93 1874-1939 0
7.2 Sprawy przemysłowe specjalne 69 1927-1939 0
8 Referat Rolny 0 0
8.1 Sprawy ogólne 51 1921-1939 0
8.2 Osady rentowe 1 1939-1939 0
8.3 Sprawy przewłaszczeniowe 20 1920-1937 0
8.4 Sprawy rolniczo-leśne 10 1923-1934 0
9 Referat Wodno-melioracyjny 16 1875-1939 0
10 Referat Opieki Społecznej 47 1896-1938 0
11 Referat Oświaty i Kultury 0 0
11.1 Szkoły 8 1886-1930 0
11.2 Radio, Filmy - Biblioteki - Kościoły 7 1920-1934 0
12 Referat Polityczno-Społeczny 24 1920-1939 0
13 Referat Wojskowy 55 1920-1939 0
14 Referat Zdrowia 23 1893-1939 0
15 Referat Weterynaryjny 5 1915-1928 0
16 Referat Komunikacji 27 1920-1939 0
17 Wydział Powiatowy 0 0
17.1 Ogólne 47 1920-1939 0
17.2 Referat Ogólno-Administracyjny 14 1921-1939 0
17.3 Sprawy personalne 13 1920-1939 0
17.4 Wydział Finansowo-Budżetowy 138 1909-1940 0
17.5 Ogólno-Gospodarczy 25 1890-1939 0
17.6 Budownictwo 37 1896-1939 0
17.7 Referat Rolny 26 1920-1940 0
17.9 Referat Samorządowy 134 1863-1939 0
17.10 Opieka społeczna 46 1877-1939 0
17.11 Ubezpieczenia 54 1903-1939 0
17.12 Referat Wodno-Melioracyjny 8 1913-1938 0
17.13 Oświata i kultura 27 1920-1939 0
17.14 Referat Sanitarno-Weterynaryjny 20 1902-1939 0
17.15 Referat Socjalny 27 1927-1939 0
18 Powiatowy Urząd Rozjemczy powiatu nowomiejskiego 1842 1920-1958 0
19 Suplement 42 1885-1938 0

Amount of archival material

3149

3149

0

22.55

22.55

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.