Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Miejska Rada Narodowa i Zarząd Miejski w Orzyszu

Archiwum Państwowe w Olsztynie
- brak danych - 1946-1950
- brak danych - 1946 - 1950
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Samorząd Miejski obejmujący Miejską Radę Narodową i Zarząd Miejski w Orzyszu powołany został na podstawie dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z 23.11.1944 r. organizacji i zakrasie działania samorzadu terytorialnego ( Dz. U. R. P. Nr 14 , poz. 74 ). Zakres działania miejskich oraz gminnych rad narodowych i ich organów wykonawczych określone zostały częściowo przez postanowienia art. 43 - 48 ustawy z 23. 03.1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego ( Dz. U. R. P. Nr 35, poz. 294 ). Miejska Rada Narodowa i Zarząd Miejski ukonstytuowały się 12. 07.1946 r. Do momentu ukonstytuowania się Miejskiej Rady Narodowej, Zarząd Miejski wraz z burmistrzem powoływany był przez starostę. Miejska Rada Narodowa wyłoniła ze swego grona Prezydium, które składało się z : przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego oraz trzech członków.Wyłoniła również Zarząd Miejski w którego skład wchodzili : burmistrz, zastępca burmistrza oraz trzech członków. Zarząd był organem wykonawczym Miejskiej Rady Narodowej, przy której działały komisje stałe; w 1948r. istniały następujące komisje: Kontroli Społecznej, Budżetowa, Kultury Oświatowej, Opieki Społecznej, Sanitarna, Mieszkaniowa. Biuro Zarządu Miejskiego składało się z następujących referatów : Ogólno - Organizacyjnego, Administracyjnego, Gospodarki Społecznej, Finansowo-Podatkowego. Na mocy ustawy z 20.03.1950r. O terenowych organach jednolitej władzy państwowej Miejska Rada Narodowa w Orzyszu stała się terenowym organem jednolitej władzy państwowej, a organem wykonawczym w miejsce Zarządu - zostało Prezydium. Referat Ogólno-Organizacyjny: protokoły posiedzeń MRN, ewidencja członków MRN, protokoły posiedzeń Prezydium MRN, głosowanie ludowe, sprawy majatkowe miasta 1946-1949, sygn. 1-9
Referat Gospodarki Społecznej: formularze spisowe osadników 1946-1946, sygn.10
Referat Finansowo-Podatkowy: budżet miasta, roczne sprawozdania rachunkowe 1946-1950, syg. 11-14
Zespół nr 228 przejęty ze zlikwidowanego Oddziału APO w Nidzicy (30.06.2017);

Amount of archival material

14

14

0

0.16

0.16

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.