Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Orzyszu

Archiwum Państwowe w Olsztynie
- brak danych - 1950-1972 [1973]
- brak danych - 1950 - 1972
1973 - 1973
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Orzyszu powołane zostało na mocy ustawy z 20.03.1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej. W miejsce dotychczas istniejących związków samorządu terytorialnego i ich organów wykonawczych powołano miejską radę narodową. Miejska Rada Narodowa w Orzyszu zebrała się na I sesji 17.06.1950r. Wybrano wówczas Prezydium, organ wykonawczy Rady, w skład którego weszli: przewodniczący, jego zastępca i sekretarz. Na sesji z 28.07.1950r. wybrano 6 komisji stałych: Zdrowia, Pracy i Pomocy Społecznej; Gospodarki Drogowej; Finansowo-Budżetową, Oświaty i Kultury; Urządzenia Osiedli, Mieszkaniową. Biuro Prezydium podzielone było na 5 referatów: Ogólno-Administracyjny, Finansowy, Spraw Socjalnych i Kulturalnych, Wojskowy, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej; ponadto istniało Biuro Urzędu Stanu Cywilnego. 01.01.1973r została utworzona w miejsce Miejskiej Rady Narodowej i Gromadzkiej Rady Narodowej w Orzyszu - Rada Narodowa Miasta i Gminy w Orzyszu. sygn. 1-19: sesje miejskiej rady narodowej (protokoły) 1950 - 1972
sygn. 20-22: komisje stałe (protokoły) 1950-1963
sygn. 23-46: Prezydium: protokoły posiedzeń, uchwały, plany pracy 1950-1972
sygn. 47: plany gospodarcze i ich wykonanie 1963-1970
sygn.48-49: sprawozdania z działalności MRN 1965-1966
sygn. 50-51: skargi i wnioski 1961-1963
sygn. 52-54: protokoły inspekcji i zarządzenia pokontrolne 1961-1964
sygn. 55-70: budżet i jego wykonanie 1954-1972 [1973]
Zespół nr 229 przejęty ze zlikwidowanego Oddziału APO w Nidzicy (30.06.2017);

Amount of archival material

70

70

0

1.25

1.25

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.