Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Rejonowy w Nidzicy

Archiwum Państwowe w Olsztynie
- brak danych - 1990-1998
- brak danych - 1990 - 1998
- brak danych - nie
administracja ogólna - - polski
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
Urząd Rejonowy w Nidzicy został utworzony na mocy Ustawy z 22.03.1990r. O terenowych organach rzadowej administracji ogólnej oraz Ustawy z 17.05.1990r. dot. podziału kompetencji pomiędzy organami gminy i administracją rządową. Urząd obejmował swym zasięgiem działania gminy: Janowiec Kościelny, Janowo, Kozłowo, Nidzica i miasto Nidzica. Na czele Urzędu stał kierownik, który wykonywał zadania wynikajace z przepisów prawa oraz wytycznych i ustaleń Wojewody Olsztyńskiego.W skład Urzędu wchodziły Oddziały: Organizacyjno-Ogólny; Nadzoru Budowlanego; Geodezji Gospodarki Gruntami Rolnictwa i Ochrony Środowiska; Komunikacji. W oparciu o ustawę, która wprowadziła zmiany w administracji publicznej, z dniem 1 stycznia 1999r. na bazie Urzędów Rejonowych utworzone zostały Starostwa Powiatowe. sygn. 1-14: statut i regulamin organizacyjny Urzędu; przepisy i zarządzenia Kierownika Urzędu, władz zwierznich; rejestr, analiza skarg i wniosków; instrukcja kancelaryjna, opinie i wnioski Archiwum Państwowego; wzory pieczęci urzędowych 1990-1998
sygn.15-16: kontrole zewnętrzne 1990-1998
sygn. 17-18: analizy, oceny, informacje, sprawozdawczość 1990-1998
sygn. 19-20: przydziały i wykazy etatów; analizy i oceny form szkolenia 1990-1996
sygn. 21: korespondencja w sprawie ustalen budżetowych 1995-1998
sygn. 22-27: plany, programy komitetów obrony 1990-1996
Zespół nr 233 przejęty ze zlikwidowanego Oddziału APO w Nidzicy (30.06.2017);

Amount of archival material

27

0

0

0.30

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.