Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Nadleśnictwo Jedwabno

Archiwum Państwowe w Olsztynie
- brak danych - 1972-2001
- brak danych - 1972 - 2001
- brak danych - tak
instytucje gospodarcze - rolnictwo i leśnictwo polski
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
- brak danych - plany techniczno-ekonomiczne, plany finansowo-gospodarcze, sprawozdania finansowe, sprawozdania z użytkowania gruntów i powierzchni zasiewów; wykazy gruntów, rejestry pomiarowo-klasyfikacyjne, księga ewidencji gruntów rolnych, plany, sprawozdania, wnioski z hodowli lasu; plany szkółki leśnej, plany i sprawozdania z zadrzewień, ocena upraw, plany, sprawozdania i wnioski z ochrony lasu; plany i wnioski cięć, wykonanie planu cięć, plany i sprawozdania z gospodarki rolnej, z żywicowania, gospodarki łowieckiej, zagospodarowania obiektów turystycznych; plan ochrony ppoż , protokoły zdawczo-odbiorcze leśnictw 1972-2001 sygn.1-275
Zespół nr 236 przejęty ze zlikwidowanego Oddziału APO w Nidzicy (30.06.2017);

Amount of archival material

275

0

0

4.60

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.