Archival resources online szukajwarchiwach.pl

vacat - Sąd Grodzki w Szczytnie - włączony do zespołu nr 2765 Sąd Grodzki w Szczytnie

Archiwum Państwowe w Olsztynie
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - tak
instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości - sądy, trybunały polski
data not found - brak danych - - brak danych - Zespół nr 231 przejęty ze zlikwidowanego Oddziału APO w Nidzicy (30.06.2017)
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
42/3297/0/-/1 Akta Sądu Grodzkiego w Szczytnie w sprawie z powództwa Tadeusza Zasłonki w Szczytnie powoda przeciwko Zygomuntowi Kwiecieniowo w Szczytnie pozwanemu 1945 0
42/3297/0/-/2 Akta Sądu Grodzkiego w Szczytnie w sprawie z powództwa Antoniego Zarzyckiego w Miętkach powoda, przeciwko Janowi Mendalowi i Adamowi Mendalowi w Arzynach [Orżynach] pozwanym 1945 0
42/3297/0/-/3 Akta Sądu Grodzkiego w Szczytnie w sprawie z powództwa Konstanego Kulika w Szczytnie powód, przeciwko Marianowi Replińskiemu w Szczytnie pozwanemu 1945 0
42/3297/0/-/4 Akta dochodzenia przeciwko Chaberskiemu Władysławowi podejrzanmu o paserstwo 1945 0
42/3297/0/-/5 Akta dochodzenia przeciwko Mielnickiej Halinie podejrzanej o przestępstwo z art.. 259 1945 0
42/3297/0/-/6 Akta dochodzenia przeciwko Gutowskiemu Janowi 1945 0
42/3297/0/-/7 Akta dochodzenia przeciwko obywatela Łata Jana, Wełna Marian, Wiśniewski Antoni i Kociński Leon, podejrzanym z art. 257 1945-1947 0
42/3297/0/-/8 Akta dochodzenia przeciwko Daszewkiemu Piotrowi podejrzanemu 1945 0
42/3297/0/-/9 Akta dochodzenia przeciwko Lubowieckimu Marianowi podejrzanego o kupno kradzionych rzeczy 1945 0
42/3297/0/-/10 Akta dochodzenia przeciw Samsel Stanisławie i Wiśniewskiej Marii podejrznym o handel samogonką 1945-1946 0
42/3297/0/-/11 Akta dochodzenia przeciwko [Gołębiowskiemu Stanisławowi] 1945 0
42/3297/0/-/12 Akta dochodzenia przeciwko Kamińskimu Stefanowi podejrzanmu o kupno kradzionego konia 1945-1947 0
42/3297/0/-/13 Akta dochodzenia przeciwko Milkiewiczowi Tadeuszowi podejrzanmu o fałszywe dowody 1945-1947 0
42/3297/0/-/14 Akta dochodzenia przeciwko Goryszewskiemu Mieczysławowi, podejrzanmu o kupno kradzionego konia 1945-1947 0
42/3297/0/-/15 Akta dochodzenia przeciwko Szewczywkowi Antoniemu, podejrzanemu o nielegalne kupno konia 1945 0
1 2 3

Amount of archival material

0

0

0

0.00

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.