Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum Państwowe w Olsztynie

Archiwum Państwowe w Olsztynie
Previous archive Next archive
6119.0 - brak danych -
2418.0 15
11198 9026

- brak danych -

Archiwum Państwowe w Olsztynie utworzone zostało Zarządzeniem Ministra Oświaty z dnia 15 listopada 1948 r. W latach 1952-1983 Archiwum działało pod nazwą Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Olsztynie. Od czasu wejścia w życie ustawy archiwalnej funkcjonuje pod nazwą obecną. Struktury terenowe Archiwum ukształtowały się w latach pięćdziesiątych. Powstały wówczas Powiatowe Archiwa Państwowe:
- 1 sierpnia 1952 r. w Mrągowie
- 1 września 1953 r. w Szczytnie
- 1 grudnia 1954 r. w Morągu

Placówka morąska w 1961 r. uległa przekształceniu w Oddział Terenowy archiwum olsztyńskiego. Po roku 1975 r. PAP w Mrągowie i Szczytnie przemianowano na ekspozytury, a w 1982 r. stały się oddziałami Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Olsztynie. W 1989 r. likwidacji uległ oddział w Morągu, dwa lata później - w Szczytnie. Na początku 2004 r. ustała działalność oddziału w Mrągowie. Obecnie jedyną placówką terenową naszego Archiwum jest utworzony w 1988 r. oddział w Nidzicy.

Funkcję pierwszej siedziby Archiwum pełniły pomieszczenia piwniczne olsztyńskiego zamku, użyczone przez ówczesnego dyrektora Muzeum Mazurskiego - Hieronima Skurpskiego. Brak samodzielnej siedziby przez długie lata stanowił najpoważniejszą przeszkodę w pracy Archiwum, utrudniający w sposób zasadniczy rozwój placówki. Rolę magazynów archiwalnych przejmowały budynki przypadkowe, różnej prowieniencji, warto wymienić tu dawny skład solny na olsztyńskim Podzamczu oraz wybudowany w 1913 r. dom przedpogrzebowy olsztyńskiej gminy żydowskiej. Po roku 1990 Archiwum zajmowało również część pomieszczeń byłego KW PZPR przy ul. Głowackiego. Adaptacje kolejnych budynków na potrzeby Archiwum nie rozwiązywało problemu. Już w latach 70-tych brak pomieszczeń magazynowych uniemożliwił dalsze przejmowanie materiałów archiwalnych.

Radykalne rozwiązanie kwestii siedziby nastąpiło dopiero 5 stycznia 1994 r., kiedy to władze Województwa olsztyńskiego postanowiły przekazać na potrzeby Archiwum budynek byłego Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Handlu Wewnętrznego w Olsztynie przy ul. Partyzantów. Po remoncie i adaptacji, oficjalne otwarcie nowego lokum Archiwum nastąpiło w dniu 4 listopada 1996 r. W nowej siedzibie powierzchnia magazynowa wynosi ponad 3 tys. m2, a rezerwa wolnych półek stanowi ok. 4770 mb., co pozwala ze spokojem myśleć o przejmowaniu akt przez co najmniej kilkadziesiąt lat.

List of archive's collections

Liczba zespołów na stronie:
Number Name Dates Number of scans
42/30/0 vacat - Wydział Powiatowy w Morągu - włączony do zespołu nr 15 - Starostwo Powiatowe w Morągu 0
42/29/0 vacat - Wydział Powiatowy w Kętrzynie - włączony do zespołu nr 12 - Starostwo Powiatowe w Kętrzynie 0
42/28/0 vacat - Wydział Powiatowy w Giżycku - włączony do zespołu nr 11 - Starostwo Powiatowe w Giżycku 0
42/27/0 vacat - Wydział Powiatowy w Braniewie - włączony do zespołu nr 10 - Starostwo Powiatowe w Braniewie 0
42/26/0 Starostwo Powiatowe w Węgorzewie (łącznie z Wydziałem Powiatowym w Węgorzewie) 1810-1943 0
42/25/0 Starostwo Powiatowe w Szczytnie [1806] 1824-1927 135
42/24/0 Starostwo Powiatowe w Suszu (łącznie z Wydziałem Powiatowym w Suszu) 1802-1943 0
42/23/0 Starostwo Powiatowe w Reszlu (łącznie z Wydziałem Powiatowym w Reszlu) 1812-1944 0
42/22/0 Starostwo Powiatowe w Piszu 1824-1934 0
42/21/0 Starostwo Powiatowe w Pasłęku (łącznie z Wydziałem Powiatowym w Pasłęku) 1870-1914 0
42/20/0 Starostwo Powiatowe w Ostródzie [1775-1814] 1818-1945 0
42/19/0 Starostwo Powiatowe w Olsztynie (łącznie z Wydziałem Powiatowym w Olsztynie) 1823-1942 0
42/18/0 Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim (łącznie z Wydziałem Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim) [1874] 1920-1939 [1949] 0
42/17/0 Starostwo Powiatowe w Nidzicy 1812-1934 0
42/16/0 Starostwo Powiatowe w Mrągowie (łącznie z Wydziałem Powiatowym w Mrągowie) 1798-1945 0
1 ... 232 233 234 235
X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.