Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego w Opolu

Archiwum Państwowe w Opolu
- brak danych - 1874-1945
Standesamt Oppeln 1874 - 1945
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego niemiecki
spis roboczy Yes - brak danych -
16 No - brak danych -
- brak danych - - brak danych - 5 j.a.- 0,20 mb. wyłączone z rozsypu w 2002 r. (protokół posiedzenia Komisji Metodycznej nr 5/2002 z dnia 13.12.2002 r.).
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
45/1016/0/2.1/1 Urząd Stanu Cywilnego w Opolu 1874 Rejestr Urodzeń Księga Miejscowa Nr 1 do 106 1874 115
45/1016/0/2.1/2 [Księga urodzeń za rok 1875 Opole nr 1-480] 1875 490
45/1016/0/2.1/3 [Księga urodzeń za rok 1876 Opole nr 1-469] 1876 482
45/1016/0/2.1/4 Urząd Stanu Cywilnego w Opolu 1877 Rejestr Urodzeń Księga Miejscowa Nr 1 do 272 1877 283
45/1016/0/2.1/5 Urząd Stanu Cywilnego w Opolu 1877 Rejestr Urodzeń Księga Miejscowa Nr 273 do 577 1877 215
45/1016/0/2.1/6 Urząd Stanu Cywilnego w Opolu 1878 Rejestr Urodzeń Księga Miejscowa Nr 1 do 487 1878 498
45/1016/0/2.1/7 Urząd Stanu Cywilnego w Opolu 1879 Rejestr Urodzeń Księga Miejscowa Nr 1 do 278 1879 286
45/1016/0/2.1/8 Urząd Stanu Cywilnego w Opolu 1879 Rejestr Urodzeń Księga Miejscowa Nr 279 do 523 1879 253
45/1016/0/2.1/9 Urząd Stanu Cywilnego w Opolu 1880 Rejestr Urodzeń Księga Miejscowa Nr 1 do 276 1880 281
45/1016/0/2.1/10 Urząd Stanu Cywilnego w Opolu 1880 Rejestr Urodzeń Księga Miejscowa Nr 277 do 496 1880 229
45/1016/0/2.1/11 Urząd Stanu Cywilnego w Opolu 1881 Rejestr Urodzeń Księga Miejscowa Nr 1 do 514 1881 524
45/1016/0/2.1/12 Urząd Stanu Cywilnego w Opolu 1882 Rejestr Urodzeń miejscowa Nr 1 do 547 1882 557
45/1016/0/2.1/13 Urząd Stanu Cywilnego w Opolu 1883 Rejestr Urodzeń miejscowa Nr 1 do 549 1883 556
45/1016/0/2.1/14 Urząd Stanu Cywilnego w Opolu 1884 Rejestr Urodzeń miejscowa Nr 1 do 579 1884 587
45/1016/0/2.1/15 Urząd Stanu Cywilnego w Opolu 1885 Rejestr Urodzeń księga miejscowa Nr 1 do 311 1885 321
45/1016/0/2.1/16 Urząd Stanu Cywilnego w Opolu 1885 Rejestr Urodzeń księga miejscowa Nr 312 do 623 1885 324
45/1016/0/2.1/17 Urząd Stanu Cywilnego w Opolu 1886 Rejestr Urodzeń Księga Miejscowa Nr 1 do 325 1886 338
45/1016/0/2.1/18 Urząd Stanu Cywilnego w Opolu 1886 Rejestr Urodzeń Księga Miejscowa Nr 326 do 659 1886 344
45/1016/0/2.1/19 Urząd Stanu Cywilnego w Opolu 1887 Rejestr Urodzeń Księga Miejscowa Nr 1 do 331 1887 341
45/1016/0/2.1/20 Urząd Stanu Cywilnego w Opolu 1887 Rejestr Urodzeń Księga Miejscowa Nr 332 do 701 1887 379
45/1016/0/2.1/21 Urząd Stanu Cywilnego w Opolu 1888 Rejestr Urodzeń Księga Miejscowa Nr 1 do 373 1888 383
45/1016/0/2.1/22 Urząd Stanu Cywilnego w Opolu 1888 Rejestr Urodzeń Księga Miejscowa Nr 374 do 734 1888 371
45/1016/0/2.1/23 [Księga urodzeń za rok 1889 Opole nr 1-387] 1889 397
45/1016/0/2.1/24 Urząd Stanu Cywilnego w Opolu 1889 Rejestr Urodzeń Księga Miejscowa Nr 388 do 804 1889 430
45/1016/0/2.1/25 Urząd Stanu Cywilnego w Opolu 1890 Rejestr Urodzeń Księga Miejscowa Nr 1 do 399 1890 410
45/1016/0/2.1/26 Urząd Stanu Cywilnego w Opolu 1890 Rejestr Urodzeń Księga Miejscowa Nr 400 do 775 1890 387
45/1016/0/2.1/27 Urząd Stanu Cywilnego w Opolu 1891 Rejestr Urodzeń Księga Miejscowa Nr 1 do 436 1891 451
45/1016/0/2.1/28 Urząd Stanu Cywilnego w Opolu 1891 Rejestr Urodzeń Księga Miejscowa Nr 437 do 857 1891 443
45/1016/0/2.1/29 Urząd Stanu Cywilnego w Opolu 1892 Rejestr Urodzeń Księga Miejscowa Nr 1 do 479 1892 494
45/1016/0/2.1/30 Urząd Stanu Cywilnego w Opolu 1892 Rejestr Urodzeń Księga Miejscowa Nr 480 do 910 1892 445
45/1016/0/2.1/31 [Księga urodzeń za rok 1893 Opole nr 1-551] 1893 577
45/1016/0/2.1/32 Urząd Stanu Cywilnego w Opolu 1893 Rejestr Urodzeń Księga Miejscowa Nr 552 do 911 1893 381
45/1016/0/2.1/33 Urząd Stanu Cywilnego w Opolu 1894 Rejestr Urodzeń Księga Miejscowa Nr 1 do 483 1894 503
45/1016/0/2.1/34 Urząd Stanu Cywilnego w Opolu 1894 Rejestr Urodzeń Księga Miejscowa Nr 484 do 958 1894 493
45/1016/0/2.1/35 Urząd Stanu Cywilnego w Opolu 1895 Rejestr Urodzeń Księga Miejscowa Nr 1 do 475 1895 493
45/1016/0/2.1/36 Urząd Stanu Cywilnego w Opolu 1895 Rejestr Urodzeń Księga Miejscowa Nr 476 do 994 1895 539
45/1016/0/2.1/37 Urząd Stanu Cywilnego w Opolu 1896 Rejestr Urodzeń Księga Miejscowa Nr 1 do 512 1896 529
45/1016/0/2.1/38 Urząd Stanu Cywilnego w Opolu 1896 Rejestr Urodzeń Księga Miejscowa Nr 513 do 1053 1896 559
45/1016/0/2.1/39 Urząd Stanu Cywilnego w Opolu 1897 Rejestr Urodzeń Księga Miejscowa Nr 1 do 554 1897 581
45/1016/0/2.1/40 Urząd Stanu Cywilnego w Opolu 1897 Rejestr Urodzeń Księga Miejscowa Nr 555 do 1052 1897 511
45/1016/0/2.1/41 Urząd Stanu Cywilnego w Opolu 1898 Rejestr Urodzeń Księga Miejscowa Nr 1 do 566 1898 586
45/1016/0/2.1/42 Urząd Stanu Cywilnego w Opolu 1898 Rejestr Urodzeń Księga Miejscowa Nr 567 do 1188 1898 634
45/1016/0/2.1/43 Urząd Stanu Cywilnego w Opolu 1899 Rejestr Urodzeń Księga Miejscowa Nr 1 do 598 1899 622
45/1016/0/2.1/44 [Księga urodzeń za rok 1899 Opole nr 599-1248] 1899 680
45/1016/0/2.1/45 Urząd Stanu Cywilnego w Opolu 1900 Rejestr Urodzeń Księga Miejscowa Nr 1 do 674 1900 682
45/1016/0/2.1/46 [Księga urodzeń za rok 1900 Opole nr 675-1393] 1900 726
45/1016/0/2.1/47 [Księga urodzeń za rok 1901 Opole nr 1-479] 1901 486
45/1016/0/2.1/48 [Księga urodzeń za rok 1901 Opole nr 480-917] 1901 446
45/1016/0/2.1/49 Urząd Stanu Cywilnego w Opolu 1901 Rejestr Urodzeń Księga Miejscowa Nr 918 do 1338 1901 429
45/1016/0/2.1/50 Urząd Stanu Cywilnego w Opolu 1902 Rejestr Urodzeń miejscowa Nr 1 do 499 1902 506
45/1016/0/2.1/51 Urząd Stanu Cywilnego w Opolu 1902 Rejestr Urodzeń miejscowa Nr 500 do 997 1902 506
45/1016/0/2.1/52 Urząd Stanu Cywilnego w Opolu 1902 Rejestr Urodzeń księga miejscowa Nr 998 do 1354 1902 365
45/1016/0/2.1/53 Urząd Stanu Cywilnego w Opolu 1903 Rejestr Urodzeń Księga Miejscowa Nr 1 do 399 1903 406
45/1016/0/2.1/54 Urząd Stanu Cywilnego w Opolu 1903 Rejestr Urodzeń Księga Miejscowa Nr 400 do 797 1903 406
45/1016/0/2.1/55 Urząd Stanu Cywilnego w Opolu 1903 Rejestr Urodzeń Księga Miejscowa Nr 798 do 1195 1903 406
45/1016/0/2.1/56 Urząd Stanu Cywilnego w Opolu 1903 Rejestr Urodzeń Księga Miejscowa Nr 1196 do 1355 1903 168
45/1016/0/2.1/57 Urząd Stanu Cywilnego w Opolu 1904 Rejestr Urodzeń Księga Miejscowa Nr 1 do 559 1904 566
45/1016/0/2.1/58 Urząd Stanu Cywilnego w Opolu 1904 Rejestr Urodzeń księga miejscowa Nr 560 do 953 1904 402
45/1016/0/2.1/59 Urząd Stanu Cywilnego w Opolu 1904 Rejestr Urodzeń księga miejscowa Nr 954 do 1354 1904 409
45/1016/0/2.1/60 Urząd Stanu Cywilnego w Opolu 1905 Rejestr Urodzeń miejscowa Nr 1 do 559 1905 566
45/1016/0/2.1/61 Urząd Stanu Cywilnego w Opolu 1905 Rejestr Urodzeń miejscowa Nr 560 do 957 1905 406
45/1016/0/2.1/62 Urząd Stanu Cywilnego w Opolu 1905 Rejestr Urodzeń miejscowa Nr 958 do 1287 1905 338
45/1016/0/2.1/63 Urząd Stanu Cywilnego w Opolu 1906 Rejestr Urodzeń Księga Miejscowa Nr 1 do 399 1906 406
45/1016/0/2.1/64 Urząd Stanu Cywilnego w Opolu 1906 Rejestr Urodzeń miejscowa Nr 400 do 837 1906 446
45/1016/0/2.1/65 Urząd Stanu Cywilnego w Opolu 1906 Rejestr Urodzeń miejscowa Nr 838 do 1264 1906 434
45/1016/0/2.1/66 Urząd Stanu Cywilnego w Opolu 1907 Rejestr Urodzeń miejscowa Nr 1 do 479 1907 486
45/1016/0/2.1/67 Urząd Stanu Cywilnego w Opolu 1907 Rejestr Urodzeń miejscowa Nr 480 do 877 1907 406
45/1016/0/2.1/68 Urząd Stanu Cywilnego w Opolu 1907 Rejestr Urodzeń miejscowa Nr 878 do 1277 1907 409
45/1016/0/2.1/69 Urząd Stanu Cywilnego w Opolu 1908 Rejestr Urodzeń Księga Miejscowa Nr 1 do 439 1908 446
45/1016/0/2.1/70 Urząd Stanu Cywilnego w Opolu 1908 Rejestr Urodzeń Księga Miejscowa Nr 440 do 877 1908 446
45/1016/0/2.1/71 Urząd Stanu Cywilnego w Opolu 1908 Rejestr Urodzeń miejscowa Nr 878 do 1359 1908 490
45/1016/0/2.1/72 Urząd Stanu Cywilnego Opole Księga Urodzeń rok 1909 1-459 1909 466
45/1016/0/2.1/73 Urząd Stanu Cywilnego Opole Księga Urodzeń rok 1909 460-897 1909 447
45/1016/0/2.1/74 Urząd Stanu Cywilnego Opole Księga Urodzeń rok 1909 898-1374 1909 485
45/1016/0/2.1/198 Urząd Stanu Cywilnego Opole Księga Urodzeń Rok 1910 1-479 1910 488
45/1016/0/2.1/199 Urząd Stanu Cywilnego Opole Księga Urodzeń Rok 1910 480-977 1910 506
45/1016/0/2.1/200 Urząd Stanu Cywilnego Opole Księga Urodzeń Rok 1910 978-1400 1910 431
45/1016/0/2.1/205 Urząd Stanu Cywilnego Opole Księga Urodzeń Rok 1911 1-519 1911 526
45/1016/0/2.1/206 Urząd Stanu Cywilnego Opole Księga Urodzeń Rok 1911 520-1057 1911 546
45/1016/0/2.1/207 Urząd Stanu Cywilnego Opole Księga Urodzeń Rok 1911 1058-1570 1911 521
45/1016/0/2.1/211 Urząd Stanu Cywilnego Opole Księga Urodzeń Rok 1912 1-543 1912 549
45/1016/0/2.1/212 Urząd Stanu Cywilnego Opole Księga Urodzeń Rok 1912 544-1081 1912 545
45/1016/0/2.1/213 Urząd Stanu Cywilnego Opole Księga Urodzeń Rok 1912 1082-1556 1912 482
45/1016/0/2.1/219 Urząd Stanu Cywilnego Opole Księga Urodzeń Rok 1913 1-539 1913-1913 547
45/1016/0/2.1/220 Urząd Stanu Cywilnego Opole Księga Urodzeń Rok 1913 540-1057 1913-1913 527
45/1016/0/2.1/221 Urząd Stanu Cywilnego Opole Księga Urodzeń Rok 1913 1058-1559 1913-1913 531
45/1016/0/2.1/225 Urząd Stanu Cywilnego Opole Księga Urodzeń Rok 1914 1-519 1914-1914 528
45/1016/0/2.1/226 Urząd Stanu Cywilnego Opole Księga Urodzeń Rok 1914 520-1033 1914-1914 522
45/1016/0/2.1/227 Urząd Stanu Cywilnego Opole Księga Urodzeń Rok 1914 1034-1493 1914-1914 469
45/1016/0/2.1/232 [Księga urodzeń Rok 1915] Nr 1-559 1915-1915 0
45/1016/0/2.1/233 [Księga urodzeń Rok 1915] Nr 560-1071 1915-1915 0
45/1016/0/2.1/234 [Księga urodzeń] Rok 1915 Nr 1072-1319 1915-1915 0
45/1016/0/2.1/316 Urząd stanu Cywilnego Opole Księga Urodzeń Rok 1916 1-395 1916 0
45/1016/0/2.1/317 Urząd stanu Cywilnego Opole Księga Urodzeń Rok 1916 396-793 t.2 1916 0
45/1016/0/2.1/318 Urząd stanu Cywilnego Opole Księga Urodzeń Rok 1916 794- 1092 t.2 1916 0
45/1016/0/2.1/323 Urząd Stanu Cywilnego Opole. Księga urodzeń Rok 1917 Nr 1-519 t. I 1917 0
45/1016/0/2.1/324 Urząd Stanu Cywilnego Opole. Księga urodzeń Rok 1917 Nr 520-982 t. II 1917 0
45/1016/0/2.4/75 Rejestr Małżeństw pierwopis 1874 [Opole] 1-21 1874 47
45/1016/0/2.4/76 Rejestr Małżeństw pierwopis 1875 [Opole] 1-98 1875 201
45/1016/0/2.4/77 Rejestr Małżeństw pierwopis 1876 [Opole] 1-86 1876 177
1 2 3 4

Amount of archival material

328

0

0

10.37

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.