Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta miasta Kluczborka

Archiwum Państwowe w Opolu
- brak danych - 1402-1945
- brak danych - 1402 - 1945
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
łaciński
niemiecki
francuski
czeski
spis roboczy Yes - brak danych -
16 No - brak danych -
- brak danych - - brak danych - - brak danych -
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 0 0
1 Dokumenty 43 1402-1709 0
2 Sprawy komunalne [Gemeinde Sachen] 0 0
2.1 Historia, statystyka i ustrój miasta [Geschichte, Statistik und Verfassung der Stadt] 44 1590-1942 0
2.2 Granice miasta i jego dzielnice [Stadtbezirk] 17 1742-1936 0
2.3 Zaludnienie [Bevölkerung] 33 1766-1940 0
2.4 Obywatelstwo miejskie [Bürgerecht] 27 1708-1934 0
2.5 Organizacja władz miejskich [Organisation der Stadtbehörden] 59 1529-1936 0
2.6 Zarządzanie miastem [Geschäftsfürung der Stadtbehörde] 125 1809-1935 0
2.7 Zarządzanie majątkiem miejskim [Verwaltung des städtischen Vermögens] 118 1644-1944 0
2.8 Kasa oszczędności [Das Bürger- Korporations- und Intressenten-Vermögen] 8 1827-1924 0
2.9 Wydział miejski [Stadtausschußsachen] 2 1864-1927 0
2.10 Sprawy żydowskie [Juden Sachen] 21 1742-1944 0
2.11 Zarządzanie fundacjami dobroczynnymi [Verwaltung der milden Stifung] 22 1743-1935 0
2.12 Opłaty komunalne [Das Komunal-Abgaben-Wesen] 8 1737-1944 0
2.13 Kasa miejska i sprawy finansowe [Das Kämmereikassen und Rechnungs Wesen] 200 1600-1942 0
2.14 Sprawy wyznaniowe i szkolnictwo [Das Kirchen- und Schul- Wesen] 116 1659-1934 0
3 Policja [Polizei-Sachen] 0 0
3.1 Organizacja policji miejskiej [Organisation der Polizeibehörden] 65 1744-1944 0
3.2 Policja do spraw bezpieczeństwa osobowego [Personen Sicherheitspolizei] 3 1770-1927 0
3.3 Policja do spraw bezpieczeństwa własnościowego [Eigentums-Sicherpolizei] 4 1831-1927 0
3.4 Nadzór policji nad służbą domową [Gesindepolizei] 3 1811-1927 0
3.5 Policja do spraw porządkowo-obyczajowych [Ordnungs und Sittenpolizei] 14 1795-1927 0
3.6 Policja do spraw ubogich [Armenpolizei] 27 1779-1926 0
3.7 Policja do spraw sanitarnych i zdrowia [Sanitätspolizei] 16 1723-1924 0
3.10 Policja do spraw leśnych i łowiectwa [Forst- und Jagd- Polizei] 17 1785-1927 0
3.11 Policja do spraw rzemiosła i handlu [Gewerbepolizei] 125 1551-1929 0
3.12 Policja do spraw budowlanych [Baupolizei] 32 1742-1938 0
3.13 Policja do spraw dróg i ulic [Wege- und Straßen-Polizei] 30 1761-1928 0
3.14 Policja do spraw wodnych i przeciwpowodziowych [Wasserschaden und Vorflutpolizei] 10 1747-1920 0
3.15 Policja przeciwpożarowa [Feuerpolizei] 51 1617-1927 0
4 Państwo, ustrój i administracja [Landesherrliche Sachen] 0 0
4.1 Zależność miasta od państwa, władz rejencji i powiatu [Landeshoheits Sachen] 26 1751-1942 0
4.2 Podatki i dochody państwowe [Steuer und Landesherrliche Einkünfte] 19 1802-1944 0
4.3 Sprawy wojskowe [Militärsachen] 59 1650-1948 0
4.4 Sądownictwo [Justizsachen] 103 1591-1927 0
4.5 Sprawy państwa [Landtagssachen] 3 1849-1913 0
4.6 Sprawy prowincji [Provinzialsachen] 4 1825-1925 0
4.7 Sprawy powiatu [Kreissachen] 7 1822-1927 0
4.8 Urząd Stanu Cywilnego [Zivilstandesamt] 20 1808-1945 0
5 Akta varia 0 0
5.1 Rada i władza miejska [Der Rath und des Stadtregiment] 31 1551-1962 0
5.2 Stany [Stände] 5 1550-1735 0
5.3 Zarząd miastem [Stadtverwaltung] 4 1646-1791 0
5.4 Prawo i sądownictwo [Recht und Gericht] 47 1500-1737 0
5.5 Policja miejska [Polizei] 10 1559-1840 0
5.6 Sprawy finansowe [Finanzen] 20 1500-1824 0
5.7 Sprawy wojskowe [Militaria] 4 1580-1709 0
5.8 Statystyka i kultura [Statistik und Kultur] 36 1501-1789 0
5.9 Szkolnictwo [Sittliche und wissenschaftliche Bildung] 13 1597-1750 0
5.10 Sprawy Kościoła [Ecclesiastika] 89 1501-1800 0
5.11 Suplement; Sprawy poszczególnych domów, gruntów, osób [Anhang; Einzelen Häuser, Grundstücke und Personen] 21 1548-1854 0
5.12 Pomoce archiwalne (stare inwentarze) 5 1850-1927 0
6 dokumenty - dopływ 2 1409-1553 0
7 wyłączono z zespołu 2634 2 1867-1867 0
8 korekta ewidencji 2016 2 1940-1944 0
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
45/13/0/1/1 Benesz z Chustnika ("Benesz von Chusink"), starosta Wrocławia i Namysłowa poświadcza sprzedaż przez Miczke Sarnoffskiego ("Sarnoffsky") z Henrykowic ("Heinrichsdorf") 1 1/2 marki rocznego czynszu z jego dóbr za 15 marek groszy Konradowi, proboszczowi we Włochach ("Walingorff") i Piotrowi z Kluczborka, nadwornemu sędziemu ("Hoferichters") biskupa wrocławskiego. Namslau 1402, 3 V zum nehisten dinstage von unsers herren hymmelsfahrt tage 1402 0
45/13/0/1/2 Ludwig II, ks. legnicki, brzeski i kluczborski poświadcza zrzeczenie się przez Jokisza Korczaka ("Jokyscha Kortschaka") i jego żonę Apolonię, córkę wójta Kluczborka - Niczka ("Nitschko"), praw do spadku po tymże Niczku z wyjątkiem dóbr położonych w Smardach ("Smardin") Crewczeburg 1404, 12 I am Sonnobend nach der heilige drey konige tage. 1404 0
45/13/0/1/3 Ludwig II, ks. legnicki, brzeski i kluczborski utrzymuje w mocy rozporządzenie ostatniej woli wójta Kluczborka Niczka ("Nitschko"). Creuczeburg 1404, 12 III an dem neste Sonnobende nach der heylegen drey konige. 1404 0
45/13/0/1/4 Ludwig (II), ks. legnicki i brzeski poświadcza sprzedaż przez Hieronima ("Jeromina") syna wójta Kluczborka Witka ("Witko") 2 marek rocznego czynszu z przynależnej do niego części na majątku alodialnym Czapla ("Czepel") Janowi Tymoniusowi ("Tymonius") za 20 marek polskich groszy. Breg 1406, 28 X in die beato Symonis et Jude Apostol. 1406 0
45/13/0/1/5 Ludwig (II), ks. legnicki, brzeski i kluczborski sprzedaje miastu Kluczbork 32 marki rocznego czynszu z wszystkich książęcych dochodów za 320 marek praskich groszy. Creuczburg 1406, 18 XII am Sonnobende nach sante Lucien tage 1406 0
45/13/0/1/6 Bernard, ks. niemodliński i wielkostrzelecki, poświadcza zapis młynów w Kraskowe ("Craskau") koło Olesna, uczyniony przez wójta Kluczborka Mikołaja ("Niclas") na rzecz jego synów Pawła i Zygmunta. Strelicz, Bogatenland 1408, 10 I an deme dinstag nach epiphanie domini 1408 0
45/13/0/1/7 Jan ("Ham") z Donina ("von Donyn") w miejsce starosty miasta Oleśnicy ("Olsen") zaświadcza, że w obecności książąt Konrada IV ("Conrad Senior") i Konrada V ("Conrad Cauthenar") został rozstrzygnięty spór pomiędzy wyżej wymienionymi książętami a Beniszem ("Benisch von d. Czirne"), reprezentantem interesów córki Jana Rotewicza w sprawie 400 marek wyznaczonych na lenno Okulic ("Okulicz"). Oels 1408, 13 III am dinstage nach send Gregori tage 1408 0
45/13/0/1/8 Bernard ks. niemodliński i wielkostrzelecki poświadcza ugodę pomiędzy Mikołajem ("Nicil") Pogorzel ("Pogrell") z Wierzbna ("Wirbna") a Marcinem z Bogacicy ("Bogantenland"), w której Marcin w zamian za uwolnienie swojej rodziny i pozostawienie go w spokoju zobowiązuje się do rezygnacji z roszczeń do części Mikołaja w Bogacicy, wypłacenia mu 3 szekli ("Schoke") rocznego czynszu przed i po uwolnieniu oraz przekazania stawu w Bogacicy. Briege 1412, 2 X am Sontage nach Remigii 1412 0
45/13/0/1/9 Ludwig (II) ks. brzeski i kluczborski poświadcza sprzedaż dóbr w Gotartowie ("Gotersdorff") i Maciejowie ("Mathisdorf") przez Wischko Wipplera Ottonowi z Gotartowa ("von Gotersdorff") Creuzczeburg 1413, 21 III am dinstage nach Reminiscere 1413 0
45/13/0/1/10 Ludwig (II) ks. brzeski i kluczborski poświadcza, że Hieronim ("Jeronimus") syn wójta Kluczborka Witka, oddał swojej siostrze Małgorzacie, żonie Jana ("Hannos") syna Benka ("Benckie"), jej ojcowiznę w postaci 3 1/2 ławy mięsnej, 1/4 ławy szewskiej, 1/4 ławy piekarskiej, 3 1/2 ("Firdung") z dochodów z łaźni oraz 1 szekla rocznego czynszu z Ligoty, z zaznaczeniem, że w razie jej bezpotomnej śmierci dobra te zostaną zwrócone. Creyczburg 1413, 20 VI am dinstage vor dem heilige Leichmanstag 1413 0
45/13/0/1/11 Kopia. Ludwig (II) ks. brzeski i kluczborski poświadcza, że Hieronim ("Jeronimus") syn wójta Kluczborka Witka, oddał swojej siostrze Małgorzacie, żonie Jana ("Hannos") syna Benka ("Benckie"), jej ojcowiznę w postaci 3 1/2 ławy mięsnej, 1/4 ławy szewskiej, 1/4 ławy piekarskiej, 3 1/2 ("Firdung") z dochodów z łaźni oraz 1 szekla rocznego czynszu z Ligoty, z zaznaczeniem, że w razie jej bezpotomnej śmierci dobra te zostaną zwrócone. Creyczburg 1413, 20 VI am dinstage vor des heiligenn Leichmans tage (odpis XVI- wieczny) 1413 0
45/13/0/1/12 Konrad (IV), biskup wrocławski, ks. oleśnicki i wrocławski ("Erwelter und bestetigter zu der Kirchen zu Breslau") poświadcza w porozumienu z Ludwikiem (II), że Agnieszka Schurgastynne, mieszczka brzeska, sprzedała Katarzynie Hanusz ("Hanusch") 2 marki rocznego czynszu ze wszystkich rent i czynszów z młynów w Kluczborku i ("Sockewicz") za 20 marek groszy, za przyzwoleniem wójta Kluczborka Zygmunta. Creuzburg 1418, 8 IV des freitags nach Quasimodo 1418 0
45/13/0/1/13 Ławnicy kluczborscy ("Lautscheypn zu Cruczeburg") poświadczają, że Henryk i Katarzyna [...] z Krzywiczyn ("Schonfelde") przekazali rodzeństwu Stefanowi i Mikołajowi ("Nickely") i Janowi ("Hanussen") należne im części dziedziczne w Krzywiczynach. Creuczeburg 1418, 26 IV am dinstage vor Walpurgs 1418 0
45/13/0/1/14 Konrad (IV), biskup wrocławski poświadcza Bartłomiejowi Granisz ("Granisch") pożyczkę rocznego czynszu z 6 marek, na ołtarz parafialnego kościoła w Kluczborku, z rozporządzeniem, że po jego śmierci oraz jego brata Jana prawa patronackie przechodzą na miasto. Wartenberg 1421, 21 I die tercia mensis January 1421 0
45/13/0/1/15 Konrad (IV), biskup wrocławski, ks. oleśnicki i wołowski, zarządca Kluczborka, poświadcza w porozumieniu z ks. Ludwikiem (II), że Mikołaj Bogacki ("Niclus Bogaczky") całe swoje mienie przekazał za życia ("zu einem Leibgedige") żonie Annie wraz z opieką nad Jankiem Babken. Bernstadt 1421, 4 III am dynstage nach Letare 1421 0
1 2 3 4 ... 57 58 59 60 61 ... 116 117 118 119

Amount of archival material

1772

0

0

27.21

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.