Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta miasta Opola

Archiwum Państwowe w Opolu
- brak danych - 1322-1945
- brak danych - 1322 - 1945
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska łaciński
niemiecki
spis zdawczo-odbiorczy Yes 2 j.a.
spis roboczy Yes 274 j.a.
inwentarz książkowy Yes 4794 j.a.
Po raz pierwszy miejscowość została wymieniona w dokumencie księcia Kazimierza Opolskiego w 1217 roku. Miejscowość posiadała różnorakie nazwy- Opolini, Opul, Opol. Ostatnią nazwą, która przetrwała do roku 1945 roku była Oppeln. Od XIII wieku Opole stanowiło własność książąt śląskich z dynastii Piastów. Pierwszy z nich Mieszko Plątonogi używał tytułu księcia raciborskiego, natomiast jego syn Kazimierz tytułował się jako książę opolski. W latach 1211-1217 Kazimierz lokował miasto na prawie flamandzkim. W roku 1327 Opole otrzymało prawo średzkie na mocy przywileju księcia. Wraz z dalszym rozwojem, Opole otrzymało prawo magdeburskie, które bardzo wzmacniało pozycję bogatego mieszczaństwa. Ostatnim księciem piastowskim na Śląsku był Jan II Dobry zmarły bezpotomnie w 1532 roku. Po jego śmierci Opole kilkakrotnie zmieniało właścicieli. Na krótko było własnością Hohenzollernów, w połowie XVII należało do Ludwiki Marii królowej Polski. W latach 1666-1740 stanowiło własność Habsburgów, a od 1740 roku było w granicach państwa pruskiego. Częsta zmiana panujących, a także toczące się wojny wpływały niekorzystnie na rozwój miasta. (wojny religijne, najazd "lisowczków", najazd szwedzki). Oprócz wojen miasto było nawiedzane prze epidemie i pożary. Do szczególnie groźnych należały pożary z lat 1615 i 1739. W połowie roku 1742 Opole weszło w skład państwa pruskiego. W 1816 Opole stało się siedzibą Rejencji, którą było do 1945 roku.
[Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Janina Domska, Opole 1998]
Dokumenty: nadanie i potwierdzenie przywilejów, transakcje kupna - sprzedaży, umowy, nadanie statutów, potwierdzenia spłat suplik, umowy, potwierdzenie fundacji, potwierdzenie prawego pochodzenia, otrzymanie suplik, fundacje, nobilitacja, uwolnienie z poddaństwa, potwierdzenie tytułów własności 1327-1806 (142 j.a.), księgi miejskie: 1552-1849 (236 j.a.), akta: dział ogólny 1724-1944 (1030 j.a.), policja 1604-1942 (954 j.a.), szkolnictwo 1746-1944 (136 j.a.), kultura i kościół 1404, 1653-1944 (198 j.a.), opieka społeczna 1752-1944 (79 j.a.), zdrowie 1649-1941 (197 j.a.), budownictwo 1737-1944 (468 j.a.), gospodarka miejska 1742-1944 (86 j.a.), zarząd przedsiębiorstwami 1834-1945 (61 j.a.), finanse 1696-1944 (311 j.a.), pomoce archiwalne 1905-1926 ( 21 j.a.), akta osobowe (831 j.a.), plany techniczne budynków 58 j.a., akta osobowe pracowników magistratu 109 j.a., przes.1798/2012: plan budowy nowej strzelnicy w Opolu b.d. (1 j.a.), plan sytuacyjny nieruchomości należących do bractwa kurkowego w Opolu b.d. (1 j.a.), rysunek techniczny chlewa 1937 (1 j.a.); nab. 8649/2016 materiały dotyczące miasta z okresu XIX-XX w. (193 j.a.); przes. 2450/2016: dokumentacja techniczna dotycząca budynku opolskiego ratusza, dokumentacja techniczna Biura Geodezji w Opolu 1889-1935 (107 j.a.), nab.9179/2017: wycinki prasowe dotyczące wykopalisk na Ostrówku i historii Górnego Śląska zmikrofilmowano jednostki archiwalne o syganturach 1-3193, zmiany w rozmiarze zespołu zatwierdzono na posiedzeniu Komisji Metodycznej w dniu 06.11.2009 (protokół nr 8/09)
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 0 0
1 Dokumenty 132 1322-1945 655
2 Księgi miejskie 237 1532-1869 31520
Allgemeineverwaltung [Dział ogólny] 1030 1724-1945 79799
4 Polizeiverwaltung [Policja] 954 1604-1945 48655
5 Szkolnictwo 136 1532-1945 0
6 Kultura, oświata, kościół 54 1750-1945 0
7 Ogród zoologiczny 2 1925-1937 0
8 Stowarzyszenia kulturalne 10 1839-1940 0
9 Kultura - Muzeum w Opolu 20 1847-1941 0
10 Kultura - Kościół katolicki 32 1729-1945 0
11 Kultura - Kościół ewangelicki 9 1809-1941 0
12 Kultura - synagoga żydowska 30 1743-1943 8
13 Opieka społeczna - fundusze rożnych kas dla biednych 9 1786-1871 0
14 Opieka społeczna - fundacje indywidualne 11 1801-1936 0
15 Opieka społeczna - sprawy biednych 4 1846-1934 0
16 Opieka społeczna - pomoc dla miejscowych biednych 14 1809-1883 0
17 Opieka społeczna - opieka nad wdowami i sierotami 14 1752-1944 0
18 Opieka społeczna - inwalidzi 4 1757-1875 0
19 Opieka społeczna - opieka nad byłymi wojskowymi i ich rodzinami 13 1770-1882 0
20 Opieka społeczna - pomoc dla pogorzelców i ofiar klęsk żywiołowych 10 1761-1939 0
21 Zdrowie - medycyna ogólna, lekarze, zielarze, komisje sanitarne 14 1746-1937 0
22 Zdrowie - miejskie kasy chorych 9 1670-1943 4
23 Zdrowie - położnictwo 8 1743-1912 0
24 Zdrowie - lecznictwo obcych osób spoza Opola 5 1837-1870 0
25 Zdrowie - choroby zakaźne 12 1770-1931 0
26 Zdrowie - samobjóstwa, morderstwa 10 1755-1937 0
27 Zdrowie - zakład psychiatryczny dla głuchoniemych, ocimniałych 12 1784-1923 0
28 Zdrowie - apteki, lekarstwa, trucizny 7 1649-1876 0
29 Zdrowie - szpitale 37 1809-1941 0
30 Zdrowie - Siostry Miłosierdzia, sport 6 1855-1943 0
31 Budownictwo - sprawy ogólne 48 1744-1944 0
32 Budownictwo - planowanie zabudowy miasta 60 1897-1945 0
33 Budownictwo - wysokościowe, nowe budownictwo 51 1768-1943 0
34 Budownictwo - budownictwo głębinowe 14 1737-1945 0
35 Budownictwo - ulice, place, drogi 134 1757-1945 0
36 Budownictwo - mosty, śluzy, regulacja rowów 66 1737-1941 0
37 Budownictwo - plany zabudowy, kataster pomiarowy 95 1814-1945 0
38 Gospodarka miejska - zarządzenia ogólne 1 1933-1937 0
39 Gospodarka miejska - oświetlenie ulic, utrzymanie ich w czystości 15 1803-1944 0
40 Gospodarka miejska - odwodnienie miasta, utrzymanie ścieków i kanałów odwadniających 9 1835-1945 0
41 Gospodarka miejska - cmentarz 7 1833-1940 0
42 Gospodarka miejska - rzeźnia miejska 3 1816-1884 0
43 Gospodarka miejska - zakład kąpielowy, pralnia miejska 7 1817-1892 0
44 Gospodarka miejska - ogrody, parki 3 1844-1936 0
45 Gospodarka miejska - kasy oszczędnościowe 4 1840-1932 0
46 Gospodarka miejska - rolnictwo, parcelacja gruntów, uprawy morwy 22 1742-1944 0
47 Gospodarka miejska - komunikacja konna, samochodowa, parkingi, turystyka 15 1810-1945 0
48 Betriebsverwaltung - administracja zakładów 63 1834-1945 0
49 Sprawy finansowe ogólnie 68 1774-1945 0
50 Statystyka 3 1934-1941 0
51 Budżet 63 1747-1945 0
52 Różne podatki i wpływy 12 1780-1937 0
53 Majątek i zadłużenie 29 1700-1944 177
54 Dzierżawy budynków 116 1756-1944 6323
55 Łowiectwo 7 1790-1866 0
56 Opodatkowanie na rzecz utrzymania ulic 18 1888-1943 0
57 Fundacje 62 1696-1922 3468
58 Podatki 107 1743-1941 10197
59 Dotacje instancji wższych 4 1829-1941 234
60 Inwentarze niemieckie 20 1900-1951 1104
61 Akta osobowe 822 1772-1945 9852
63 Dokumenty - dopływ 9 1459-1800 0
65 Mapy 58 1865-1945 0
66 Dokumentacja techniczna - wyłączone z zespołu: Mapy i plany miasta Brzegu 28 1900-1945 0
66.1 Opolski ratusz 58 1930-1939 0
66.2 Vermessungsamt Oppeln 21 1900-1945 0
67 Do wyłączenia z zesp. 2634 3 1900-1945 0
68 Dokumentacja fotograficzna 26 1900-1945 0
69 korekta ewidencji 53 1651-1945 0
70 Kategoria B 18 1808-1944 0
71 zakup 2015 1 1890-1910 4
72 Przeniesione z zespołu nr 143 Szpital św. Aleksego w Opolu 0 0
73 Dopływ z 2017 r. 2 1930-1938 0
74 Spis mieszkańców 5 1500-1799 0
Show all units in the collection:
Units in series:: 3 Allgemeineverwaltung [Dział ogólny]
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
45/22/0/3/440 [Spis radnych i innych urzędników, oraz sprawy z nimi związane] 1928-1930 16
45/22/0/3/532 [Kancelaria nadburmistrza - kancelaria tajna, spis pism, pieczęci i osób] 1935-1943 13
45/22/0/3/756 [Spis osób należących do obrony przeciwlotniczej] XX w. 138
45/22/0/3/825 [Spisy archiwaliów będących w posiadaniu cechów] 1892 49
45/22/0/3/917 [Spis ludności 1867] 1867 90
45/22/0/3/918 Zählbezirk Nr 2 [Spis ludności 1867] 1867 94
45/22/0/3/919 Zählbezirk 3 [Spis ludności 1867] 1867 112
45/22/0/3/920 Zählbezirk 4 Giesel [Spis ludności 3.XII.1867] 1867 144
45/22/0/3/921 Zählbezirk 5 [Spis ludności 1867] 1867 104
45/22/0/3/922 Zählbezirk 6 [Spis ludności 3.XII.1867] 1867 91
45/22/0/3/923 Zählbezirk 7 [Spis ludności 3.XII.1867] 1867 138
45/22/0/3/924 Zählbezirk 8 [Spis ludności 3.XII.1867] 1867 102
45/22/0/3/925 Zählbezirk 9 [Spis ludności, 1867] 1867 113
45/22/0/3/926 Zählbezirk 10 [Spis ludności, 1867] 1867 105
45/22/0/3/927 [Spis ludności, 3.XII.1867 okręg spisowy Nr 11] 1867 82
45/22/0/3/928 [Okręg spisowy 12 - spis ludności 1867] 1867 92
45/22/0/3/929 Zählbezirk 13 [Spis ludności, 1867] 1867 99
45/22/0/3/930 Zählbezirk 14 [Spis ludności, 1867] 1867 85
45/22/0/3/931 [Okręg spisowy Nr 15 spis ludności, 1867] 1867 100
45/22/0/3/932 Zählbezirk 16 [Spis ludności, 1867] 1867 130
45/22/0/3/933 Zählbezirk 17 [ Spis ludności, 1867] 1867 94
45/22/0/3/934 Zählbezirk 18 [Spis ludności 3.XII.1867] 1867 105
45/22/0/3/935 Zählbezirk 19 [Spis ludności,1867] 1867 111
45/22/0/3/936 Zählbezirk 20 [Spis ludności,1867] 1867 92
45/22/0/3/937 Zählbezirk Nr 21 [Spis ludności, 3.XII.1867] 1867 99
45/22/0/3/938 Zählbezirk 22 [Spis ludności,1867] 1867 112
45/22/0/3/939 Zählbezirk 23 [Spis ludności,1867] 1867 110
45/22/0/3/940 Zählbezirk 24 [Spis ludności,1867] 1867 93
45/22/0/3/941 Zählbezirk 25 [Spis ludności,1867] 1867 94
45/22/0/3/942 Zählbezirk 26 [Spis ludności,1867] 1867 94
45/22/0/3/943 Zählbezirk 27 [Spis ludności,1867] 1867 100
45/22/0/3/944 Zählbezirk 28 [Spis ludności,1867] 1867 113
45/22/0/3/945 Zählbezirk 29 [Spis ludności,1867] 1867 110
45/22/0/3/946 [Okręg spisowy Nr 30. Spis ludności, 3.XII.1867] 1867 136
45/22/0/3/947 Zählbezirk 31 [Spis ludności, 1867] 1867 86
45/22/0/3/948 Zählbezirk 32 [Spis ludności, 3.XII.1867] 1867 134
45/22/0/3/949 Zählbezirk 33 [Spis ludności,1867] 1867 121
45/22/0/3/950 Zählbezirk 34 [Spis ludności,1867] 1867 159
45/22/0/3/951 [Spis ludności 3 XII 1867, okręg spisowy Nr 35] 1867 98
45/22/0/3/952 Zählbezirk 36 [Spis ludności 3.XII.1867] 1867 90
45/22/0/3/953 Zählbezirk 37 [Spis ludności, 1867] 1867 88
45/22/0/3/954 Zählbezirk 38 [Spis ludności, 1867] 1867 98
45/22/0/3/955 Zählbezirk 39 [Spis ludności, 1867] 1867 85
45/22/0/3/956 [Okręg spisowy Nr 40, spis ludności 3.XII.1867] 1867 101
45/22/0/3/957 Zählbezirk 41 [Spis ludności, 1867] 1867 165
45/22/0/3/958 [Okręg spisowy Nr 42, spis ludności 1867] 1867 101
45/22/0/3/959 [Spis ludności, okręg spisowy 43] 1867 96
45/22/0/3/960 [Spis ludności 1867, okręg spisowy 44] 1867 113
45/22/0/3/961 Zählbezirk 45 [Spis ludności 1867] 1867 100
45/22/0/3/963 [Zarządzenia odnośnie spisu ludności oraz dane statystyczne spisu ludności, zawodów i rzemiosł] 1938-1939 152
45/22/0/3/1379 [Spisy żolnierzy francuskich stacjonujących w Opolu] 1920-1922 56

Amount of archival material

5078

4794

0

56.59

50.50

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.