Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta miasta Byczyny

Archiwum Państwowe w Opolu
- brak danych - 1546-1845
- brak danych - 1546 - 1845
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska niemiecki
czeski
inwentarz książkowy Yes 237 j.a.
16 No - brak danych -
Miasto Byczyna powstało w połowie XIII wieku. Początkowo należało do Księstwa Wrocławskeigo, w 1294 roku do głogowskiego, następnie do oleśnickiego, w końcu do brzeskiego. Po wymarciu Piastów linii brzeskiej, Byczyna przypadła koronie czeskiej. W 1742 roku przeszło razem ze Śląskiem w ręce Prus. W 1820 znalazała się w granicach Rejencji Opolskiej. Byczyna była miastem rzemieślniczo-handlowym. Najważniejsi rzemieślnicy, to tkacze i szewcy. Miasto posiadało przywilej solny. Byczyńskie targi znane były z lnu, miodu, wosku, i bydła. Miasto było pod zarządem rajców i konsulów. Dopiero w 1555 roku na czele miasta stanął burmistrz i rada miejska. Od 1745 miasto pozostawało pod władzą kolegium rady, składającego się z konsula, prokonsula, skarbnika, 2 radnych, kancelisty i sekretarza.Wydana w dniu 19.XI. 1808 r. ordynacja miejska przyznała miastom szeroką autonomię. Państwo miało sprawować jedynie ogólny nadzór nad samorządem miejskim. Radnych wybierali mieszkańcy miasta, którzy ukończyli 24 lata, posiadali pełne prawa obywatelskie i byli odpowiednio zamożni.
[Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Stefan Popiołek, Opole 1963]
Rada miejska i zarządzanie miastem: wybory do rady miejskiej, burmistrzowie, sprawy dzierżawy majątków miejskich, supliki, spory kompetencyjne 1552-1801 (44 j.a.), Stany - mieszczanie, poddani, szlachta: zażalenia, spory między gminą a stanami 1547-1755 (9 j.a.), Zarząd Miejski, urzędnicy miejscy: zatrudnienie, sprawy personalne 1717-1739 (4 j.a.), Prawo i sądownictwo: sprawy cywilne, karne, testamenty 1551-1733, 1787-1808 (33 j.a.), Sprawy policyjne: utrzymanie porządku i bezpieczeństwa, kary policyjne, pożary 1568-1790 (12 j.a.), Finanse: sprawy finansowe, spory, rachunki miejskie, księgi rachunkowe 1551-1824 (21 j.a.), Sprawy militarne: szkody wojenne, kwatery dla wojska, bractwo kurkowe 1592-1734 (11 j.a.), Sprawy gospodarcze: budowa dróg, mostów, domów, handel, rzemiosło, cechy rzemieślnicze 1550-1753 (23 j.a.), Szkolnictwo i wychowanie: zatrudnianie nauczycieli, budowa szkoły, sprawy szpitalne 1598-1736 (11 j.a.), Sprawy kościelne: sprawy wyznaniowe, majątek kościelny, personel kościelny, rachunki, budowa i odbudowa kościoła 1546-1788 (51 j.a.), Sprawy cywilne: zażalenia, spory, procesy w sprawach cywilnych i karnych 1551-1845 (18 j.a.); przes. 2339/2015 prośba do władz rejencji o powierzenie stanowiska pisarza miejskiego w Byczynie 1720 (1 j.a.) Dziewulski Władysław: Stosunki etniczne w Kluczborku i Byczynie oraz nazewnictwo osobowe mieszczan w roku 1619, Kwartalnik Opolski R.9 Nr 1 s.9-20. Zmiany w rozmiarze zespołu zatwierdzono na posiedzeniu Komisji Metodycznej w dniu 26.02.2004 r.
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 0 0
1 Rada miejska i zarządanie miastem 0 0
1.1 sprawy ogólne ustroju miejskiego 1 1742-1742 0
1.2 wybór rady miejskiej 1 1725-1740 0
1.3 poszczególni członkowie rady 2 1718-1725 0
1.4 burmistrzowie 15 1559-1754 0
1.5 sprawy miejskie ogolne 2 1580-1717 0
1.6 sprawy sporne rady 6 1564-1718 0
1.7 sprawy prawa warzenia piwa i gorzałki 4 1636-1801 0
1.8 wyszynk wina 1 1720-1720 0
1.9 przywileje 2 1552-1717 0
1.10 stosunki z rządem krajowym 6 1551-1728 0
1.11 nieruchomości miejskie 4 1714-1738 0
2 Stany 0 0
2.1 gmina miejska 6 1547-1727 0
2.2 poddani 2 1611-1755 0
2.3 szlachta 1 1640-1668 0
3 Zarząd miejski- urzędnicy miejscy 0 0
3.1 urzednicy miejscy 4 1717-1739 0
4 Prawo i sądownictwo 0 0
4.1 sprawy cywilne 2 1551-1731 0
4.2 sprawy kryminalne 6 1551-1733 0
4.3 waria 1 1552-1716 0
4.4 sprawy ogólne 2 1551-1725 0
5 Policja 0 0
5.1 nadzór nad handlem i rzemiosłem 6 1568-1725 0
5.2 sprawy zdrowotne 1 1702-1702 0
5.3 drogi i mosty 1 1729-1729 0
5.4 pożary 3 1655-1728 0
5.5 różne 1 1789-1790 0
6 Finanse 0 0
6.1 podatki 2 1704-1824 0
6.2 akcyza 1 1719-1734 0
6.3 cła 1 1671-1671 0
6.4 kasa miejska 2 1727-1753 0
6.5 urzędnicy 5 1551-1739 0
6.6 rachunki miejskie 10 1575-1739 0
7 Militaria 0 0
7.1 ogólne sprawy wojenne 4 1592-1734 0
7.2 kwaterunek 5 1679-1734 0
7.3 bractwo kurkowe 2 1701-1727 0
8 Sprawy gospodarcze 0 0
8.1 młyny 4 1587-1702 0
8.2 handel 3 1717-1739 0
8.3 ogólne sprawy cechowe 2 1683-1733 0
8.4 poszczególne cechy 14 1550-1753 0
9 Oświata i wychowanie 0 0
9.1 szkoła miejska 5 1598-1736 0
9.2 szkoła katolicka 1 1728-1728 0
9.3 szkoły prywatne i pokatne 1 1700-1800 0
9.4 szkoła dla dziewcząt 2 1725-1731 0
9.5 szpitale 2 1709-1726 0
10 Kościół 0 0
10.1 interconfessionalia 10 1694-1788 0
10.2 sprawy kościelne ewang. 2 1708-1719 0
10.3 kościół miejski 1 1674-1674 0
10.4 pastorzy 10 1548-1734 0
10.5 diakoni 5 1731-1736 0
10.6 inni urzędnicy kościelni 2 1719-1736 0
10.7 majatek kościelny 11 1546-1734 0
10.8 rachunki kościelne 2 1720-1740 0
10.9 kościół katolicki 6 1710-1734 0
10.10 cmentarze 2 1734-1738 0
11 Sprawy sporne dot. nieruchomości, osób 0 0
11.1 sprawy sporne dotyczące nieruchomości prywatnych 4 1702-1845 0
11.2 sprawy sporne pomiędzy osobami prywatnymi 14 1551-1741 0
12 Testamenty 22 1787-1808 0
13 Wyłączone z rozsypu dokumentów 1 1720-1720 0
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
45/7/0/1.1/1 Berichts des Rathes betr. das Nichtvarhandensein städtischer Statuten 1742-1742 0
45/7/0/1.2/2 Raths- Vacanzen und Bewerbungen 1725-1740 0
45/7/0/1.3/3 Der Rathssenior Johann Pfeyller bittet um Erlaubnis nach Prag reisen zu dürfen 1718-1718 0
45/7/0/1.3/4 Supplik der Wittwe des Rathsseniors Johann Pfeiller 1725-1725 0
45/7/0/1.4/5 Bericht des Hauptmanns betr. Die Anfeindungen des Bürgermeisters durch eine Vettal der er die Ehe mit dem Stadtdiener versagt 1559-1559 0
45/7/0/1.4/6 Betr. Beschwerde der Frau des Stadtschreibers Bartel Lindenblatt wider den Bürgermeister wegen Misshandlung ihrer Töchter 1608-1608 0
45/7/0/1.4/7 Bert. Streitigkeiten zwischen Zacharias Schöbel und dem Bürgermeister zu Pitschen Sigmund Freyer 1610-1610 0
45/7/0/1.4/8 Beschwerde der Ursula Luddmilla verwittwiten von Frankenberg geb. v. Woyski über den Bürgermeister Glaser wegen gewaltsamer Erbrechung ihres Zimmers 1717-1717 0
45/7/0/1.4/9 Streit des Bürgermeisters Glaser mit dem Rathsmann Johann Werner 1719-1719 0
45/7/0/1.4/10 Der Rathssenior /Johann Pfeiller/ bittet, ihn mit der interimistischen Verwaltung der durch deb Tod des Michael Franz Glaser erledigten Bürgermeiserstelle zu betrauen 1723-1723 0
45/7/0/1.4/11 Supplik der Bürgermeister- Witwe Agneta Glaser um Bewilligung des Gnadenjahrs 1723-1723 0
45/7/0/1.4/12 Bewerbungen um die erledigte Bürgermeister- stelle 1730-1730 0
45/7/0/1.4/13 Streitigkeiten des Bürgermeisters Franz Leopold Körschner mit dem Rathsherm Valentin Schiewig und dessen Brüdern 1732-1732 0
45/7/0/1.4/14 Ableben des Bürgermeisters Franz Leopold Körschner 1732-1732 0
45/7/0/1.4/15 Verleihung der Bürgermeisterstelle an Georg Franz Tichy 1733-1733 0
1 2 3 4 ... 6 7 8 9 10 ... 13 14 15 16

Amount of archival material

238

237

0

0.71

0.70

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.