Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Bełchatowie

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim
- brak danych - 1855-1935
- brak danych - 1855 - 1935
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
rosyjski
spis roboczy Yes - brak danych -
- brak danych - Księgi metrykalne, załączniki do akt małżeństw zmikrofilmowano jednostki archiwalne o sygnaturach 5-40; zdigitalizowano jednostki archiwalne o sygnaturach 5-22, 24-26, 28-29, 31-35, 38-40; księgi metrykalne z lat 1826-1874 przechowywane są w Archiwum Państwowym w Łodzi.
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
48/330/0/-/1 [Księga unikat aktów zaślubionych] 1855-1873 0
48/330/0/-/2 [Księga unikat aktów zaślubionych] 1873-1881 0
48/330/0/-/3 [Księga unikat aktów urodzonych] 1873-1879 0
48/330/0/-/4 [Księga unikat aktów zmarłych] 1873-1881 0
48/330/0/-/5 [Księga duplikat aktów urodzonych, zaślubionych i zmarłych] 1875 57
48/330/0/-/6 [Księga duplikat aktów urodzonych, zaślubionych i zmarłych] 1876 67
48/330/0/-/7 [Księga duplikat aktów urodzonych, zaślubionych i zmarłych] 1877 59
48/330/0/-/8 [Księga duplikat aktów urodzonych, zaślubionych i zmarłych] 1878 82
48/330/0/-/9 [Księga duplikat aktów urodzonych, zaślubionych i zmarłych] 1879 60
48/330/0/-/10 [Księga duplikat aktów urodzonych, zaślubionych i zmarłych] 1880 78
48/330/0/-/11 [Księga duplikat aktów urodzonych, zaślubionych i zmarłych] 1881 85
48/330/0/-/12 [Księga duplikat aktów urodzonych, zaślubionych i zmarłych] 1882 87
48/330/0/-/13 [Księga duplikat aktów urodzonych, zaślubionych i zmarłych] 1883 75
48/330/0/-/14 [Księga duplikat aktów urodzonych, zaślubionych i zmarłych] 1884 62
48/330/0/-/15 [Księga duplikat aktów urodzonych, zaślubionych i zmarłych] 1885 93
48/330/0/-/16 [Księga duplikat aktów urodzonych, zaślubionych i zmarłych] 1886 99
48/330/0/-/17 [Księga duplikat aktów urodzonych, zaślubionych i zmarłych] 1887 59
48/330/0/-/18 [Księga duplikat aktów urodzonych, zaślubionych i zmarłych] 1888 78
48/330/0/-/19 [Księga duplikat aktów urodzonych, zaślubionych i zmarłych] 1889 67
48/330/0/-/20 [Księga duplikat aktów urodzonych, zaślubionych i zmarłych] 1890 81
48/330/0/-/21 [Księga duplikat aktów urodzonych, zaślubionych i zmarłych] 1891 105
48/330/0/-/22 [Księga duplikat aktów urodzonych, zaślubionych i zmarłych] 1892 71
48/330/0/-/23 [Księga unikat aktów zmarłych] 1882-1894 0
48/330/0/-/24 [Księga duplikat aktów urodzonych, zaślubionych i zmarłych] 1893 113
48/330/0/-/25 [Księga duplikat aktów urodzonych, zaślubionych i zmarłych] 1894 154
48/330/0/-/26 [Księga duplikat aktów urodzonych, zaślubionych i zmarłych] 1895 119
48/330/0/-/27 [Księga unikat aktów zaślubionych] 1882-1895 0
48/330/0/-/28 [Księga duplikat aktów urodzonych, zaślubionych i zmarłych] 1896 165
48/330/0/-/29 [Księga duplikat aktów urodzonych, zaślubionych i zmarłych] 1897 152
48/330/0/-/30 [Księga unikat aktów urodzonych] 1891-1897 0
48/330/0/-/31 [Księga duplikat aktów urodzonych, zaślubionych i zmarłych] 1898 123
48/330/0/-/32 [Księga duplikat aktów urodzonych, zaślubionych i zmarłych] 1899 119
48/330/0/-/33 [Księga duplikat aktów urodzonych, zaślubionych i zmarłych] 1900 122
48/330/0/-/34 [Księga duplikat aktów urodzonych, zaślubionych i zmarłych] 1901 114
48/330/0/-/35 [Księga duplikat aktów urodzonych, zaślubionych i zmarłych] 1902 126
48/330/0/-/36 [Księga unikat aktów urodzonych] 1895-1903 0
48/330/0/-/37 [Księga unikat aktów zaślubionych] 1895-1903 0
48/330/0/-/38 [Księga duplikat aktów urodzonych, zaślubionych i zmarłych] 1903 154
48/330/0/-/39 [Księga duplikat aktów urodzonych, zaślubionych i zmarłych] 1904 165
48/330/0/-/40 [Księga duplikat aktów urodzonych, zaślubionych i zmarłych] 1905 74
48/330/0/-/41 [Księga duplikat aktów urodzonych, zaślubionych i zmarłych] 1906 0
48/330/0/-/42 [Księga duplikat aktów urodzonych, zaślubionych i zmarłych] 1904-1906 0
48/330/0/-/43 [Księga duplikat aktów urodzonych, zaślubionych i zmarłych] 1907 0
48/330/0/-/44 [Księga unikat aktów urodzonych] 1880-1890 0
48/330/0/-/45 [Księga duplikat aktów urodzonych, zaślubionych i zmarłych] 1910 0
48/330/0/-/46 [Księga duplikat aktów urodzonych, zaślubionych i zmarłych] 1911 0
48/330/0/-/47 [Załączniki do akt małżeństw] 1875 0
48/330/0/-/48 [Załączniki do akt małżeństw] 1876 0
48/330/0/-/49 [Załączniki do akt małżeństw] 1877 0
48/330/0/-/50 [Załączniki do akt małżeństw] 1878 0
48/330/0/-/51 [Załączniki do akt małżeństw] 1879 0
48/330/0/-/52 [Załączniki do akt małżeństw] 1880 0
48/330/0/-/53 [Załączniki do akt małżeństw] 1883 0
48/330/0/-/54 [Załączniki do akt małżeństw] 1884 0
48/330/0/-/55 [Załączniki do akt małżeństw] 1885 0
48/330/0/-/56 [Załączniki do akt małżeństw] 1886 0
48/330/0/-/57 [Załączniki do akt małżeństw] 1888 0
48/330/0/-/58 [Załączniki do akt małżeństw] 1892 0
48/330/0/-/59 [Załączniki do akt małżeństw] 1911 0
48/330/0/-/60 [Księga duplikat aktów urodzonych, zaślubionych i zmarłych] 1912 0
48/330/0/-/61 [Załączniki do akt małżeństw] 1912 0
48/330/0/-/62 [Księga unikat aktów zgonu] 1895-1912 0
48/330/0/-/63 [Księga duplikat aktów urodzonych, zaślubionych i zmarłych] 1913 0
48/330/0/-/64 [Księga duplikat aktów urodzeń] 1913 0
48/330/0/-/65 [Załączniki do akt małżeństw] 1913 0
48/330/0/-/66 [Księga unikat aktów urodzonych] 1904-1914 0
48/330/0/-/67 [Księga unikat aktów zaslubionych] 1903-1914 0
48/330/0/-/68 [Załączniki do akt małżeństw] 1903 0
48/330/0/-/69 [Załączniki do akt małżeństw] 1905 0
48/330/0/-/70 [Załączniki do akt małżeństw] 1907 0
48/330/0/-/71 [Załączniki do akt małżeństw] 1908 0
48/330/0/-/72 [Załączniki do akt małżeństw] 1909 0
48/330/0/-/73 Unikat aktów stanu cywilnego małżeństw izraelitów i baptystów Bełchatowskiego Okręgu Bożniczego 1920 0
48/330/0/-/74 Unikat aktów stanu cywilnego małżeństw i śmierci izraelitów i baptystów Bełchatowskiego Okręgu Bożniczego 1920 0
48/330/0/-/75 [Księga unikat aktów zaślubionych] 1921-1928 0
48/330/0/-/76 [Załączniki do akt małżeństw] 1921 0
48/330/0/-/77 [Załączniki do akt małżeństw] 1922 0
48/330/0/-/78 [Załączniki do akt małżeństw] 1928 0
48/330/0/-/79 [Księga unikat aktów zmarłych] 1921-1929 0
48/330/0/-/80 [Księga unikat aktów zaślubionych] 1929-1935 0
48/330/0/-/81 [Załączniki do akt małżeństw] 1929 0
48/330/0/-/82 [Załączniki do akt małżeństw] 1930 0
48/330/0/-/83 [Załączniki do akt małżeństw] 1931 0
48/330/0/-/84 [Załączniki do akt małżeństw] 1932 0
48/330/0/-/85 [Załączniki do akt małżeństw] 1933 0
48/330/0/-/86 [Załączniki do akt małżeństw] 1934 0
48/330/0/-/87 [Załączniki do akt małżeństw] 1935 0
48/330/0/-/88 [Księga unikat aktów zmarłych] 1930-1935 0
48/330/0/-/89 [Księga metrykalna urodzin, ślubów i śmierci] 1916 0
48/330/0/-/90 [Załączniki do akt małżeństw] 1916 0

Amount of archival material

90

0

0

1.41

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.