Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Piotrkowie

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim
- brak danych - 1856-1942
- brak danych - 1856 - 1921
1923 - 1923
1925 - 1942
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
rosyjski
spis roboczy Yes - brak danych -
- brak danych - Księgi metrykalne, załączniki do akt małżeństw, metryki urodzin, małżeństw, śmierci zmikrofilmowano jednostki archiwalne o sygnaturach 1-3, 14-15, 23-53; zdigitalizowano jednostki archiwalne o sygnaturach 1-15, 17-47, 49-92; księgi metrykalne z lat 1826-1873 przechowywane są w Archiwum Państwowym w Łodzi.
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
48/333/0/-/1 [Księga unikat akt urodzonych] 1872-1874 249
48/333/0/-/2 [Księga unikat akt urodzonych] 1874-1875 155
48/333/0/-/3 [Księga unikat akt urodzonych] 1873-1876 277
48/333/0/-/4 [Księga duplikat akt urodzonych] 1874 135
48/333/0/-/5 [Księga duplikat akt urodzonych] 1875 143
48/333/0/-/6 [Księga duplikat akt urodzonych] 1876 220
48/333/0/-/7 [Księga duplikat akt urodzonych] 1877 258
48/333/0/-/8 [Księga unikat akt urodzonych] 1877-1883 542
48/333/0/-/9 [Księga unikat akt urodzonych] 1883-1886 222
48/333/0/-/10 [Księga unikat akt urodzonych] 1886-1888 189
48/333/0/-/11 [Księga duplikat akt urodzonych] 1942 0
48/333/0/-/12 [Księga unikat akt zaślubionych] 1873-1874 136
48/333/0/-/13 [Ksiega duplikat akt zaślubionych] 1875 91
48/333/0/-/14 [Księga unikat akt zaślubionych] 1873-1876 184
48/333/0/-/15 [Księga unikat akt zaślubionych] 1876-1880 276
48/333/0/-/16 [Księga unikat akt zaślubionych] 1880-1888 0
48/333/0/-/17 [Księga duplikat akt zaślubionych] 1941 0
48/333/0/-/18 [Księga duplikat akt zaślubionych] 1942 0
48/333/0/-/19 [Księga duplikat akt zaślubionych] 1942 0
48/333/0/-/20 [Księga duplikat akt zmarłych] 1873 108
48/333/0/-/21 [Księga duplikat akt zmarłych] 1874 49
48/333/0/-/22 [Księga duplikat akt zmarłych] 1875 42
48/333/0/-/23 [Księga unikat akt zmarłych] 1872-1877 273
48/333/0/-/24 [Księga unikat akt zmarłych] 1877-1888 891
48/333/0/-/25 [Księga duplikat aktów urodzonych, zaślubionych i zmarłych] 1856 109
48/333/0/-/26 [Księga duplikat aktów urodzonych, zaślubionych i zmarłych] 1857 124
48/333/0/-/27 [Księga duplikat aktów urodzonych, zaślubionych i zmarłych] 1858 139
48/333/0/-/28 [Księga duplikat aktów urodzonych, zaślubionych i zmarłych] 1859 161
48/333/0/-/29 [Księga duplikat aktów urodzonych, zaślubionych i zmarłych] 1860 134
48/333/0/-/30 [Księga duplikat aktów urodzonych, zaślubionych i zmarłych] 1861 173
48/333/0/-/31 [Księga duplikat aktów urodzonych, zaślubionych i zmarłych] 1862 179
48/333/0/-/32 [Księga duplikat aktów urodzonych, zaślubionych i zmarłych] 1863 164
48/333/0/-/33 [Księga duplikat aktów urodzonych, zaślubionych i zmarłych] 1864 178
48/333/0/-/34 [Księga duplikat aktów urodzonych, zaślubionych i zmarłych] 1865 356
48/333/0/-/35 [Księga duplikat aktów urodzonych, zaślubionych i zmarłych] 1866 173
48/333/0/-/36 [Księga duplikat aktów urodzonych, zaślubionych i zmarłych] 1867 190
48/333/0/-/37 [Księga duplikat aktów urodzonych, zaślubionych i zmarłych] 1868 194
48/333/0/-/38 [Księga duplikat aktów urodzonych, zaślubionych i zmarłych] 1869 238
48/333/0/-/39 [Księga duplikat aktów urodzonych, zaślubionych i zmarłych] 1870 252
48/333/0/-/40 [Księga duplikat aktów urodzonych, zaślubionych i zmarłych] 1871 137
48/333/0/-/41 [Księga duplikat aktów urodzonych, zaślubionych i zmarłych] 1871 198
48/333/0/-/42 [Księga duplikat aktów urodzonych, zaślubionych i zmarłych] 1872 226
48/333/0/-/43 [Księga duplikat aktów urodzonych, zaślubionych i zmarłych] 1878 300
48/333/0/-/44 [Księga duplikat aktów urodzonych, zaślubionych i zmarłych] 1879 276
48/333/0/-/45 [Księga duplikat aktów urodzonych, zaślubionych i zmarłych] 1879 58
48/333/0/-/46 [Księga duplikat aktów urodzonych, zaślubionych i zmarłych] 1880 218
48/333/0/-/47 [Księga duplikat aktów urodzonych, zaślubionych i zmarłych] 1881 248
48/333/0/-/48 [Księga duplikat aktów urodzonych, zaślubionych i zmarłych] 1882 0
48/333/0/-/49 [Księga duplikat aktów urodzonych, zaślubionych i zmarłych] 1882 265
48/333/0/-/50 [Księga duplikat aktów urodzonych, zaślubionych i zmarłych] 1883 68
48/333/0/-/51 [Księga duplikat aktów urodzonych, zaślubionych i zmarłych] 1884 274
48/333/0/-/52 [Księga duplikat aktów urodzonych, zaślubionych i zmarłych] 1885 231
48/333/0/-/53 [Księga duplikat aktów urodzonych, zaślubionych i zmarłych] 1886 253
48/333/0/-/54 [Księga duplikat aktów urodzonych, zaślubionych i zmarłych] 1887 336
48/333/0/-/55 [Księga duplikat aktów urodzonych, zaślubionych i zmarłych] 1888 311
48/333/0/-/56 [Księga duplikat aktów urodzonych, zaślubionych i zmarłych] 1889 258
48/333/0/-/57 [Księga duplikat aktów urodzonych, zaślubionych i zmarłych] 1891 450
48/333/0/-/58 [Księga duplikat aktów urodzonych, zaślubionych i zmarłych] 1892 212
48/333/0/-/59 [Księga duplikat aktów urodzonych, zaślubionych i zmarłych] 1893 319
48/333/0/-/60 [Księga unikat akt urodzonych] 1888-1894 521
48/333/0/-/61 [Księga duplikat akt urodzonych] 1938 0
48/333/0/-/62 [Księga duplikat akt zaślubionych] 1938 0
48/333/0/-/63 [Ksiega duplikat akt urodzonych] 1939 0
48/333/0/-/64 [Księga duplikat akt zgonów] 1939 0
48/333/0/-/65 [Księga duplikat akt urodzonych] 1940 0
48/333/0/-/66 [Księga duplikat akt urodzonych] 1941 0
48/333/0/-/67 [Księga duplikat akt zmarłych] 1942 0
48/333/0/-/68 [Ksiega duplikat akt zmarłych] 1942 0
48/333/0/-/69 [Księga duplikat akt zaslubionych] 1939 0
48/333/0/-/70 [Ksiega duplikat aktów urodzonych, zaślubionych i zmarłych] 1894 325
48/333/0/-/71 [Ksiega duplikat aktów urodzonych, zaślubionych i zmarłych] 1895 295
48/333/0/-/72 [Ksiega duplikat aktów urodzonych, zaślubionych i zmarłych] 1897 272
48/333/0/-/73 [Księga unikat akt urodzonych] 1894-1897 418
48/333/0/-/74 [Księga unikat akt zaślubionych] 1887-1897 948
48/333/0/-/75 [Księga unikat akt zmarłych] 1888-1901 977
48/333/0/-/76 [Księga unikat akt urodzonych] 1898-1900 226
48/333/0/-/77 [Ksiega duplikat aktów urodzonych, zaślubionych i zmarłych] 1900 351
48/333/0/-/78 [Księga duplikat akt urodzonych] 1900 71
48/333/0/-/79 [Ksiega duplikat aktów urodzonych, zaślubionych i zmarłych] 1901 449
48/333/0/-/80 [Księga unikat akt urodzonych] 1900-1902 430
48/333/0/-/81 [Ksiega duplikat aktów urodzonych, zaślubionych i zmarłych] 1902 356
48/333/0/-/82 [Ksiega duplikat aktów urodzonych, zaślubionych i zmarłych] 1890 426
48/333/0/-/83 [Ksiega duplikat aktów urodzonych, zaślubionych i zmarłych] 1896 263
48/333/0/-/84 [Ksiega duplikat aktów urodzonych, zaślubionych i zmarłych] 1898 314
48/333/0/-/85 [Ksiega duplikat aktów urodzonych, zaślubionych i zmarłych] 1899 332
48/333/0/-/86 [[Księga unikat akt zaślubionych] 1898-1902 417
48/333/0/-/87 [Ksiega duplikat aktów urodzonych, zaślubionych i zmarłych] 1903 383
48/333/0/-/88 [Ksiega duplikat aktów urodzonych, zaślubionych i zmarłych] 1904 439
48/333/0/-/89 [Ksiega duplikat aktów urodzonych, zaślubionych i zmarłych] 1905 250
48/333/0/-/90 [Ksiega duplikat aktów urodzonych, zaślubionych i zmarłych] 1906 315
48/333/0/-/91 [Księga unikat akt urodzonych] 1902-1906 454
48/333/0/-/92 [Księga unikat akt zaślubionych] 1902-1907 503
48/333/0/-/93 [Ksiega duplikat aktów urodzonych, zaślubionych i zmarłych] 1908 0
48/333/0/-/94 [Ksiega duplikat aktów urodzonych, zaślubionych i zmarłych] 1909 0
48/333/0/-/95 [Ksiega unikat akt zmarłych] 1902-1909 0
48/333/0/-/96 [[Ksiega unikat akt urodzonych] 1907-1910 0
48/333/0/-/97 [Ksiega duplikat aktów urodzonych, zaślubionych i zmarłych] 1910 0
48/333/0/-/98 [Ksiega duplikat aktów urodzonych, zaślubionych i zmarłych] 1911 0
48/333/0/-/99 [Załączniki do akt małżeństw] 1856 0
48/333/0/-/100 [Załączniki do akt małżeństw] 1858 0
1 2 3

Amount of archival material

238

0

0

7.25

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.