Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Tomaszowie Mazowieckim

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim
- brak danych - 1866-1937
- brak danych - 1866 - 1937
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
rosyjski
spis roboczy Yes - brak danych -
- brak danych - Księgi metrykalne, załączniki do akt małżeństw zmikrofilmowano jednostki archiwalne o sygnaturach 2-13; zdigitalizowano jednostki archiwalne o sygnaturach 2, 4-13; księgi metrykalne z lat 1830-1872 przechowywane są w Archiwum Państwowym w Łodzi.
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
48/340/0/-/1 [Księga unikat aktów urodzonych] 1873-1879 0
48/340/0/-/2 [Księga unikat aktów urodzonych] 1879-1882 362
48/340/0/-/3 [Księga unikat aktów zaślubionych] 1871-1879 0
48/340/0/-/4 [Księga unikat aktów zaślubionych] 1879-1884 274
48/340/0/-/5 [Księga unikat aktów zmarłych] 1866-1877 210
48/340/0/-/6 [Księga unikat aktów zmarłych] 1877-1886 353
48/340/0/-/7 [Księga duplikat aktów urodzonych, zaślubionych i zmarłych] 1873 154
48/340/0/-/8 [Księga duplikat aktów urodzonych, zaślubionych i zmarłych] 1874 112
48/340/0/-/9 [Księga duplikat aktów urodzonych, zaślubionych i zmarłych] 1875 109
48/340/0/-/10 [Księga duplikat aktów urodzonych, zaślubionych i zmarłych] 1876 111
48/340/0/-/11 [Księga unikat aktów urodzonych, zaślubionych i zmarłych] 1877 108
48/340/0/-/12 [Księga unikat aktów urodzonych, zaślubionych i zmarłych] 1878 134
48/340/0/-/13 [Księga duplikat aktów urodzonych, zaślubionych i zmarłych] 1879 195
48/340/0/-/14 [Księga unikat aktów urodzonych] 1882-1887 0
48/340/0/-/15 [Księga unikat aktów urodzonych] 1887-1892 0
48/340/0/-/16 [Księga unikat aktów zaślubionych] 1885-1888 0
48/340/0/-/17 [Księga unikat aktów zaślubionych] 1888-1894 0
48/340/0/-/18 [Księga unikat aktów zmarłych] 1886-1892 0
48/340/0/-/19 [Księga unikat aktów urodzonych] 1892-1895 0
48/340/0/-/20 [Księga unikat aktów zaślubionych] 1895-1898 0
48/340/0/-/21 [Księga unikat aktów urodzonych] 1896-1898 0
48/340/0/-/22 [Księga unikat aktów urodzonych] 1899-1903 0
48/340/0/-/23 [Księga unikat aktów zaślubionych] 1898-1903 0
48/340/0/-/24 [Księga unikat aktów zmarłych] 1892-1903 0
48/340/0/-/25 [Księga duplikat aktów urodzonych, zaślubionych i zmarłych] 1903 0
48/340/0/-/26 [Księga duplikat aktów urodzonych, zaślubionych i zmarłych] 1904 0
48/340/0/-/27 [Księga duplikat aktów urodzonych, zaślubionych i zmarłych] 1905 0
48/340/0/-/28 [Księga unikat aktów urodzonych] 1905-1908 0
48/340/0/-/29 [Księga unikat aktów zaślubionych] 1903-1908 0
48/340/0/-/30 [Księga unikat aktów zmarłych] 1903-1910 0
48/340/0/-/31 [Księga unikat aktów urodzonych] 1909-1911 0
48/340/0/-/32 [Załączniki do akt małżeństw] 1872 0
48/340/0/-/33 [Załączniki do akt małżeństw] 1873 0
48/340/0/-/34 [Załączniki do akt małżeństw] 1874 0
48/340/0/-/35 [Załączniki do akt małżeństw] 1875 0
48/340/0/-/36 [Załączniki do akt małżeństw] 1876 0
48/340/0/-/37 [Załączniki do akt małżeństw] 1877 0
48/340/0/-/38 [Załączniki do akt małżeństw] 1878 0
48/340/0/-/39 [Załączniki do akt małżeństw] 1879 0
48/340/0/-/40 [Załączniki do akt małżeństw] 1880 0
48/340/0/-/41 [Załączniki do akt małżeństw] 1881 0
48/340/0/-/42 [Załączniki do akt małżeństw] 1882 0
48/340/0/-/43 [Załączniki do akt małżeństw] 1883 0
48/340/0/-/44 [Załączniki do akt małżeństw] 1884 0
48/340/0/-/45 [Księga unikat aktów zaślubionych] 1908-1913 0
48/340/0/-/46 [Księga unikat aktów urodzonych] 1912-1914 0
48/340/0/-/47 [Księga unikat aktów zaślubionych] 1915-1918 0
48/340/0/-/48 [Księga unikat aktów zaślubionych] 1918-1919 0
48/340/0/-/49 [Księga unikat aktów zaślubionych] 1919 0
48/340/0/-/50 [Księga unikat aktów zaślubionych] 1920-1924 0
48/340/0/-/51 [Księga unikat aktów zaślubionych] 1925-1929 0
48/340/0/-/52 [Księga unikat aktów zaślubionych] 1930-1933 0
48/340/0/-/53 [Księga unikat aktów zmarłych] 1911-1914 0
48/340/0/-/54 ]Księga unikat aktów zmarłych] 1915 0
48/340/0/-/55 [Księga duplikat aktów zmarłych i zaślubionych] 1915 0
48/340/0/-/56 [Księga unikat aktów zmarłych] 1916 0
48/340/0/-/57 [Księga unikat aktów zmarłych] 1917 0
48/340/0/-/58 [Księga unikat aktów zmarłych] 1918 0
48/340/0/-/59 [Księga unikat aktów zmarłych] 1919 0
48/340/0/-/60 [Księga unikat aktów zmarłych] 1920-1924 0
48/340/0/-/61 [Księga unikat aktów zmarłych] 1925-1930 0
48/340/0/-/62 [Księga duplikat aktów urodzonych] 1915 0
48/340/0/-/63 Księga unikat aktów zmarłych 1931-1937 0

Amount of archival material

63

0

0

1.69

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.