Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Starostwo Powiatowe Brzezińskie Ekspozytura w Tomaszowie Mazowieckim

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim Oddział w Tomaszowie Mazowieckim
- brak danych - [1922] 1927-1939 [1946]
- brak danych - 1922 - 1940
1946 - 1946
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Starostwa jako organ administracji państwowej I instancji, powołano rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 1919 r. "O tymczasowej organizacji władz administracyjnych I instancji na obszarze byłego zaboru rosyjskiego". Starostwem kierował starosta mianowany przez Ministra Spraw Wewnętrznych. Zakres kompetencji został określony w rozporządzeniu wykonawczym Rady Ministrów do rozporządzenia z dnia 28 sierpnia 1919 r. Do zakresu czynności starostwa należały: sprawy wojskowe, ewidencja i ruch ludności, nadzór nad stowarzyszeniami, bezpieczeństwo publiczne, sprawy wyznaniowe, opieka społeczna, rolnictwo i leśnictwo, sprawy sanitarne i weterynaryjne, budownictwo (pozwolenia na budowę). W niepodległej Polsce (1918-1939) Tomaszów Mazowiecki znalazł się na obszarze powiatu brzezińskiego. Stanowiło to odstępstwo od dekretu o samorządzie miejskim z 1919 r. oraz dekretu o tymczasowej ordynacji powiatowej dla obszarów byłego zaboru rosyjskiego, który dla miasta liczącego ponad 25 tysięcy mieszkańców przewidywał status samodzielnego powiatu. Po wielu latach starań dopiero w dniu 1 sierpnia 1927 r. została utworzona w Tomaszowie Ekspozytura Starostwa Powiatowego w Brzezinach. W 1928 r. posiadała referaty: administracyjny, bezpieczeństwa i porządku publicznego, karno - administracyjny i sanitarny. Kierownictwo ekspozytury Minister Spraw Wewnętrznych powierzył Ludwikowi Miszewskiemu, przeniesionemu na to stanowisko ze starostwa w Radomsku. Po wybuchu II wojny światowej, na początku 1940 roku okupacyjne władze niemieckie zlikwidowały powiat brzeziński. Część jego terytorium zostało włączone do III Rzeszy, a pozostałe gminy wraz z zlikwidowanymi powiatami opoczyńskim i rawskim weszły w skład nowoutworzonego powiatu tomaszowskiego. I.Referat administracyjny - podział rzeczowy,dzienniki podawcze, informacje o ruchu spraw, przepisy i zarządzenia ogólne, sprawy wojskowe. II.Referat bezpieczeństwa publicznego- przepisy i zarzadzenia ogólne, działalność partii politycznych legalnych,sprawozdania z rynku pracy, działalność Zw.Zawodowych, zrzeszeń rzemieślniczych, itp.., sprawy prasowe,sprawy zgromadzeń, informacje o strajkach i działaczach KPP. III. Referat porządku publicznego-przepisy zarządzenia, karty pobytu, sprawy dot.cudzoziemców, paszporty zagraniczne i wizy, naddzór nad lokalami rozrywkowymi, widowiskami oraz kwesty i zbiórki, pozwolenia na posiadanie brani,świadectwa moralności,nadawanie i utrata obywatelstwa polskiego, sprawy konsularne. IV. Referat przemysłowy- przepisy i zarządzenia ogólne,rejestracja zakładów przemysłowych,rzemieślniczych, handlowych, plany budynków mieszczących zakłady przemysłowe, nadzór nad kotłami parowymi. V Referat karno-administracyjny-skorowidze i księgi rejestru karnego. VI. Referat sanitarny- doniesienia o wypadkach podczas pracy i choroby zawodowe. - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
49/1/0/-/237 Projekt młyna M. Szulca w Tomaszowie, przy ul. Cichej 1929 0
49/1/0/-/223 Projekt na budowę domu piętrowego murowanego... należącego do Berka Rozenberga, ... przy ul. Marszałka Piłsudzkiego pod nr. 14... egz. 2 1927 0
49/1/0/-/206 Projekt na budowę oficyny drewnianej i drwalki należ. do Józefa Kisiałka, położ. przy ul. Koszykowej w Tomaszowie Maz[owieckim] 1933 0
49/1/0/-/213 Projekt na rozbudowę tartaku murowanego Samuela Norymberskiego, Józ. Zyskinda, Mojsz. Rozena i Abr. Walda przy ul. Spalskiej w Tomaszowie Maz[owieckim] 1930 0
49/1/0/-/187 Projekt piekarni mechanicznej Izraela Boguckiego przy ulicy św. Antoniego 27 1930-1936 0
49/1/0/-/216 Projekt piekarni Piotra Piekarskiego przy ul. Spalskiej w Tomaszowie Maz[owieckim] 1931 0
49/1/0/-/231 Projekt pokrycia dachem... przestrzeni miedzy przędzalnią , a czesalnią wełny w fabryce "Sp. Akc. Przedzalni Wełny Czesankowej" ul. św. Tekli L. 13/15 1928 0
49/1/0/-/229 Projekt... pracowni masarskiej, na posesji Leona i Aalfredy młż. Skrobackich, przy ul. Dobrej nr 19 1934 0
49/1/0/-/236 Projekt rozbudowy istniejącej kaflarni Jana Szokalskiego na posesji 37/41 przy ul. Wieczność w Tomaszowie Mazowieckim 1931 0
49/1/0/-/240 Projekt składu produktów naftow. przy st. Tomaszów Standard - Nobel w Polsce S[półka] A[kcyjna] 1927 0
49/1/0/-/239 Projekt stacji benzynowej "Standard Nobel" przy Placu Kościuszki 1929 0
49/1/0/-/198 Projekt tartaku elektrycznego Dawida Gerszonowicza, przy ul. Szczęśliwej 1930-1931 0
49/1/0/-/230 Projekt urządzenia tartaku parowego Jana Sobczyka i Ska. w Tomaszowie, przy ul. Gajowej 1929 0
49/1/0/-/226 Projekt warsztatu masarskiego Anatoliusza Rychlińskiego, przy ul. M.Mireckiego L. 108 1933 0
49/1/0/-/200 Projekt zamienny na budowę frontowego... budynku... piekarni mechanicznej na posesji L.R. Gutgeld, ul. Spalska 37 w Tomaszowie 1932-1933 0
1 2 3 4 ... 8 9 10 11 12 ... 17 18 19 20

Amount of archival material

291

291

0

5.25

5.25

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.