Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Starostwo Powiatowe Brzezińskie Ekspozytura w Tomaszowie Mazowieckim

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim Oddział w Tomaszowie Mazowieckim
- brak danych - [1922] 1927-1939 [1946]
- brak danych - 1922 - 1940
1946 - 1946
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Starostwa jako organ administracji państwowej I instancji, powołano rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 1919 r. "O tymczasowej organizacji władz administracyjnych I instancji na obszarze byłego zaboru rosyjskiego". Starostwem kierował starosta mianowany przez Ministra Spraw Wewnętrznych. Zakres kompetencji został określony w rozporządzeniu wykonawczym Rady Ministrów do rozporządzenia z dnia 28 sierpnia 1919 r. Do zakresu czynności starostwa należały: sprawy wojskowe, ewidencja i ruch ludności, nadzór nad stowarzyszeniami, bezpieczeństwo publiczne, sprawy wyznaniowe, opieka społeczna, rolnictwo i leśnictwo, sprawy sanitarne i weterynaryjne, budownictwo (pozwolenia na budowę). W niepodległej Polsce (1918-1939) Tomaszów Mazowiecki znalazł się na obszarze powiatu brzezińskiego. Stanowiło to odstępstwo od dekretu o samorządzie miejskim z 1919 r. oraz dekretu o tymczasowej ordynacji powiatowej dla obszarów byłego zaboru rosyjskiego, który dla miasta liczącego ponad 25 tysięcy mieszkańców przewidywał status samodzielnego powiatu. Po wielu latach starań dopiero w dniu 1 sierpnia 1927 r. została utworzona w Tomaszowie Ekspozytura Starostwa Powiatowego w Brzezinach. W 1928 r. posiadała referaty: administracyjny, bezpieczeństwa i porządku publicznego, karno - administracyjny i sanitarny. Kierownictwo ekspozytury Minister Spraw Wewnętrznych powierzył Ludwikowi Miszewskiemu, przeniesionemu na to stanowisko ze starostwa w Radomsku. Po wybuchu II wojny światowej, na początku 1940 roku okupacyjne władze niemieckie zlikwidowały powiat brzeziński. Część jego terytorium zostało włączone do III Rzeszy, a pozostałe gminy wraz z zlikwidowanymi powiatami opoczyńskim i rawskim weszły w skład nowoutworzonego powiatu tomaszowskiego. I.Referat administracyjny - podział rzeczowy,dzienniki podawcze, informacje o ruchu spraw, przepisy i zarządzenia ogólne, sprawy wojskowe. II.Referat bezpieczeństwa publicznego- przepisy i zarzadzenia ogólne, działalność partii politycznych legalnych,sprawozdania z rynku pracy, działalność Zw.Zawodowych, zrzeszeń rzemieślniczych, itp.., sprawy prasowe,sprawy zgromadzeń, informacje o strajkach i działaczach KPP. III. Referat porządku publicznego-przepisy zarządzenia, karty pobytu, sprawy dot.cudzoziemców, paszporty zagraniczne i wizy, naddzór nad lokalami rozrywkowymi, widowiskami oraz kwesty i zbiórki, pozwolenia na posiadanie brani,świadectwa moralności,nadawanie i utrata obywatelstwa polskiego, sprawy konsularne. IV. Referat przemysłowy- przepisy i zarządzenia ogólne,rejestracja zakładów przemysłowych,rzemieślniczych, handlowych, plany budynków mieszczących zakłady przemysłowe, nadzór nad kotłami parowymi. V Referat karno-administracyjny-skorowidze i księgi rejestru karnego. VI. Referat sanitarny- doniesienia o wypadkach podczas pracy i choroby zawodowe. - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
49/1/0/-/196 Projekt budynku... dla piekari... wł[asność] Pawła i Pauliny mł. Felsek, poł. przy ul. Rolanda, Róg Środkowej nr. 30, egz. III 1933 0
49/1/0/-/197 Plan wytwórni kwasu chlebowego i wód gazowanych Edwarda Geringa i Edmunda Kaake, przy ul. Dworcowej 7 1930 0
49/1/0/-/198 Projekt tartaku elektrycznego Dawida Gerszonowicza, przy ul. Szczęśliwej 1930-1931 0
49/1/0/-/199 Plan na odbudowę spalonego tartaku... należącego do Firmy H.Gerszonowicz, położonego przy ul. Kolejowej 42 w Tomaszowie Maz. egz. III 1929 0
49/1/0/-/200 Projekt zamienny na budowę frontowego... budynku... piekarni mechanicznej na posesji L.R. Gutgeld, ul. Spalska 37 w Tomaszowie 1932-1933 0
49/1/0/-/201 Dom noclegowy Jana Jabłońskiego ul. Majowa 6/8 1934-1935 0
49/1/0/-/202 Plan instalacji elektrycznej w fabryce podków, haceli i podkowiaków T-wa Zjedn. Handlu Przemysłu A.Jaroszewicz, M.Malinowski i Spółka, ul. Krótka-Jeziorna 1923 0
49/1/0/-/203 Plan zakładu wyrobu wędlin Maurycego Kachmana na posesji należącej do Michała Hertza, przy ul. Pr.Wojciechowskiego 1 w Tomaszowie Maz[owieckim] 1935 0
49/1/0/-/204 Plan magazynu olejów mineralnych T-wa "Karpaty", Oddz. w Tomaszowie Maz. ul. św. Antoniego 1/3 1932 0
49/1/0/-/205 Obliczenie statystyczne belki podciągowej na tartaku M.Kirszenbauma, ul. B.Pierackiego w Tomaszowie Maz[owieckim] 1935 0
49/1/0/-/206 Projekt na budowę oficyny drewnianej i drwalki należ. do Józefa Kisiałka, położ. przy ul. Koszykowej w Tomaszowie Maz[owieckim] 1933 0
49/1/0/-/207 Projekt budynku na wytwórnię zapraw i pasty do podłóg i obuwia "Klafty Emila" przy ul. Fabrycznej 34 1931 0
49/1/0/-/208 [Sklep z bronią Eugeniusza Kuleszy w Tomaszowie Maz ul. św. Antoniego 16] 1930-1932 0
49/1/0/-/209 Plan wytwórni listew i ram Jana Lewandowskiego i Ski, przy ul. Prez. Mościckiego 28 w Tomaszowie Maz[owieckim] 1930 0
49/1/0/-/210 Plan sytuacyjny projektowanej stałej stacji benzynowej Uszera Mendlowicza w Tomaszowie Maz. przy ul. Narutowicza i zbiegu ulic Tkackiej, Kramarskiej 1929 0
1 2 3 4 ... 12 13 14 15 16 ... 17 18 19 20

Amount of archival material

291

291

0

5.25

5.25

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.