Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Starostwo Powiatowe Brzezińskie Ekspozytura w Tomaszowie Mazowieckim

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim Oddział w Tomaszowie Mazowieckim
- brak danych - [1922] 1927-1939 [1946]
- brak danych - 1922 - 1940
1946 - 1946
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Starostwa jako organ administracji państwowej I instancji, powołano rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 1919 r. "O tymczasowej organizacji władz administracyjnych I instancji na obszarze byłego zaboru rosyjskiego". Starostwem kierował starosta mianowany przez Ministra Spraw Wewnętrznych. Zakres kompetencji został określony w rozporządzeniu wykonawczym Rady Ministrów do rozporządzenia z dnia 28 sierpnia 1919 r. Do zakresu czynności starostwa należały: sprawy wojskowe, ewidencja i ruch ludności, nadzór nad stowarzyszeniami, bezpieczeństwo publiczne, sprawy wyznaniowe, opieka społeczna, rolnictwo i leśnictwo, sprawy sanitarne i weterynaryjne, budownictwo (pozwolenia na budowę). W niepodległej Polsce (1918-1939) Tomaszów Mazowiecki znalazł się na obszarze powiatu brzezińskiego. Stanowiło to odstępstwo od dekretu o samorządzie miejskim z 1919 r. oraz dekretu o tymczasowej ordynacji powiatowej dla obszarów byłego zaboru rosyjskiego, który dla miasta liczącego ponad 25 tysięcy mieszkańców przewidywał status samodzielnego powiatu. Po wielu latach starań dopiero w dniu 1 sierpnia 1927 r. została utworzona w Tomaszowie Ekspozytura Starostwa Powiatowego w Brzezinach. W 1928 r. posiadała referaty: administracyjny, bezpieczeństwa i porządku publicznego, karno - administracyjny i sanitarny. Kierownictwo ekspozytury Minister Spraw Wewnętrznych powierzył Ludwikowi Miszewskiemu, przeniesionemu na to stanowisko ze starostwa w Radomsku. Po wybuchu II wojny światowej, na początku 1940 roku okupacyjne władze niemieckie zlikwidowały powiat brzeziński. Część jego terytorium zostało włączone do III Rzeszy, a pozostałe gminy wraz z zlikwidowanymi powiatami opoczyńskim i rawskim weszły w skład nowoutworzonego powiatu tomaszowskiego. I.Referat administracyjny - podział rzeczowy,dzienniki podawcze, informacje o ruchu spraw, przepisy i zarządzenia ogólne, sprawy wojskowe. II.Referat bezpieczeństwa publicznego- przepisy i zarzadzenia ogólne, działalność partii politycznych legalnych,sprawozdania z rynku pracy, działalność Zw.Zawodowych, zrzeszeń rzemieślniczych, itp.., sprawy prasowe,sprawy zgromadzeń, informacje o strajkach i działaczach KPP. III. Referat porządku publicznego-przepisy zarządzenia, karty pobytu, sprawy dot.cudzoziemców, paszporty zagraniczne i wizy, naddzór nad lokalami rozrywkowymi, widowiskami oraz kwesty i zbiórki, pozwolenia na posiadanie brani,świadectwa moralności,nadawanie i utrata obywatelstwa polskiego, sprawy konsularne. IV. Referat przemysłowy- przepisy i zarządzenia ogólne,rejestracja zakładów przemysłowych,rzemieślniczych, handlowych, plany budynków mieszczących zakłady przemysłowe, nadzór nad kotłami parowymi. V Referat karno-administracyjny-skorowidze i księgi rejestru karnego. VI. Referat sanitarny- doniesienia o wypadkach podczas pracy i choroby zawodowe. - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
49/1/0/-/211 [Plany rozbudowy Fabryki Dywanów A.Muller w Tomaszowie Mazowiecki ul. Rolanda 1929-1930 0
49/1/0/-/212 Plan Mech. Wytwórni Tkanin Wzorzystych J.Neufelda i Ska., ul. Polna 56 w Tomaszowie Maz[owieckim] 1930 0
49/1/0/-/213 Projekt na rozbudowę tartaku murowanego Samuela Norymberskiego, Józ. Zyskinda, Mojsz. Rozena i Abr. Walda przy ul. Spalskiej w Tomaszowie Maz[owieckim] 1930 0
49/1/0/-/214 Zdjęcie pomiarowe lokalu Henryka Nowickiego, projekt. na wytwórnię wody sodowej przy ul. Lewej 8 w Tomaszowie 1929 0
49/1/0/-/215 Plan fabryki octu Elimej Lecha Orenbucha i Burecha Lejzerowicza, w Tomaszowie Maz. ul. Farna 60 1930 0
49/1/0/-/216 Projekt piekarni Piotra Piekarskiego przy ul. Spalskiej w Tomaszowie Maz[owieckim] 1931 0
49/1/0/-/217 [Wytwórnia wody sodowej i lemoniady Zygmunta Piotrowskiego, ul. Szosa Warszawska] 1930-1932 0
49/1/0/-/218 Zdjęcie pomiarowe lokalu projekt. na drobną sprzedaż benzyny i oliwy Leona Plachty przy ul. Tkackiej 1930 0
49/1/0/-/219 [Stacja benzynowa "Polmin" w Tomaszowie przy Placu Kościszki] 1930 0
49/1/0/-/220 Plan pralni mechanicznej "Błyskawica" Berty Prosnak ul. św. Antoniego 30 1930 0
49/1/0/-/221 Plan - zdjęcie z natury - terenu, budynku i urzadzeń istniejącego postoju autobusowego, przy uwzględnieniu projektowanych przeróbek i uzupełnień niezbędnych dla otwarcia dworca autobusowego na posesjach 1/3 przy ulicy Pałacowej w Tomaszowie... własność... St. Pruskiego 1932 0
49/1/0/-/222 Projekt garbarni drewnianej w m. Tomaszowie Maz., ul. Nowowiejska, posesja A.J.Rolnika 1929 0
49/1/0/-/223 Projekt na budowę domu piętrowego murowanego... należącego do Berka Rozenberga, ... przy ul. Marszałka Piłsudzkiego pod nr. 14... egz. 2 1927 0
49/1/0/-/224 Plan nadbudowy I-go piętra, należącego do Dawida Rozenberga przy ul. Marszałka Piłsudskiego (Koliskiej) w Tomaszowie Mazowieckim 1927 0
49/1/0/-/225 Zdjęcie pomiarowe oficyn, Abrama Rozentala projekt. na wytwórnię wód gazowanych przy ul. św. Władysława 14 1929 0
1 2 3 4 ... 14 15 16 17 18 19 20

Amount of archival material

291

291

0

5.25

5.25

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.