Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Starostwo Powiatowe Brzezińskie Ekspozytura w Tomaszowie Mazowieckim

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim Oddział w Tomaszowie Mazowieckim
- brak danych - [1922] 1927-1939 [1946]
- brak danych - 1922 - 1940
1946 - 1946
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Starostwa jako organ administracji państwowej I instancji, powołano rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 1919 r. "O tymczasowej organizacji władz administracyjnych I instancji na obszarze byłego zaboru rosyjskiego". Starostwem kierował starosta mianowany przez Ministra Spraw Wewnętrznych. Zakres kompetencji został określony w rozporządzeniu wykonawczym Rady Ministrów do rozporządzenia z dnia 28 sierpnia 1919 r. Do zakresu czynności starostwa należały: sprawy wojskowe, ewidencja i ruch ludności, nadzór nad stowarzyszeniami, bezpieczeństwo publiczne, sprawy wyznaniowe, opieka społeczna, rolnictwo i leśnictwo, sprawy sanitarne i weterynaryjne, budownictwo (pozwolenia na budowę). W niepodległej Polsce (1918-1939) Tomaszów Mazowiecki znalazł się na obszarze powiatu brzezińskiego. Stanowiło to odstępstwo od dekretu o samorządzie miejskim z 1919 r. oraz dekretu o tymczasowej ordynacji powiatowej dla obszarów byłego zaboru rosyjskiego, który dla miasta liczącego ponad 25 tysięcy mieszkańców przewidywał status samodzielnego powiatu. Po wielu latach starań dopiero w dniu 1 sierpnia 1927 r. została utworzona w Tomaszowie Ekspozytura Starostwa Powiatowego w Brzezinach. W 1928 r. posiadała referaty: administracyjny, bezpieczeństwa i porządku publicznego, karno - administracyjny i sanitarny. Kierownictwo ekspozytury Minister Spraw Wewnętrznych powierzył Ludwikowi Miszewskiemu, przeniesionemu na to stanowisko ze starostwa w Radomsku. Po wybuchu II wojny światowej, na początku 1940 roku okupacyjne władze niemieckie zlikwidowały powiat brzeziński. Część jego terytorium zostało włączone do III Rzeszy, a pozostałe gminy wraz z zlikwidowanymi powiatami opoczyńskim i rawskim weszły w skład nowoutworzonego powiatu tomaszowskiego. I.Referat administracyjny - podział rzeczowy,dzienniki podawcze, informacje o ruchu spraw, przepisy i zarządzenia ogólne, sprawy wojskowe. II.Referat bezpieczeństwa publicznego- przepisy i zarzadzenia ogólne, działalność partii politycznych legalnych,sprawozdania z rynku pracy, działalność Zw.Zawodowych, zrzeszeń rzemieślniczych, itp.., sprawy prasowe,sprawy zgromadzeń, informacje o strajkach i działaczach KPP. III. Referat porządku publicznego-przepisy zarządzenia, karty pobytu, sprawy dot.cudzoziemców, paszporty zagraniczne i wizy, naddzór nad lokalami rozrywkowymi, widowiskami oraz kwesty i zbiórki, pozwolenia na posiadanie brani,świadectwa moralności,nadawanie i utrata obywatelstwa polskiego, sprawy konsularne. IV. Referat przemysłowy- przepisy i zarządzenia ogólne,rejestracja zakładów przemysłowych,rzemieślniczych, handlowych, plany budynków mieszczących zakłady przemysłowe, nadzór nad kotłami parowymi. V Referat karno-administracyjny-skorowidze i księgi rejestru karnego. VI. Referat sanitarny- doniesienia o wypadkach podczas pracy i choroby zawodowe. - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
49/1/0/-/247 [Sprawy budowy oraz plany mostu na rzecze Wolbórce przy ul. Warszawskiej] 1927-1928 0
49/1/0/-/246 Projekt jednopietrowego domu murowanego miejscowych Związków Zawodowych przy ul. Pałacowej w Tomaszowie Maz[owieckim] 1923 0
49/1/0/-/245 Zarobkowa szarparnia szmat Hirsz Wajnreb w Tomaszowie Maz. ul. Jeziorna 23 1929 0
49/1/0/-/244 Plan tkalni mechanicznej B. Wajnreb w Tomaszowie Maz. ul. Wesoła 11 1930 0
49/1/0/-/243 [Rozbudowa Tom. Fabryki Sztucznego Jedwabiu] 1927 0
49/1/0/-/242 Plan Tomaszowskiej Fabryki Listew, Sp. zogr. odp. przy ul. Jeziornej nr. 20 w Tomaszowie Maz[owieckim] 1930 0
49/1/0/-/241 Zakład Władysława Stefankiewicza w Tomaszowie, ul. Polna 36 1929 0
49/1/0/-/240 Projekt składu produktów naftow. przy st. Tomaszów Standard - Nobel w Polsce S[półka] A[kcyjna] 1927 0
49/1/0/-/239 Projekt stacji benzynowej "Standard Nobel" przy Placu Kościuszki 1929 0
49/1/0/-/238 Projekt... budynku mieszczącego zakład masarski Adama Szymańskiego przy ul. Warszawskiej nr. 93 w Tomaszowie Maz[owieckim] 1937 0
49/1/0/-/237 Projekt młyna M. Szulca w Tomaszowie, przy ul. Cichej 1929 0
49/1/0/-/236 Projekt rozbudowy istniejącej kaflarni Jana Szokalskiego na posesji 37/41 przy ul. Wieczność w Tomaszowie Mazowieckim 1931 0
49/1/0/-/235 Projekt budowy odlewni żelaza na posesji Jakuba Szepsa w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Spalskiej nr. 48 1930 0
49/1/0/-/234 [Wytwórnia win owocowych Franciszka Szczepko, pr. Mościckiego nr. 40] 1930-1931 0
49/1/0/-/233 Plan fabryki wód gazowanych Lejby Szampaniera w budynku mur. fabrycznym na pos. położonej przy ul. św. Antoniego nr. 1/3 w Tomaszowie Maz[owieckim] 1934 0
1 2 3 4 5 6 7 8 ... 17 18 19 20

Amount of archival material

291

291

0

5.25

5.25

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.