Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Starostwo Powiatowe Brzezińskie Ekspozytura w Tomaszowie Mazowieckim

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim Oddział w Tomaszowie Mazowieckim
- brak danych - [1922] 1927-1939 [1946]
- brak danych - 1922 - 1940
1946 - 1946
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Starostwa jako organ administracji państwowej I instancji, powołano rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 1919 r. "O tymczasowej organizacji władz administracyjnych I instancji na obszarze byłego zaboru rosyjskiego". Starostwem kierował starosta mianowany przez Ministra Spraw Wewnętrznych. Zakres kompetencji został określony w rozporządzeniu wykonawczym Rady Ministrów do rozporządzenia z dnia 28 sierpnia 1919 r. Do zakresu czynności starostwa należały: sprawy wojskowe, ewidencja i ruch ludności, nadzór nad stowarzyszeniami, bezpieczeństwo publiczne, sprawy wyznaniowe, opieka społeczna, rolnictwo i leśnictwo, sprawy sanitarne i weterynaryjne, budownictwo (pozwolenia na budowę). W niepodległej Polsce (1918-1939) Tomaszów Mazowiecki znalazł się na obszarze powiatu brzezińskiego. Stanowiło to odstępstwo od dekretu o samorządzie miejskim z 1919 r. oraz dekretu o tymczasowej ordynacji powiatowej dla obszarów byłego zaboru rosyjskiego, który dla miasta liczącego ponad 25 tysięcy mieszkańców przewidywał status samodzielnego powiatu. Po wielu latach starań dopiero w dniu 1 sierpnia 1927 r. została utworzona w Tomaszowie Ekspozytura Starostwa Powiatowego w Brzezinach. W 1928 r. posiadała referaty: administracyjny, bezpieczeństwa i porządku publicznego, karno - administracyjny i sanitarny. Kierownictwo ekspozytury Minister Spraw Wewnętrznych powierzył Ludwikowi Miszewskiemu, przeniesionemu na to stanowisko ze starostwa w Radomsku. Po wybuchu II wojny światowej, na początku 1940 roku okupacyjne władze niemieckie zlikwidowały powiat brzeziński. Część jego terytorium zostało włączone do III Rzeszy, a pozostałe gminy wraz z zlikwidowanymi powiatami opoczyńskim i rawskim weszły w skład nowoutworzonego powiatu tomaszowskiego. I.Referat administracyjny - podział rzeczowy,dzienniki podawcze, informacje o ruchu spraw, przepisy i zarządzenia ogólne, sprawy wojskowe. II.Referat bezpieczeństwa publicznego- przepisy i zarzadzenia ogólne, działalność partii politycznych legalnych,sprawozdania z rynku pracy, działalność Zw.Zawodowych, zrzeszeń rzemieślniczych, itp.., sprawy prasowe,sprawy zgromadzeń, informacje o strajkach i działaczach KPP. III. Referat porządku publicznego-przepisy zarządzenia, karty pobytu, sprawy dot.cudzoziemców, paszporty zagraniczne i wizy, naddzór nad lokalami rozrywkowymi, widowiskami oraz kwesty i zbiórki, pozwolenia na posiadanie brani,świadectwa moralności,nadawanie i utrata obywatelstwa polskiego, sprawy konsularne. IV. Referat przemysłowy- przepisy i zarządzenia ogólne,rejestracja zakładów przemysłowych,rzemieślniczych, handlowych, plany budynków mieszczących zakłady przemysłowe, nadzór nad kotłami parowymi. V Referat karno-administracyjny-skorowidze i księgi rejestru karnego. VI. Referat sanitarny- doniesienia o wypadkach podczas pracy i choroby zawodowe. - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
49/1/0/-/233 Plan fabryki wód gazowanych Lejby Szampaniera w budynku mur. fabrycznym na pos. położonej przy ul. św. Antoniego nr. 1/3 w Tomaszowie Maz[owieckim] 1934 0
49/1/0/-/202 Plan instalacji elektrycznej w fabryce podków, haceli i podkowiaków T-wa Zjedn. Handlu Przemysłu A.Jaroszewicz, M.Malinowski i Spółka, ul. Krótka-Jeziorna 1923 0
49/1/0/-/204 Plan magazynu olejów mineralnych T-wa "Karpaty", Oddz. w Tomaszowie Maz. ul. św. Antoniego 1/3 1932 0
49/1/0/-/228 Plan mechanicznego warsztatu tokarskiego Jakuba Skórki przy ul. Piekarskiej 5 1929 0
49/1/0/-/212 Plan Mech. Wytwórni Tkanin Wzorzystych J.Neufelda i Ska., ul. Polna 56 w Tomaszowie Maz[owieckim] 1930 0
49/1/0/-/224 Plan nadbudowy I-go piętra, należącego do Dawida Rozenberga przy ul. Marszałka Piłsudskiego (Koliskiej) w Tomaszowie Mazowieckim 1927 0
49/1/0/-/199 Plan na odbudowę spalonego tartaku... należącego do Firmy H.Gerszonowicz, położonego przy ul. Kolejowej 42 w Tomaszowie Maz. egz. III 1929 0
49/1/0/-/185 Plan na urządzenie tokarki mechanicznej A.Arnolda i G.Metziga w sali zabudowania fabr. A.Sztarka, przu ulicy Wesołej 9 1928 0
49/1/0/-/220 Plan pralni mechanicznej "Błyskawica" Berty Prosnak ul. św. Antoniego 30 1930 0
49/1/0/-/227 Plan sklepu benzynowego i oleju przy ul. Szosa Warszawska 3 1930 0
49/1/0/-/210 Plan sytuacyjny projektowanej stałej stacji benzynowej Uszera Mendlowicza w Tomaszowie Maz. przy ul. Narutowicza i zbiegu ulic Tkackiej, Kramarskiej 1929 0
49/1/0/-/192 Plan szopy drwenianej Abrama Chojnowskiego ul. Projektowa 24 1930 0
49/1/0/-/244 Plan tkalni mechanicznej B. Wajnreb w Tomaszowie Maz. ul. Wesoła 11 1930 0
49/1/0/-/242 Plan Tomaszowskiej Fabryki Listew, Sp. zogr. odp. przy ul. Jeziornej nr. 20 w Tomaszowie Maz[owieckim] 1930 0
49/1/0/-/197 Plan wytwórni kwasu chlebowego i wód gazowanych Edwarda Geringa i Edmunda Kaake, przy ul. Dworcowej 7 1930 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 17 18 19 20

Amount of archival material

291

291

0

5.25

5.25

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.