Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Inspektor Szkolny Powiatu Brzezińskiego

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim Oddział w Tomaszowie Mazowieckim
- brak danych - 1939
- brak danych - 1939 - 1939
- brak danych - tak
administracja specjalna - oświata polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
W 1918 roku powstała Rada Regencyjna, która dekretem z 3 I 1918 r. poddała pod zarząd Ministerstwa Oświaty i Wyznań m.in. Zarząd szkolnictwa wszelkich stopni i typów. Rada Regencyjna zastrzegała sobie jednak dla siebie m.in. Mianowanie inspektorów szkolnych. Teren województw podzielony został na tzw. obwody szkolne, odpowiadające w zasadzie powiatom. Natomiast przełożeni obwodu nosili nazwę inspektorów szkolnych. Kierowali oni szkolnictwem elementarnym. W 1933 r. na skutek reform "Jędrzejowskich" częściowo została zmieniona struktura władz administracji szkolnej. Określono ściśle zakres działania inspektorów obwodowych jako władz administracji szkolnej I instancji. Inspektor szkolny miał pełnię władzy jako reprezentant Kuratorium Okręgu Szkolnego. Inspektor miał władzę szkolną w zakresie organizacji, kierownictwa i nadzoru pedagogicznego i administracyjnego nad publicznym szkolnictwem powszechnym i wychowaniem przedszkolnym. Inspektor szkolny sprawował również opiekę nad oświatą pozaszkolną. Rozporządzenie Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświaty Publicznej z 8 III 1938 r. zmieniło wewnętrzną organizację obwodowych władz szkolnych. Korespondencja dotycząca obsady personalnej 45 szkół powszechnych w powiecie brzezińskim - brak danych -

Amount of archival material

45

45

0

0.20

0.20

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.