Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta Gminy Zajączków z siedzibą w Bukowcu nad Pilicą

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim Oddział w Tomaszowie Mazowieckim
- brak danych - 1871-1944 [1950]
- brak danych - 1871 - 1946
1948 - 1950
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
spis roboczy Yes - brak danych -
Powstała w 1867 r. na mocy ukazu carskiego z 16.III. 1859 r. Siedzibą gminy był Bukowiec. Po odzyskaniu niepodległości, dekret Naczelnika Państwa o Radach Gminnych z 28 XI 1918r. Wprowadził w miejsce pełnomocników gminnych Rady Gminne jako organa zarządzające i kontrolujące gospodarkę gminną. Ustawa o częściowej zmianie ustroju terytorialnego z 23 III 1933 r. rozszerzyła uprawnienia samorządowe gminy. Organem ustawodawczym samorządu była Rada Gminna, natomiast organem wykonawczym był Zarząd Gminy na czele którego stał wójt. W okresie okupacji hitlerowskiej na mocy rozporządzenia Generalnego Gubernatora z 28 XI 1939 r. gmina pozbawiona była samorządu i podporządkowana okupacyjnym władzom niemieckim. Po zakończeniu II wojny światowej na mocy ustawy z 11 IX 1944 r. utworzona została Gminna Rada Narodowa w Zajączkowie z siedzibą w Bukowcu. Organem reprezentującym Radę i sprawującym kontrolę nad Zarządem Gminy i Komisjami Radzieckimi było Prezydium Gminnej Rady Narodowej. Organem wykonawczym był Zarząd Gminy. Na mocy ustawy z 20 III 1950 r. o jednolitych organach władzy państwowej funkcję Zarządu Gminy, jako organu wykonawczego przejęło Prezydium Gminnej Rady Narodowej. Z końcem 1954 r. na mocy ustawy z 25 IX 1954 r. zlikwidowano Gminne Rady Narodowe i utworzono Gromadzkie Rady Narodowe. Tabele likwidacyjne, książki uchwał rady gminnej, księga uchwał Zarządu Gminnego, księga dróg i mostów. - brak danych -

Amount of archival material

13

0

0

0.25

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.