Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Nadolnej

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim Oddział w Tomaszowie Mazowieckim
- brak danych - 1955-1961
- brak danych - 1955 - 1961
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Gromadzkie rady narodowe zostały utworzone na mocy ustawy z dnia 25 września 1954 r. o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych. Były one organami władzy państwowej na terenie gromad, wybieranymi przez ludność na okres trzech lat.
Gromadzkie rady narodowe zostały zlikwidowane na mocy ustawy z dnia 29 listopada 1972 r. o utworzeniu gmin. W miejsce gromadzkich rad narodowych utworzono gminy jako podstawowe jednostki podziału administracyjnego.
W skład Gromadzkiej Rady Narodowej w Nadolnej wchodziły następujące wsie: Salomejka, Florentynów, Krzywda, Dąbrowa, Dąbrowa Mszadelska, Teresin, Kamień, Janów, Nadolna Kolonia i Nadolna Wieś.
Na podstawie uchwały nr 14 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi z dnia 20 września 1961 r. zatwierdzonej przez Radę Ministrów, Gromadzka Rada Narodowa w Nadolnej została z dniem 31 grudnia 1961 r. zlikwidowana i włączona do Gromadzkiej Rady Narodowej w Dmosinie.
Przez cały okres funkcjonowania Gromadzka Rada Narodowa w Nadolnej wchodziła w skład powiatu brzezińskiego i województwa łódzkiego.
Układ rzeczowo-chronologiczny. Serie: 1) protokoły sesji i uchwały GRN, 2) protokoły posiedzeń komisji GRN, 3) Protokoły posiedzeń i uchwały Prezydium GRN, 4) protokoły zebrań wiejskich i narad sołtysów, 5) spisy rolne, 6) zarządzenia pokontrolne, 7) budżety i sprawozdania finansowe - brak danych -

Amount of archival material

22

22

0

0.11

0.11

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.