Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Skarbowy w Tomaszowie Mazowieckim

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim Oddział w Tomaszowie Mazowieckim
- brak danych - 1920-1951
- brak danych - 1920 - 1951
- brak danych - tak
administracja specjalna - skarbowość polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes 595 j.a.
spis roboczy Yes 1 j.a.
spis zdawczo-odbiorczy Yes 51j.a.
Organy administracji skarbowej określone zostały na mocy dekretu z dnia 11 kwietnia 1945 roku o ustroju władz administracji skarbowej oraz skarbowych organów wykonawczych. Naczelne kierownictwo i nadzór nad administracją skarbową należał do Ministra Skarbu. Urzędy skarbowe podporządkowane były izbom skarbowym, jako władzom II instancji. Urząd Skarbowy w Brzezinach utworzony był na mocy dekretu z 11 kwietnia 1945 r. 27 czerwca 1946 r. wydano nowy dekret o ustroju władz administracji skarbowej oraz skarbowych organów wykonawczych. W dniu 3 grudnia 1947 r. wydane zostało rozporządzenie Ministra Skarbu o granicach okręgów i siedzibach izb skarbowych oraz urzędów i organów podporządkowanych izbom skarbowym. W 1950 r. zlikwidowano urzędy skarbowe, a ich kompetencje przejęły prezydia powiatowych rad narodowych. Księgi wymiarowe i księgi biercze podatków: przemysłowego, obrotowego, dochodowego, od nieruchomości, gruntowego, lokalowego, funduszu pracy, bezpośredniego, od spadku i darowizn, od reklam; wykazy wypadków śmierci, sprawozdania kasowe, ewidencja konfiskat mienia, podatek obrotowy i dochodowy zakładów i towarzystw, ewidencja świadectw przemysłowych, ewidencja przedsiębiorstw, okólniki i zarządzenia. - brak danych -
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 647 0
Show all units in the collection:
Units without series::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
49/5/0/-/647 Akta sprawy spadkowej po zmarłym dnia 20 V 1927 [roku] Klimku Walentym w Tomaszowie [Mazowieckim] 1936 0
49/5/0/-/646 Wykaz osób posiadających nieruchomość (grunty, budynki i inne budowle) na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego 1948-1950 0
49/5/0/-/645 Wykaz osób posiadających nieruchomość (grunty, budynki i inne budowle) na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego 1938-1939 0
49/5/0/-/644 Zestawienie wyników wymiaru podatku gruntowego 1948-1949 0
49/5/0/-/643 Księga biercza podatku gruntowego 1948-1949 0
49/5/0/-/642 Księga biercza podatku gruntowego 1945-1946 0
49/5/0/-/641 Księga biercza podatku gruntowego 1947 0
49/5/0/-/640 Ewidencja podatników podatku obrotowego i dochodowego 1946 0
49/5/0/-/639 Akta sprawy spadkowej po Wojciechu Wojciechowskim, Janie Bykowskim, Franciszku Porczyku, Juliuszu Mullerze, Juliuszu Lerchu, Janie Zychora, Agnieszce Furstenweld,Helmucie Friedrichu, Janie Husarczyku, Jerzym Kowlińskim, Kazimierzem Ostrowskim, Helenie Popławskiej, Wilhelmie Josiewiczu, Emilu Josiewiczu 1942 0
49/5/0/-/638 Akta sprawy spadkowej po Huldzie Wandzie Furstenwald 1944 0
49/5/0/-/637 Akta sprawy spadkowej po Franciszku Kazubińskim 1944 0
49/5/0/-/636 Akta sprawy spadkowej po Moritzie Robercie Zimmermanie 1944 0
49/5/0/-/635 Akta sprawy spadkowej po Wilhelmie Ewaldzie Zimmermanie 1944 0
49/5/0/-/634 Akta sprawy spadkowej po Stanisławie Korzeniewskiej 1943 0
49/5/0/-/633 Akta sprawy podatkowej po Tomaszu Goroszewskim 1944 0
1 2 3 4 ... 20 21 22 23 24 ... 41 42 43 44

Amount of archival material

647

595

0

9.91

9.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.