Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Skarbowy w Tomaszowie Mazowieckim

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim Oddział w Tomaszowie Mazowieckim
- brak danych - 1920-1951
- brak danych - 1920 - 1951
- brak danych - tak
administracja specjalna - skarbowość polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes 595 j.a.
spis roboczy Yes 1 j.a.
spis zdawczo-odbiorczy Yes 51j.a.
Organy administracji skarbowej określone zostały na mocy dekretu z dnia 11 kwietnia 1945 roku o ustroju władz administracji skarbowej oraz skarbowych organów wykonawczych. Naczelne kierownictwo i nadzór nad administracją skarbową należał do Ministra Skarbu. Urzędy skarbowe podporządkowane były izbom skarbowym, jako władzom II instancji. Urząd Skarbowy w Brzezinach utworzony był na mocy dekretu z 11 kwietnia 1945 r. 27 czerwca 1946 r. wydano nowy dekret o ustroju władz administracji skarbowej oraz skarbowych organów wykonawczych. W dniu 3 grudnia 1947 r. wydane zostało rozporządzenie Ministra Skarbu o granicach okręgów i siedzibach izb skarbowych oraz urzędów i organów podporządkowanych izbom skarbowym. W 1950 r. zlikwidowano urzędy skarbowe, a ich kompetencje przejęły prezydia powiatowych rad narodowych. Księgi wymiarowe i księgi biercze podatków: przemysłowego, obrotowego, dochodowego, od nieruchomości, gruntowego, lokalowego, funduszu pracy, bezpośredniego, od spadku i darowizn, od reklam; wykazy wypadków śmierci, sprawozdania kasowe, ewidencja konfiskat mienia, podatek obrotowy i dochodowy zakładów i towarzystw, ewidencja świadectw przemysłowych, ewidencja przedsiębiorstw, okólniki i zarządzenia. - brak danych -
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 647 0
Show all units in the collection:
Units without series::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
49/5/0/-/286 Sprawa spadkowa po Moritzu Barthe 1931 0
49/5/0/-/287 Zeznanie majątku spadkowego pozostałego po Antonim Banerce [zmarłym] 16 września 1930 [roku] 1931 0
49/5/0/-/288 Akta sprawy spadkowej po zmarłym 31 X 1925 [roku] Alfonsie Sewerynie 1931 0
49/5/0/-/289 Sprawa spadkowa po Chunie Rubin 1931 0
49/5/0/-/290 Akta sprawy spadkowej po [zmarłym] w 1911 [roku Kriegu F. K. w Tomaszowie [Mazowieckim] 1933 0
49/5/0/-/291 Akta sprawy spadkowej po Domaradzkim Ludwiku [zmarłym] w Tomaszowie [Mazowieckim dnia] 30 września 1932 [roku] 1933 0
49/5/0/-/292 Zeznanie majątku spadkowego pozostałego po Edwardzie vel Edwardzie Wilhelmie Haale [zmarłym] 2 stycznia 1916 [roku] 1933 0
49/5/0/-/293 Akta sprawy spadkowej po Dębickiej Franciszce [zmarłym] w Tomaszowie [Mazowieckim dnia] 2 lutego 1920 [roku] 1933 0
49/5/0/-/294 Zeznanie majątku spadkowego pozostałego po Elżbiecie Tuz [zmarłej] dnia 27 kwietnia 1933 [roku] 1933 0
49/5/0/-/295 Zeznanie majątku spadkowego pozostałego po Stanisławie Zabawskim [zmarłym dnia] 2 września 1932 [roku] 1933 0
49/5/0/-/296 Akta sprawy spadkowej po zmarłym dnia 17 kwietnia 1933 [roku] Śmiałku Janie w Tomaszowie [Mazowieckim] 1933 0
49/5/0/-/297 Zeznanie majątku spadkowego pozostałego po Icku Jerkiewicz [zmarłym] dnia 15-go października 1931 [roku] 1933 0
49/5/0/-/298 Akta sprawy spadkowej po zmarłej [dnia] 27 III 1933 [roku] Szepsowej Fajdze 1933 0
49/5/0/-/299 Akta sprawy spadkowej po zmarłym w dniu 31 X 1931 [roku] Szeps Moszlu 1933 0
49/5/0/-/300 Akta sprawy spadkowej po zmarłym Szepsie Mojerze B. w Tomaszowie [Mazowieckim] 1933 0
1 2 3 4 ... 18 19 20 21 22 ... 41 42 43 44

Amount of archival material

647

595

0

9.91

9.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.