Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Skarbowy w Tomaszowie Mazowieckim

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim Oddział w Tomaszowie Mazowieckim
- brak danych - 1920-1951
- brak danych - 1920 - 1951
- brak danych - tak
administracja specjalna - skarbowość polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes 595 j.a.
spis roboczy Yes 1 j.a.
spis zdawczo-odbiorczy Yes 51j.a.
Organy administracji skarbowej określone zostały na mocy dekretu z dnia 11 kwietnia 1945 roku o ustroju władz administracji skarbowej oraz skarbowych organów wykonawczych. Naczelne kierownictwo i nadzór nad administracją skarbową należał do Ministra Skarbu. Urzędy skarbowe podporządkowane były izbom skarbowym, jako władzom II instancji. Urząd Skarbowy w Brzezinach utworzony był na mocy dekretu z 11 kwietnia 1945 r. 27 czerwca 1946 r. wydano nowy dekret o ustroju władz administracji skarbowej oraz skarbowych organów wykonawczych. W dniu 3 grudnia 1947 r. wydane zostało rozporządzenie Ministra Skarbu o granicach okręgów i siedzibach izb skarbowych oraz urzędów i organów podporządkowanych izbom skarbowym. W 1950 r. zlikwidowano urzędy skarbowe, a ich kompetencje przejęły prezydia powiatowych rad narodowych. Księgi wymiarowe i księgi biercze podatków: przemysłowego, obrotowego, dochodowego, od nieruchomości, gruntowego, lokalowego, funduszu pracy, bezpośredniego, od spadku i darowizn, od reklam; wykazy wypadków śmierci, sprawozdania kasowe, ewidencja konfiskat mienia, podatek obrotowy i dochodowy zakładów i towarzystw, ewidencja świadectw przemysłowych, ewidencja przedsiębiorstw, okólniki i zarządzenia. - brak danych -
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 647 0
Show all units in the collection:
Units without series::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
49/5/0/-/316 Akta sprawy spadkowej po [zmarłym] dnia 4 XI 1933 [roku] Baslerze Wiktorze vel Wiktoryn 1934 0
49/5/0/-/317 Zeznanie majątku spadkowego pozostałego po Izydorze Goździk [zmarłym dnia] 8 I 1932 [roku] 1934 0
49/5/0/-/318 Zeznanie majątku spadkowego [pozostałego po] Mariannie Gajek [zmarłe dnia] 4 I 1934 [roku] 1934 0
49/5/0/-/319 Zeznanie majątku spadkowego pozostałego po Szczepanie Książkak [zmarłym] 10 I 1934 [roku] 1934 0
49/5/0/-/320 Zeznanie majątku spadkowego pozostałego po Adamie Rajskim [zmarłym] 6 sierpnia 1929 [roku] 1934 0
49/5/0/-/321 Zeznanie majątku spadkowego pozostałego po Wawrzynie Musiał i Mariannie Musiał [zmarłych] 19 VIII 1904 i 25 II 1933 [roku] 1934 0
49/5/0/-/322 Akta sprawy spadkowej po [zmarłym] dnia 9 styczznia 1924 [roku] Barańskim Piotrze 1934 0
49/5/0/-/323 Zeznanie majątku spadkowego pozostałego po Szychawskim Antonim [zmarłym] 4 I 1920 [roku] 1934 0
49/5/0/-/324 Akta sprawy spadkowej po [zmarłym] dnia 6 III 1934 [roku] Cymbaliście Konstantym 1934 0
49/5/0/-/325 Zeznanie majątku spadkowego pozostałego po Józefie Treuklu [zmarłego dnia] 7 VI 1932 [roku] 1934 0
49/5/0/-/326 Akta sprawy spadkowej po [zmarłym] dnia 19 listopada 1933 [roku] Becher Emmie 1934 0
49/5/0/-/327 Akta sprawy spadkowej po [zmarłym dnia] 3 kwietnia 1934 [roku] Błaszczyku Józefie 1934 0
49/5/0/-/328 Akta sprawy spadkowej po [zmarłym dnia] 14 czerwca 1933 [roku] Bugajskim Wincentym 1934 0
49/5/0/-/329 Akta sprawy spadkowej po [zmarłym dnia] 8 września 1933 roku Bugajskim Izraelu 1934 0
49/5/0/-/330 Akta sprawy spadkowej po [zmarłym dnia] 9 czerwca 1934 [roku] Chałbińskim Józefie 1934 0
1 2 3 4 ... 20 21 22 23 24 ... 41 42 43 44

Amount of archival material

647

595

0

9.91

9.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.