Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Skarbowy w Tomaszowie Mazowieckim

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim Oddział w Tomaszowie Mazowieckim
- brak danych - 1920-1951
- brak danych - 1920 - 1951
- brak danych - tak
administracja specjalna - skarbowość polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes 595 j.a.
spis roboczy Yes 1 j.a.
spis zdawczo-odbiorczy Yes 51j.a.
Organy administracji skarbowej określone zostały na mocy dekretu z dnia 11 kwietnia 1945 roku o ustroju władz administracji skarbowej oraz skarbowych organów wykonawczych. Naczelne kierownictwo i nadzór nad administracją skarbową należał do Ministra Skarbu. Urzędy skarbowe podporządkowane były izbom skarbowym, jako władzom II instancji. Urząd Skarbowy w Brzezinach utworzony był na mocy dekretu z 11 kwietnia 1945 r. 27 czerwca 1946 r. wydano nowy dekret o ustroju władz administracji skarbowej oraz skarbowych organów wykonawczych. W dniu 3 grudnia 1947 r. wydane zostało rozporządzenie Ministra Skarbu o granicach okręgów i siedzibach izb skarbowych oraz urzędów i organów podporządkowanych izbom skarbowym. W 1950 r. zlikwidowano urzędy skarbowe, a ich kompetencje przejęły prezydia powiatowych rad narodowych. Księgi wymiarowe i księgi biercze podatków: przemysłowego, obrotowego, dochodowego, od nieruchomości, gruntowego, lokalowego, funduszu pracy, bezpośredniego, od spadku i darowizn, od reklam; wykazy wypadków śmierci, sprawozdania kasowe, ewidencja konfiskat mienia, podatek obrotowy i dochodowy zakładów i towarzystw, ewidencja świadectw przemysłowych, ewidencja przedsiębiorstw, okólniki i zarządzenia. - brak danych -
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 647 0
Show all units in the collection:
Units without series::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
49/5/0/-/331 Akta sprawy spadkowej po zmarłym [dnia] 5 kwietnia 1934 roku Döhringu Janie - Juliuszu 1934 0
49/5/0/-/332 Akta sprawy spadkowej po [zmarłym] dnia 12 lutego 1932 [roku] Drajlingu Janie 1934 0
49/5/0/-/333 Akta sprawy spadkowej po [zmarłym] dnia 2 X 1930 [roku] Feustermanie Traimie 1934 0
49/5/0/-/334 Akta sprawy spadkowej po [zmarłym] dnia 7 lutego 1930 [roku] Fajmanie Zelmanie 1934 0
49/5/0/-/335 Akta sprawy spadkowej po [zmarłym] dnia 25 stycznia 1934 [roku] Fuchsie Auguście 1934 0
49/5/0/-/336 Akta sprawy spadkowej po [zmarłym] dnia 24 XII 1930 [roku] Fuchsie Auguście 1934 0
49/5/0/-/337 Akta sprawy spadkowej po [zmarłym] dnia 14 grudnia 1932 roku Fizyckiej Chaji - Ruchli 1934 0
49/5/0/-/338 Akta sprawy spadkowej po [zmarłym] dnia 30 lutego 1934 [roku] Grejberze Mateuszu 1934 0
49/5/0/-/339 Akta sprawy spadkowej po [zmarłym] dnia 6 IV 1933 [roku] Grochowskim Tomaszu 1934 0
49/5/0/-/340 Akta sprawy spadkowej po [zmarłym] dnia 26 kwietnia 1930 [roku] Gryglaku Wojciechu 1934 0
49/5/0/-/341 Akta sprawy spadkowej po [zmarłej] dnia 23 czerwca 1931 [roku] Harenzie Małgorzacie 1934 0
49/5/0/-/342 Akta sprawy spadkowej po [zmarłej] dnia 20 IV 1929 [roku] Ido Emilji Flor 1934 0
49/5/0/-/343 Akta sprawy spadkowej po [zmarłej] dnia 9 lutego 1934 [roku] Jess Wilhelminie 1934 0
49/5/0/-/344 Akta sprawy spadkowej po [zmarłym] dnia 3 IV 1934 [roku] Kwiatkowskim Józefie 1934 0
49/5/0/-/345 Akta sprawy spadkowej po [zmarłym] dnia 24 I 1933 [roku] Kroszyńskim Berku 1934 0
1 2 3 4 ... 21 22 23 24 25 ... 41 42 43 44

Amount of archival material

647

595

0

9.91

9.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.