Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Skarbowy w Tomaszowie Mazowieckim

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim Oddział w Tomaszowie Mazowieckim
- brak danych - 1920-1951
- brak danych - 1920 - 1951
- brak danych - tak
administracja specjalna - skarbowość polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes 595 j.a.
spis roboczy Yes 1 j.a.
spis zdawczo-odbiorczy Yes 51j.a.
Organy administracji skarbowej określone zostały na mocy dekretu z dnia 11 kwietnia 1945 roku o ustroju władz administracji skarbowej oraz skarbowych organów wykonawczych. Naczelne kierownictwo i nadzór nad administracją skarbową należał do Ministra Skarbu. Urzędy skarbowe podporządkowane były izbom skarbowym, jako władzom II instancji. Urząd Skarbowy w Brzezinach utworzony był na mocy dekretu z 11 kwietnia 1945 r. 27 czerwca 1946 r. wydano nowy dekret o ustroju władz administracji skarbowej oraz skarbowych organów wykonawczych. W dniu 3 grudnia 1947 r. wydane zostało rozporządzenie Ministra Skarbu o granicach okręgów i siedzibach izb skarbowych oraz urzędów i organów podporządkowanych izbom skarbowym. W 1950 r. zlikwidowano urzędy skarbowe, a ich kompetencje przejęły prezydia powiatowych rad narodowych. Księgi wymiarowe i księgi biercze podatków: przemysłowego, obrotowego, dochodowego, od nieruchomości, gruntowego, lokalowego, funduszu pracy, bezpośredniego, od spadku i darowizn, od reklam; wykazy wypadków śmierci, sprawozdania kasowe, ewidencja konfiskat mienia, podatek obrotowy i dochodowy zakładów i towarzystw, ewidencja świadectw przemysłowych, ewidencja przedsiębiorstw, okólniki i zarządzenia. - brak danych -
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 647 0
Show all units in the collection:
Units without series::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
49/5/0/-/346 Akta sprawy spadkowej po [zmarłym] dnia 24 IV 1933 [roku] Kelmie Karolu 1934 0
49/5/0/-/347 Akta sprawy spadkowej po [zmarłym] dnia 4 IV 1934 [roku] Komorowskim [Władysławie] 1934 0
49/5/0/-/348 Akta sprawy spadkowej po [zmarłym] dnia 20 września 1931 roku Libeskindzie Jakóbie L. 1934 0
49/5/0/-/349 Akta sprawy spadkowej po [zmarłej] dnia 19 XI 1931 [roku] Lewkowiczowej Gołdzie 1934 0
49/5/0/-/350 Akta sprawy spadkowej po [zmarłej] dnia 17 V 1931 [roku] Ludwig Marii 1934 0
49/5/0/-/351 Akta sprawy spadkowej po [zmarłym] dnia 19 VIII 1933 [roku] Miazku Józefie 1934 0
49/5/0/-/352 Akta sprawy spadkowej po [zmarłym] dnia 17 VIII 1933 [roku] Pufale Michale 1934 0
49/5/0/-/353 Akta sprawy spadkowej po [zmarłym] dnia 13 III 1932 [roku] Papiermanie Szlamie 1934 0
49/5/0/-/354 Akta sprawy spadkowej po [zmarłym] dnia 24 lutego 1934 [roku] Plauk Julianie 1934 0
49/5/0/-/355 Akta sprawy spadkowej po [zmarłej] dnia 5 XII 1930 [roku] Radke Lidii 1934 0
49/5/0/-/356 Akta sprawy spadkowej po [zmarłej] dnia 8 sierpnia 1933 [roku] Rozenbaumowej Sarze 1934 0
49/5/0/-/357 Akta sprawy spadkowej po [zmarłej] dnia 27 października 1931 [roku] Speichler Emmie 1934 0
49/5/0/-/358 Akta sprawy spadkowej po [zmarłym] dnia 2 października 1932 [roku] Sarojcie Władysławie 1934 0
49/5/0/-/359 Akta sprawy spadkowej po [zmarłym] dnia 11 marca 1934 [roku] Szczepaniaku Wojciechu 1934 0
49/5/0/-/360 Akta sprawy spadkowej po [zmarłej] dnia 27 V 1934 [roku] Salem Mirli 1934 0
1 2 3 4 ... 22 23 24 25 26 ... 41 42 43 44

Amount of archival material

647

595

0

9.91

9.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.