Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Skarbowy w Tomaszowie Mazowieckim

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim Oddział w Tomaszowie Mazowieckim
- brak danych - 1920-1951
- brak danych - 1920 - 1951
- brak danych - tak
administracja specjalna - skarbowość polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes 595 j.a.
spis roboczy Yes 1 j.a.
spis zdawczo-odbiorczy Yes 51j.a.
Organy administracji skarbowej określone zostały na mocy dekretu z dnia 11 kwietnia 1945 roku o ustroju władz administracji skarbowej oraz skarbowych organów wykonawczych. Naczelne kierownictwo i nadzór nad administracją skarbową należał do Ministra Skarbu. Urzędy skarbowe podporządkowane były izbom skarbowym, jako władzom II instancji. Urząd Skarbowy w Brzezinach utworzony był na mocy dekretu z 11 kwietnia 1945 r. 27 czerwca 1946 r. wydano nowy dekret o ustroju władz administracji skarbowej oraz skarbowych organów wykonawczych. W dniu 3 grudnia 1947 r. wydane zostało rozporządzenie Ministra Skarbu o granicach okręgów i siedzibach izb skarbowych oraz urzędów i organów podporządkowanych izbom skarbowym. W 1950 r. zlikwidowano urzędy skarbowe, a ich kompetencje przejęły prezydia powiatowych rad narodowych. Księgi wymiarowe i księgi biercze podatków: przemysłowego, obrotowego, dochodowego, od nieruchomości, gruntowego, lokalowego, funduszu pracy, bezpośredniego, od spadku i darowizn, od reklam; wykazy wypadków śmierci, sprawozdania kasowe, ewidencja konfiskat mienia, podatek obrotowy i dochodowy zakładów i towarzystw, ewidencja świadectw przemysłowych, ewidencja przedsiębiorstw, okólniki i zarządzenia. - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
49/5/0/-/256 Zeznanie majątku spadkowego pozostałego po Wawrzyńcu Wania [zmarłym] 27 kwietnia 1926 [roku] 1931 0
49/5/0/-/257 Odpis inwentarza - majątku pozostałego po zmarłym Leopoldzie Jachowskim 1931 0
49/5/0/-/258 Akta sprawy spadkowej po [małżonkach] Szulczewskich Ludwice i Maksymilianie 1931 0
49/5/0/-/259 Zeznanie majątku spadkowego pozostałego po Franciszku Tokarskim [zmarłym] 12 maja 1931 [roku] w Jeziorku 1931 0
49/5/0/-/260 Zeznanie majątku spadkowego pozostałego po Chunie Rubina 1931 0
49/5/0/-/261 Zeznanie majątku spadkowego pozostałego po Klarze Juli Leimbach [zmarłej] 1 maja 1931 [roku] 1931 0
49/5/0/-/262 Zeznanie majątku spadkowego pozostałego po Anastazji Adamus [zmarłej dnia] 26 lipca 1930 [roku] 1931 0
49/5/0/-/263 Akta w sprawie spadkowej po Aronie Lichrenszteinie [zmarłym] 25.06.1930 [roku] 1931 0
49/5/0/-/264 Akta sprawy spadkowej po zmarłym [dnia] 7 lutego 1930 [roku] Zelmanie Fajmanie 1931 0
49/5/0/-/265 Zeznanie majątku spadkowego pozostałego po Franciszku Kucharskim [zmarłym] 15.04.1923 [roku] 1931 0
49/5/0/-/266 Sprawa spadkowa po [zmarłym] Józefie Jankowskim 1931 0
49/5/0/-/267 Zeznanie majątku spadkowego pozostałego po Rywce Frydnau [zmarłym dnia] 23 II 1929 [roku] 1931 0
49/5/0/-/268 Akta sprawy spadkowej po zmarłej [dnia] 27 X 1931 [roku] Emmie Emilji Speichler 1931 0
49/5/0/-/269 Decyzja o wymiarze podatku spadkowego po Celinie Stanisławskiej Landsbergowej [zmarłej] 1.04.1930 [roku] 1931 0
49/5/0/-/270 Akta sprawy spadkowej po zmarłej [dnia] 5 lutego 1929 [roku] Cerce vel Cecylii Szeps 1931 0
1 2 3 4 ... 16 17 18 19 20 ... 41 42 43 44

Amount of archival material

647

595

0

9.91

9.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.