Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Skarbowy w Tomaszowie Mazowieckim

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim Oddział w Tomaszowie Mazowieckim
- brak danych - 1920-1951
- brak danych - 1920 - 1951
- brak danych - tak
administracja specjalna - skarbowość polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes 595 j.a.
spis roboczy Yes 1 j.a.
spis zdawczo-odbiorczy Yes 51j.a.
Organy administracji skarbowej określone zostały na mocy dekretu z dnia 11 kwietnia 1945 roku o ustroju władz administracji skarbowej oraz skarbowych organów wykonawczych. Naczelne kierownictwo i nadzór nad administracją skarbową należał do Ministra Skarbu. Urzędy skarbowe podporządkowane były izbom skarbowym, jako władzom II instancji. Urząd Skarbowy w Brzezinach utworzony był na mocy dekretu z 11 kwietnia 1945 r. 27 czerwca 1946 r. wydano nowy dekret o ustroju władz administracji skarbowej oraz skarbowych organów wykonawczych. W dniu 3 grudnia 1947 r. wydane zostało rozporządzenie Ministra Skarbu o granicach okręgów i siedzibach izb skarbowych oraz urzędów i organów podporządkowanych izbom skarbowym. W 1950 r. zlikwidowano urzędy skarbowe, a ich kompetencje przejęły prezydia powiatowych rad narodowych. Księgi wymiarowe i księgi biercze podatków: przemysłowego, obrotowego, dochodowego, od nieruchomości, gruntowego, lokalowego, funduszu pracy, bezpośredniego, od spadku i darowizn, od reklam; wykazy wypadków śmierci, sprawozdania kasowe, ewidencja konfiskat mienia, podatek obrotowy i dochodowy zakładów i towarzystw, ewidencja świadectw przemysłowych, ewidencja przedsiębiorstw, okólniki i zarządzenia. - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
49/5/0/-/271 Zeznanie majątku spadkowego pozostałego po Stanisławie Filipińskim [zmarłym] 24 III 1928 [roku] 1931 0
49/5/0/-/272 Sprawa spadkowa po zmarłym 6 II 1919 [roku] Walentym Kaczmarku 1931 0
49/5/0/-/273 Sprawa spadkowa po zmarłym [dnia] 11 VII 1914 [roku] Henryku vel Emil Henryk Bosig 1931 0
49/5/0/-/274 Zeznanie majątku spadkowego pozostałego po Chawie Könrgheit [zmarłej] 8 VIII 1931 [roku] 1931 0
49/5/0/-/275 Zeznanie majątku spadkowego pozostałego po Juliuszu Majerze [zmarłym] 16 XII 1923 [roku] 1931 0
49/5/0/-/276 Zeznanie majątkowe spadkowe pozostałego po Marianie Kucharskim [zmarłym] 20 IV 1931 [roku] 1931 0
49/5/0/-/277 Sprawa spadkowa po Eliaszu Kenel [zmarłym] 4 grudnia 1919 [roku] 1931 0
49/5/0/-/278 Sprawa spadkowa po Maksie Furderer [zmarłym] 10 grudnia 1924 [roku] 1931 0
49/5/0/-/279 Zeznanie majątku spadkowego pozostałego po Michale Sadowskim [zmarłym] 30 X 1926 [roku] 1931 0
49/5/0/-/280 Zeznanie majątku spadkowego pozostałego po Józefie Michalskim [zmarłym] 4.04.1914 [roku] 1931 0
49/5/0/-/281 Akta tyczące podatku spadkowego po Marii - Auguście Liebeheu [zmarłej] 15 I 1923 [roku] 1931 0
49/5/0/-/282 Zeznanie majątku spadkowego pozostałego po Józefie i Teofili [małżonków] Andryszczak [zmarłych] 8 I 1932 i 20 lutego 1885 [roku] 1931-1932 0
49/5/0/-/283 Akta sprawy spadkowej po zmarłym [dnia] 6 I 1932 [roku doktorze] Stanisławie Macieju Narewskim 1931-1932 0
49/5/0/-/284 Zeznanie majątku spadkowego pozostałego po Kowalczyku Wojciechu [zmarłego] 19 XII 1931 [roku} 1931 0
49/5/0/-/285 Sprawa spadkowa po zmarłym w [dniu] 24 XII 1906 [roku] Leopoldzie Steimbachu 1931 0
1 2 3 4 ... 17 18 19 20 21 ... 41 42 43 44

Amount of archival material

647

595

0

9.91

9.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.