Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Skarbowy w Tomaszowie Mazowieckim

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim Oddział w Tomaszowie Mazowieckim
- brak danych - 1920-1951
- brak danych - 1920 - 1951
- brak danych - tak
administracja specjalna - skarbowość polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes 595 j.a.
spis roboczy Yes 1 j.a.
spis zdawczo-odbiorczy Yes 51j.a.
Organy administracji skarbowej określone zostały na mocy dekretu z dnia 11 kwietnia 1945 roku o ustroju władz administracji skarbowej oraz skarbowych organów wykonawczych. Naczelne kierownictwo i nadzór nad administracją skarbową należał do Ministra Skarbu. Urzędy skarbowe podporządkowane były izbom skarbowym, jako władzom II instancji. Urząd Skarbowy w Brzezinach utworzony był na mocy dekretu z 11 kwietnia 1945 r. 27 czerwca 1946 r. wydano nowy dekret o ustroju władz administracji skarbowej oraz skarbowych organów wykonawczych. W dniu 3 grudnia 1947 r. wydane zostało rozporządzenie Ministra Skarbu o granicach okręgów i siedzibach izb skarbowych oraz urzędów i organów podporządkowanych izbom skarbowym. W 1950 r. zlikwidowano urzędy skarbowe, a ich kompetencje przejęły prezydia powiatowych rad narodowych. Księgi wymiarowe i księgi biercze podatków: przemysłowego, obrotowego, dochodowego, od nieruchomości, gruntowego, lokalowego, funduszu pracy, bezpośredniego, od spadku i darowizn, od reklam; wykazy wypadków śmierci, sprawozdania kasowe, ewidencja konfiskat mienia, podatek obrotowy i dochodowy zakładów i towarzystw, ewidencja świadectw przemysłowych, ewidencja przedsiębiorstw, okólniki i zarządzenia. - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
49/5/0/-/317 Zeznanie majątku spadkowego pozostałego po Izydorze Goździk [zmarłym dnia] 8 I 1932 [roku] 1934 0
49/5/0/-/316 Akta sprawy spadkowej po [zmarłym] dnia 4 XI 1933 [roku] Baslerze Wiktorze vel Wiktoryn 1934 0
49/5/0/-/315 Akta sprawy spadkowej po [zmarłym] dnia 12 I 1934 [roku] Kurawskim Michale 1934 0
49/5/0/-/314 Akta sprawy spadkowej po zmarłym dnia 26 VIII 1934 [roku] Auguście Schefflerze 1934 0
49/5/0/-/313 Zeznanie majątku spadkowego pozostałego po Walesie Andrzeju [zmarłym] 12 kwietnia 1918 [roku] 1934 0
49/5/0/-/312 Zeznanie majątku spadkowego pozostałego po Gołębiowskim Walentym [zmarłym] dnia 13 września 1920 roku 1934 0
49/5/0/-/311 Sprawy spadkowe po [zmarłym] dnia 8 I 1933 [roku] Szmulu Hersz Warzager 1933 0
49/5/0/-/310 Akta sprawy spadkowej po zmarłej dnia 14 I 1933 [roku] Woickiej Mariannie 1933 0
49/5/0/-/309 Akta sprawy spadkowej po zmarłym dnia 23 I 1933 [roku] Keslerze Chunie w Tomaszowie [Mazowieckim] 1933 0
49/5/0/-/308 Akta sprawy spadkowej po zmarłej 27 II 1933 [roku] Marii Peneł I voto Hampus 1933 0
49/5/0/-/307 Sprawy spadkowe po [zmarłych] Amalli Idzie Schultzowej i Lanisie Schultzu 21 VIII 1925 i 31 V 1933 [roku] 1933 0
49/5/0/-/306 Sprawy spadkowe po [zmarłej] Helenie Rykaczewskiej [dnia] 16 kwietnia 1929 [roku] 1933 0
49/5/0/-/305 Zeznanie majątku spadkowego pozostałego po Jakóbczyku Władysławie [zmarłym] 8 XI 1931 [roku] 1933 0
49/5/0/-/304 Zeznanie majątku spadkowego pozostałego po Reincholdzie Grudkie [zmarłym] 29 IX 1933 [roku] w Tomaszowie [Mazowieckim] 1933 0
49/5/0/-/303 Zeznanie majątku spadkowego pozostałego po Judzie Rozentalm [zmarłej] 8 lutego 1933 [roku] w Łodzi 1933 0
1 2 3 4 ... 21 22 23 24 25 ... 41 42 43 44

Amount of archival material

647

595

0

9.91

9.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.