Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Skarbowy w Tomaszowie Mazowieckim

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim Oddział w Tomaszowie Mazowieckim
- brak danych - 1920-1951
- brak danych - 1920 - 1951
- brak danych - tak
administracja specjalna - skarbowość polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes 595 j.a.
spis roboczy Yes 1 j.a.
spis zdawczo-odbiorczy Yes 51j.a.
Organy administracji skarbowej określone zostały na mocy dekretu z dnia 11 kwietnia 1945 roku o ustroju władz administracji skarbowej oraz skarbowych organów wykonawczych. Naczelne kierownictwo i nadzór nad administracją skarbową należał do Ministra Skarbu. Urzędy skarbowe podporządkowane były izbom skarbowym, jako władzom II instancji. Urząd Skarbowy w Brzezinach utworzony był na mocy dekretu z 11 kwietnia 1945 r. 27 czerwca 1946 r. wydano nowy dekret o ustroju władz administracji skarbowej oraz skarbowych organów wykonawczych. W dniu 3 grudnia 1947 r. wydane zostało rozporządzenie Ministra Skarbu o granicach okręgów i siedzibach izb skarbowych oraz urzędów i organów podporządkowanych izbom skarbowym. W 1950 r. zlikwidowano urzędy skarbowe, a ich kompetencje przejęły prezydia powiatowych rad narodowych. Księgi wymiarowe i księgi biercze podatków: przemysłowego, obrotowego, dochodowego, od nieruchomości, gruntowego, lokalowego, funduszu pracy, bezpośredniego, od spadku i darowizn, od reklam; wykazy wypadków śmierci, sprawozdania kasowe, ewidencja konfiskat mienia, podatek obrotowy i dochodowy zakładów i towarzystw, ewidencja świadectw przemysłowych, ewidencja przedsiębiorstw, okólniki i zarządzenia. - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
49/5/0/-/361 Akta sprawy spadkowej po [zmarłej] dnia 15 IV 1933 [roku] Sygitowicz Florentynie 1934 0
49/5/0/-/362 Akta sprawy spadkowej po [zmarłej] dnia 31 XII 1930 [roku] Salem Arji 1934 0
49/5/0/-/363 Akta sprawy spadkowej po [zmarłym] dnia 23 października 1930 [roku] Trzmielu Moszku - Josku w Tomaszowie [Mazowieckim] 1934 0
49/5/0/-/364 Akta sprawy spadkowej po [zmarłej] dnia 22 X 1933 [roku] Wojciechowskiej Juliannie 1934 0
49/5/0/-/365 Akta sprawy spadkowej po [zmarłym] dnia 2 września 1932 [roku] Zabawskim Stanisławie 1934 0
49/5/0/-/366 Akta sprawy spadkowej po [zmarłej] dnia 26 VIII 1933 [roku] Marii Ostrowskiej 1934 0
49/5/0/-/367 Zeznanie majątku spadkowego pozostałego po [zmarłym] dnia 26 III 1929 [roku] Nusenie - Dawidzie Ajzenie 1934 0
49/5/0/-/368 Zeznanie majątku spadkowego pozostałego po [zmarłym] dnia 20 IX 1928 [roku] Antonim Kiku 1934 0
49/5/0/-/369 Akta spadkowe po Antonim i Zofii Fircho 1934 0
49/5/0/-/370 Akta spadkowe po [zmarłym] dnia 23 XII 1931 [roku] Sęku Aleksandrze Emilu 1934 0
49/5/0/-/371 Akta sprawy spadkowej po [zmarłym] dnia 21 I 1929 [roku] Krygierze Alfredzie 1936 0
49/5/0/-/372 Akta sprawy spadkowej po [zmarłym] dnia 3 I 1936 [roku] Kalinowskim Kazimierzu 1936 0
49/5/0/-/373 Akta sprawy spadkowej po [zmarłym] dnia 9 XI 1926 [roku] Sz. J. Bilbainie 1936 0
49/5/0/-/374 Akta sprawy spadkowej po [zmarłym] dnia 27 I 1936 [roku] Stanisławie Goleniu 1936 0
49/5/0/-/375 Akta sprawy spadkowej po [zmarłej] dnia 20 VII 1935 [roku] Lidji Köhlerowej 1936 0
1 2 3 4 ... 23 24 25 26 27 ... 41 42 43 44

Amount of archival material

647

595

0

9.91

9.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.