Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Skarbowy w Tomaszowie Mazowieckim

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim Oddział w Tomaszowie Mazowieckim
- brak danych - 1920-1951
- brak danych - 1920 - 1951
- brak danych - tak
administracja specjalna - skarbowość polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes 595 j.a.
spis roboczy Yes 1 j.a.
spis zdawczo-odbiorczy Yes 51j.a.
Organy administracji skarbowej określone zostały na mocy dekretu z dnia 11 kwietnia 1945 roku o ustroju władz administracji skarbowej oraz skarbowych organów wykonawczych. Naczelne kierownictwo i nadzór nad administracją skarbową należał do Ministra Skarbu. Urzędy skarbowe podporządkowane były izbom skarbowym, jako władzom II instancji. Urząd Skarbowy w Brzezinach utworzony był na mocy dekretu z 11 kwietnia 1945 r. 27 czerwca 1946 r. wydano nowy dekret o ustroju władz administracji skarbowej oraz skarbowych organów wykonawczych. W dniu 3 grudnia 1947 r. wydane zostało rozporządzenie Ministra Skarbu o granicach okręgów i siedzibach izb skarbowych oraz urzędów i organów podporządkowanych izbom skarbowym. W 1950 r. zlikwidowano urzędy skarbowe, a ich kompetencje przejęły prezydia powiatowych rad narodowych. Księgi wymiarowe i księgi biercze podatków: przemysłowego, obrotowego, dochodowego, od nieruchomości, gruntowego, lokalowego, funduszu pracy, bezpośredniego, od spadku i darowizn, od reklam; wykazy wypadków śmierci, sprawozdania kasowe, ewidencja konfiskat mienia, podatek obrotowy i dochodowy zakładów i towarzystw, ewidencja świadectw przemysłowych, ewidencja przedsiębiorstw, okólniki i zarządzenia. - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
49/5/0/-/376 Akta sprawy spadkowej po Feliksie i Władysławie [braciach] Tomaszewskich 1936 0
49/5/0/-/377 Akta sprawy spadkowej po [zmarłym] dnia 24 VIII 1931 [roku] Ellu Abramie 1936 0
49/5/0/-/378 Akta sprawy spadkowej po [zmarłej] dnia 31 I 1936 [roku] Barbarze - Wandzie Wiszniewskiej 1936 0
49/5/0/-/379 Akta sprawy spadkowej po [zmarłym] dnia 19 I 1921 [roku] Jareckim Jaecie 1936 0
49/5/0/-/380 Akta sprawy spadkowej po [zmarłym] dnia 11 X 1929 [roku] Lenge Filipie 1936 0
49/5/0/-/381 Akta sprawy spadkowej po [zmarłych] dnia 14 XI 1924 [roku] Katarzynie Weneckiej i 30 XI 1916 [roku] Wojciechu Weneckim 1936 0
49/5/0/-/382 Akta sprawy spadkowej po [zmarłym] dnia 2 I 1918 [roku] Izderstejnie Szmulu 1936 0
49/5/0/-/383 Akta sprawy spadkowej po [zmarłej] dnia 11 XII 1934 [roku] Spark Emmie Bercie 1936 0
49/5/0/-/384 Akta sprawy zdziałanej przez Esterę Kahan 1936 0
49/5/0/-/385 Akta sprawy spadkowej po [zmarłym] dnia 9 X 1934 [roku] Józefowiczu Szmulu 1936 0
49/5/0/-/386 Akta sprawy spadkowej po [zmarłym] dnia 30 XII 1932 [roku] Janie Wuttke 1936 0
49/5/0/-/387 Akta sprawy spadkowej po [zmarłym] dnia 25 XII [1932 roku] Lredtke Albercie Michale 1936 0
49/5/0/-/388 Akta sprawy spadkowej po [zmarłym] dnia 23 VIII 1934 [roku] Stefanie Pawłowskim 1936 0
49/5/0/-/389 Akta sprawy spadkowej po [zmarłym] dnia 22 VII 1935 [roku] Lorens Piotrze 1936 0
49/5/0/-/390 Akta sprawy zdziałanej przez Wolfa Chawę Walesmana 1936 0
1 2 3 4 ... 24 25 26 27 28 ... 41 42 43 44

Amount of archival material

647

595

0

9.91

9.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.