Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Skarbowy w Tomaszowie Mazowieckim

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim Oddział w Tomaszowie Mazowieckim
- brak danych - 1920-1951
- brak danych - 1920 - 1951
- brak danych - tak
administracja specjalna - skarbowość polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes 595 j.a.
spis roboczy Yes 1 j.a.
spis zdawczo-odbiorczy Yes 51j.a.
Organy administracji skarbowej określone zostały na mocy dekretu z dnia 11 kwietnia 1945 roku o ustroju władz administracji skarbowej oraz skarbowych organów wykonawczych. Naczelne kierownictwo i nadzór nad administracją skarbową należał do Ministra Skarbu. Urzędy skarbowe podporządkowane były izbom skarbowym, jako władzom II instancji. Urząd Skarbowy w Brzezinach utworzony był na mocy dekretu z 11 kwietnia 1945 r. 27 czerwca 1946 r. wydano nowy dekret o ustroju władz administracji skarbowej oraz skarbowych organów wykonawczych. W dniu 3 grudnia 1947 r. wydane zostało rozporządzenie Ministra Skarbu o granicach okręgów i siedzibach izb skarbowych oraz urzędów i organów podporządkowanych izbom skarbowym. W 1950 r. zlikwidowano urzędy skarbowe, a ich kompetencje przejęły prezydia powiatowych rad narodowych. Księgi wymiarowe i księgi biercze podatków: przemysłowego, obrotowego, dochodowego, od nieruchomości, gruntowego, lokalowego, funduszu pracy, bezpośredniego, od spadku i darowizn, od reklam; wykazy wypadków śmierci, sprawozdania kasowe, ewidencja konfiskat mienia, podatek obrotowy i dochodowy zakładów i towarzystw, ewidencja świadectw przemysłowych, ewidencja przedsiębiorstw, okólniki i zarządzenia. - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
49/5/0/-/606 Akta sprawy spadkowej po Michale Feiferze vel Pfeiferze 1941 0
49/5/0/-/636 Akta sprawy spadkowej po Moritzie Robercie Zimmermanie 1944 0
49/5/0/-/604 Akta sprawy spadkowej po Moszku Dunerze vel Donerze 1941 0
49/5/0/-/625 Akta sprawy spadkowej po Otto - Moritz Zimmermann 1943 0
49/5/0/-/447 Akta sprawy spadkowej po Róży Fruchtowej [zmarłej] 10 I 1939 [roku] 1939 0
49/5/0/-/600 Akta sprawy spadkowej po Stanisławie Cyprianie Piliczewskim 1940 0
49/5/0/-/610 Akta sprawy spadkowej po Stanisławie Franciszku 1941 0
49/5/0/-/634 Akta sprawy spadkowej po Stanisławie Korzeniewskiej 1943 0
49/5/0/-/467 Akta sprawy spadkowej po Stanisławie Salomonie Fajmerze [zmarłym] 1 IX 1939 [roku] 1939 0
49/5/0/-/616 Akta sprawy spadkowej po Szajndli Sieradzkiej 1941 0
49/5/0/-/628 Akta sprawy spadkowej po Szczepanie Stenolu 1943 0
49/5/0/-/597 Akta sprawy spadkowej po SzlamieHerszu Gerszonowiczu 1940 0
49/5/0/-/635 Akta sprawy spadkowej po Wilhelmie Ewaldzie Zimmermanie 1944 0
49/5/0/-/622 Akta sprawy spadkowej po Władysławie Żyglińskim 1942 0
49/5/0/-/639 Akta sprawy spadkowej po Wojciechu Wojciechowskim, Janie Bykowskim, Franciszku Porczyku, Juliuszu Mullerze, Juliuszu Lerchu, Janie Zychora, Agnieszce Furstenweld,Helmucie Friedrichu, Janie Husarczyku, Jerzym Kowlińskim, Kazimierzem Ostrowskim, Helenie Popławskiej, Wilhelmie Josiewiczu, Emilu Josiewiczu 1942 0
1 2 3 4 5 6 7 8 ... 41 42 43 44

Amount of archival material

647

595

0

9.91

9.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.