Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Skarbowy w Tomaszowie Mazowieckim

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim Oddział w Tomaszowie Mazowieckim
- brak danych - 1920-1951
- brak danych - 1920 - 1951
- brak danych - tak
administracja specjalna - skarbowość polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes 595 j.a.
spis roboczy Yes 1 j.a.
spis zdawczo-odbiorczy Yes 51j.a.
Organy administracji skarbowej określone zostały na mocy dekretu z dnia 11 kwietnia 1945 roku o ustroju władz administracji skarbowej oraz skarbowych organów wykonawczych. Naczelne kierownictwo i nadzór nad administracją skarbową należał do Ministra Skarbu. Urzędy skarbowe podporządkowane były izbom skarbowym, jako władzom II instancji. Urząd Skarbowy w Brzezinach utworzony był na mocy dekretu z 11 kwietnia 1945 r. 27 czerwca 1946 r. wydano nowy dekret o ustroju władz administracji skarbowej oraz skarbowych organów wykonawczych. W dniu 3 grudnia 1947 r. wydane zostało rozporządzenie Ministra Skarbu o granicach okręgów i siedzibach izb skarbowych oraz urzędów i organów podporządkowanych izbom skarbowym. W 1950 r. zlikwidowano urzędy skarbowe, a ich kompetencje przejęły prezydia powiatowych rad narodowych. Księgi wymiarowe i księgi biercze podatków: przemysłowego, obrotowego, dochodowego, od nieruchomości, gruntowego, lokalowego, funduszu pracy, bezpośredniego, od spadku i darowizn, od reklam; wykazy wypadków śmierci, sprawozdania kasowe, ewidencja konfiskat mienia, podatek obrotowy i dochodowy zakładów i towarzystw, ewidencja świadectw przemysłowych, ewidencja przedsiębiorstw, okólniki i zarządzenia. - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
49/5/0/-/325 Zeznanie majątku spadkowego pozostałego po Józefie Treuklu [zmarłego dnia] 7 VI 1932 [roku] 1934 0
49/5/0/-/303 Zeznanie majątku spadkowego pozostałego po Judzie Rozentalm [zmarłej] 8 lutego 1933 [roku] w Łodzi 1933 0
49/5/0/-/275 Zeznanie majątku spadkowego pozostałego po Juliuszu Majerze [zmarłym] 16 XII 1923 [roku] 1931 0
49/5/0/-/224 Zeznanie majątku spadkowego pozostałego po Juli vel Juliannie Grochowalskiej zmarłej 10 grudnia 1921 [roku] 1930 0
49/5/0/-/595 Zeznanie majątku spadkowego pozostałego po Karolu Stroszajnie zmarłym 31 XII 1920 [roku] 1920 0
49/5/0/-/252 Zeznanie majątku spadkowego pozostałego po Kazdu Krałnie [zmarłym] 19 VIII 1914 [roku] 1931 0
49/5/0/-/261 Zeznanie majątku spadkowego pozostałego po Klarze Juli Leimbach [zmarłej] 1 maja 1931 [roku] 1931 0
49/5/0/-/284 Zeznanie majątku spadkowego pozostałego po Kowalczyku Wojciechu [zmarłego] 19 XII 1931 [roku} 1931 0
49/5/0/-/461 Zeznanie majątku spadkowego pozostałego po Marcie Marii Müller [zmarłej] 6 VI 1936 [roku] 1939 0
49/5/0/-/254 Zeznanie majątku spadkowego pozostałego po Marcinie Dziedzińskim [zmarłym] 27 lipca 1927 [roku] 1931 0
49/5/0/-/242 Zeznanie majątku spadkowego pozostałego po Marcinie, Marii, Urszuli Stefankiewicz [zmarłych] 26 lipca 1926 [roku] w Warszawie 1931 0
49/5/0/-/318 Zeznanie majątku spadkowego [pozostałego po] Mariannie Gajek [zmarłe dnia] 4 I 1934 [roku] 1934 0
49/5/0/-/279 Zeznanie majątku spadkowego pozostałego po Michale Sadowskim [zmarłym] 30 X 1926 [roku] 1931 0
49/5/0/-/248 Zeznanie majątku spadkowego pozostałego po Michale Zięba [zmarłym dnia] 19 I 1926 [roku] 1931 0
49/5/0/-/217 Zeznanie majątku spadkowego pozostałego po Morduchie Wołku beztestamentowego zmarłym [dnia] 10 II 1912 [roku] w Otwaku 1930 0
1 2 3 4 ... 40 41 42 43 44

Amount of archival material

647

595

0

9.91

9.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.