Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Skarbowy w Tomaszowie Mazowieckim

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim Oddział w Tomaszowie Mazowieckim
- brak danych - 1920-1951
- brak danych - 1920 - 1951
- brak danych - tak
administracja specjalna - skarbowość polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes 595 j.a.
spis roboczy Yes 1 j.a.
spis zdawczo-odbiorczy Yes 51j.a.
Organy administracji skarbowej określone zostały na mocy dekretu z dnia 11 kwietnia 1945 roku o ustroju władz administracji skarbowej oraz skarbowych organów wykonawczych. Naczelne kierownictwo i nadzór nad administracją skarbową należał do Ministra Skarbu. Urzędy skarbowe podporządkowane były izbom skarbowym, jako władzom II instancji. Urząd Skarbowy w Brzezinach utworzony był na mocy dekretu z 11 kwietnia 1945 r. 27 czerwca 1946 r. wydano nowy dekret o ustroju władz administracji skarbowej oraz skarbowych organów wykonawczych. W dniu 3 grudnia 1947 r. wydane zostało rozporządzenie Ministra Skarbu o granicach okręgów i siedzibach izb skarbowych oraz urzędów i organów podporządkowanych izbom skarbowym. W 1950 r. zlikwidowano urzędy skarbowe, a ich kompetencje przejęły prezydia powiatowych rad narodowych. Księgi wymiarowe i księgi biercze podatków: przemysłowego, obrotowego, dochodowego, od nieruchomości, gruntowego, lokalowego, funduszu pracy, bezpośredniego, od spadku i darowizn, od reklam; wykazy wypadków śmierci, sprawozdania kasowe, ewidencja konfiskat mienia, podatek obrotowy i dochodowy zakładów i towarzystw, ewidencja świadectw przemysłowych, ewidencja przedsiębiorstw, okólniki i zarządzenia. - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
49/5/0/-/32 Rejestr wymiarowy podatku obrotowego za rok [podatkowy] 1940 1940 0
49/5/0/-/31 Wykaz zaległości podatku obrotowego i dochodowego z terenów przyłączonych do Protektoratu, a wchodzących w skład Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Mazowieckim 1940 0
49/5/0/-/30 [Podatek] przemysłowy [litera] D 1944 0
49/5/0/-/29 [Podatek] przemysłowy [litera] P 1944 0
49/5/0/-/28 Podatek przemysłowy od dochodu [litera] P 1943 0
49/5/0/-/27 Księga biercza [podatku] przemysłowego [tom] 3 1940-1941 0
49/5/0/-/26 Księga biercza [podatku] przemysłowego [tom] 2 1940-1941 0
49/5/0/-/25 Księga biercza [podatku] przemysłowego [tom] 1 1940-1941 0
49/5/0/-/24 Księga biercza [podatku] przemysłowego [litera P] 1940-1941 0
49/5/0/-/23 Księga biercza podatku przemysłowego od obrotu (zryczałtowanego, niezryczałtowanego i scalonego) tom III 1939-1940 0
49/5/0/-/22 Księga biercza podatku przemysłowego od obrotu (zryczałtowanego, niezryczałtowanego i scalonego) tom III 1939-1940 0
49/5/0/-/21 Księga biercza podatku przemysłowego od obrotu (zryczałtowanego, niezryczałtowanego i scalonego) tom II 1939-1940 0
49/5/0/-/20 Księga biercza podatku przemysłowego od obrotu (zryczałtowanego, niezryczałtowanego i scalonego) tom I 1939-1940 0
49/5/0/-/19 [Księga biercza podatku] przemysłowego [tom] IV 1939-1940 0
49/5/0/-/18 Księga biercza [zasadniczego podatku przemysłowego] 1939-1940 0
1 2 3 4 ... 37 38 39 40 41 42 43 44

Amount of archival material

647

595

0

9.91

9.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.