Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Skarbowy w Tomaszowie Mazowieckim

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim Oddział w Tomaszowie Mazowieckim
- brak danych - 1920-1951
- brak danych - 1920 - 1951
- brak danych - tak
administracja specjalna - skarbowość polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes 595 j.a.
spis roboczy Yes 1 j.a.
spis zdawczo-odbiorczy Yes 51j.a.
Organy administracji skarbowej określone zostały na mocy dekretu z dnia 11 kwietnia 1945 roku o ustroju władz administracji skarbowej oraz skarbowych organów wykonawczych. Naczelne kierownictwo i nadzór nad administracją skarbową należał do Ministra Skarbu. Urzędy skarbowe podporządkowane były izbom skarbowym, jako władzom II instancji. Urząd Skarbowy w Brzezinach utworzony był na mocy dekretu z 11 kwietnia 1945 r. 27 czerwca 1946 r. wydano nowy dekret o ustroju władz administracji skarbowej oraz skarbowych organów wykonawczych. W dniu 3 grudnia 1947 r. wydane zostało rozporządzenie Ministra Skarbu o granicach okręgów i siedzibach izb skarbowych oraz urzędów i organów podporządkowanych izbom skarbowym. W 1950 r. zlikwidowano urzędy skarbowe, a ich kompetencje przejęły prezydia powiatowych rad narodowych. Księgi wymiarowe i księgi biercze podatków: przemysłowego, obrotowego, dochodowego, od nieruchomości, gruntowego, lokalowego, funduszu pracy, bezpośredniego, od spadku i darowizn, od reklam; wykazy wypadków śmierci, sprawozdania kasowe, ewidencja konfiskat mienia, podatek obrotowy i dochodowy zakładów i towarzystw, ewidencja świadectw przemysłowych, ewidencja przedsiębiorstw, okólniki i zarządzenia. - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
49/5/0/-/244 Zeznanie majątku spadkowego pozostałego po Moszlu Josku Salomonowiczu [zmarłym] dnia 31 października 1927 [roku] 1931 0
49/5/0/-/452 Zeznanie majątku spadkowego pozostałego po Oskarze Fürsteirwaldzie [zmarłego] 13 VI [1973 roku] 1939 0
49/5/0/-/459 Zeznanie majątku spadkowego pozostałego po Pawle Ottonie Widerman [zmarłym] 26 VIII 1937 [roku] 1939 0
49/5/0/-/460 Zeznanie majątku spadkowego pozostałego po po Eugelberta Appelta [zmarłym] 6 XII 1937 [roku] 1939 0
49/5/0/-/304 Zeznanie majątku spadkowego pozostałego po Reincholdzie Grudkie [zmarłym] 29 IX 1933 [roku] w Tomaszowie [Mazowieckim] 1933 0
49/5/0/-/228 Zeznanie majątku spadkowego pozostałego po Romualdzie - Kazimierzu Ojrzanowskim zmarłym dnia 31 lipca 1914 [roku] 1930 0
49/5/0/-/230 Zeznanie majątku spadkowego pozostałego po Romualdzie Woldanowskim 1930 0
49/5/0/-/267 Zeznanie majątku spadkowego pozostałego po Rywce Frydnau [zmarłym dnia] 23 II 1929 [roku] 1931 0
49/5/0/-/453 Zeznanie majątku spadkowego pozostałego po Śp. Franciszce z Gustów Wachowej [zmarłej] 19.08.1933 [roku] 1939 0
49/5/0/-/271 Zeznanie majątku spadkowego pozostałego po Stanisławie Filipińskim [zmarłym] 24 III 1928 [roku] 1931 0
49/5/0/-/295 Zeznanie majątku spadkowego pozostałego po Stanisławie Zabawskim [zmarłym dnia] 2 września 1932 [roku] 1933 0
49/5/0/-/457 Zeznanie majątku spadkowego pozostałego po Stefanie Bączkowskim [zmarłym] 20 VIII 1927 [roku] 1939 0
49/5/0/-/225 Zeznanie majątku spadkowego pozostałego po Szarlocie - Augusty Krug zmarłej dnia 1 grudnia 1922 [roku] w Tomaszowie [Mazowieckim] 1930 0
49/5/0/-/319 Zeznanie majątku spadkowego pozostałego po Szczepanie Książkak [zmarłym] 10 I 1934 [roku] 1934 0
49/5/0/-/323 Zeznanie majątku spadkowego pozostałego po Szychawskim Antonim [zmarłym] 4 I 1920 [roku] 1934 0
1 2 3 4 ... 37 38 39 40 41 42 43 44

Amount of archival material

647

595

0

9.91

9.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.