Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Skarbowy w Tomaszowie Mazowieckim

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim Oddział w Tomaszowie Mazowieckim
- brak danych - 1920-1951
- brak danych - 1920 - 1951
- brak danych - tak
administracja specjalna - skarbowość polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes 595 j.a.
spis roboczy Yes 1 j.a.
spis zdawczo-odbiorczy Yes 51j.a.
Organy administracji skarbowej określone zostały na mocy dekretu z dnia 11 kwietnia 1945 roku o ustroju władz administracji skarbowej oraz skarbowych organów wykonawczych. Naczelne kierownictwo i nadzór nad administracją skarbową należał do Ministra Skarbu. Urzędy skarbowe podporządkowane były izbom skarbowym, jako władzom II instancji. Urząd Skarbowy w Brzezinach utworzony był na mocy dekretu z 11 kwietnia 1945 r. 27 czerwca 1946 r. wydano nowy dekret o ustroju władz administracji skarbowej oraz skarbowych organów wykonawczych. W dniu 3 grudnia 1947 r. wydane zostało rozporządzenie Ministra Skarbu o granicach okręgów i siedzibach izb skarbowych oraz urzędów i organów podporządkowanych izbom skarbowym. W 1950 r. zlikwidowano urzędy skarbowe, a ich kompetencje przejęły prezydia powiatowych rad narodowych. Księgi wymiarowe i księgi biercze podatków: przemysłowego, obrotowego, dochodowego, od nieruchomości, gruntowego, lokalowego, funduszu pracy, bezpośredniego, od spadku i darowizn, od reklam; wykazy wypadków śmierci, sprawozdania kasowe, ewidencja konfiskat mienia, podatek obrotowy i dochodowy zakładów i towarzystw, ewidencja świadectw przemysłowych, ewidencja przedsiębiorstw, okólniki i zarządzenia. - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
49/5/0/-/227 Zeznanie majątku spadkowego pozostałego po Szymchowiczu Josku [zmarłym] 5 III 1922 [roku] 1930 0
49/5/0/-/302 Zeznanie majątku spadkowego pozostałego po Teodorze Kardu Arndt [zmarłego dnia] 10 stycznia 1931 [roku] w Tomaszowie Mazowieckim 1933 0
49/5/0/-/313 Zeznanie majątku spadkowego pozostałego po Walesie Andrzeju [zmarłym] 12 kwietnia 1918 [roku] 1934 0
49/5/0/-/256 Zeznanie majątku spadkowego pozostałego po Wawrzyńcu Wania [zmarłym] 27 kwietnia 1926 [roku] 1931 0
49/5/0/-/321 Zeznanie majątku spadkowego pozostałego po Wawrzynie Musiał i Mariannie Musiał [zmarłych] 19 VIII 1904 i 25 II 1933 [roku] 1934 0
49/5/0/-/463 Zeznanie majątku spadkowego pozostałego po Wilhelmie Sroka [zmarłym] 10 VI 1939 [roku] 1939 0
49/5/0/-/240 Zeznanie majątku spadkowego pozostałego po Władysławie i Apolonii [małżonków] Głowackich zmarłych 9 IV 1926 i 24 I 1917 [roku] 1930 0
49/5/0/-/233 Zeznanie majątku spadkowego pozostałego po zmarłej Mindli Szeps 1930 0
49/5/0/-/368 Zeznanie majątku spadkowego pozostałego po [zmarłym] dnia 20 IX 1928 [roku] Antonim Kiku 1934 0
49/5/0/-/367 Zeznanie majątku spadkowego pozostałego po [zmarłym] dnia 26 III 1929 [roku] Nusenie - Dawidzie Ajzenie 1934 0
49/5/0/-/534 Związek Zawodowy Pracowników Budownictwa Ceramiki i Pokrewnych Zawodów 1950 0
49/5/0/-/533 Związek Zawodowy Pracowników Kolejowych 1950 0
49/5/0/-/517 Związek Zawodowy [Pracowników Leśnych] i Przemysłu Drzewnego Oddział Piotrków 1950 0
49/5/0/-/526 Związek Zawodowy [Pracowników] Samorządu i Użyteczności Publicznej 1950 0
49/5/0/-/518 Związek [Zawodowy Robotników i Pracowników] Przemysłu Włókienniczego 1950 0
1 2 3 4 ... 20 21 22 23 24 ... 41 42 43 44

Amount of archival material

647

595

0

9.91

9.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.