Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Skarbowy w Tomaszowie Mazowieckim

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim Oddział w Tomaszowie Mazowieckim
- brak danych - 1920-1951
- brak danych - 1920 - 1951
- brak danych - tak
administracja specjalna - skarbowość polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes 595 j.a.
spis roboczy Yes 1 j.a.
spis zdawczo-odbiorczy Yes 51j.a.
Organy administracji skarbowej określone zostały na mocy dekretu z dnia 11 kwietnia 1945 roku o ustroju władz administracji skarbowej oraz skarbowych organów wykonawczych. Naczelne kierownictwo i nadzór nad administracją skarbową należał do Ministra Skarbu. Urzędy skarbowe podporządkowane były izbom skarbowym, jako władzom II instancji. Urząd Skarbowy w Brzezinach utworzony był na mocy dekretu z 11 kwietnia 1945 r. 27 czerwca 1946 r. wydano nowy dekret o ustroju władz administracji skarbowej oraz skarbowych organów wykonawczych. W dniu 3 grudnia 1947 r. wydane zostało rozporządzenie Ministra Skarbu o granicach okręgów i siedzibach izb skarbowych oraz urzędów i organów podporządkowanych izbom skarbowym. W 1950 r. zlikwidowano urzędy skarbowe, a ich kompetencje przejęły prezydia powiatowych rad narodowych. Księgi wymiarowe i księgi biercze podatków: przemysłowego, obrotowego, dochodowego, od nieruchomości, gruntowego, lokalowego, funduszu pracy, bezpośredniego, od spadku i darowizn, od reklam; wykazy wypadków śmierci, sprawozdania kasowe, ewidencja konfiskat mienia, podatek obrotowy i dochodowy zakładów i towarzystw, ewidencja świadectw przemysłowych, ewidencja przedsiębiorstw, okólniki i zarządzenia. - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
49/5/0/-/106 Księga biercza podatku od nieruchomości za okres 1938-1939. Stryków - Głowno [tom] II 1938-1939 0
49/5/0/-/107 Wykaz osób posiadających nieruchomości Tom I 1938-1939 0
49/5/0/-/108 [Podatek] od nieruchomości. Rok [budżetowy] 1938-1939. Miasto [tom] I 1938-1939 0
49/5/0/-/109 [Podatek] od nieruchomości. Rok [budżetowy] 1938-1939. Miasto [tom] II 1938-1939 0
49/5/0/-/110 [Podatek] od [nieruchomości]. Rok [budżetowy] 1938 - [1939]. Miasto. [tom] III 1938-1939 0
49/5/0/-/111 Wykaz zaległości [państwowego] podatku od nieruchomości z terenów przyłączonych do Protektoratu a wchodzących w skład Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Mazowieckim 1939 0
49/5/0/-/112 Księga biercza [podatku] od nieruchomości za okres 1939/1940 Tom II powiat 1939-1940 0
49/5/0/-/113 Księga biercza [podatku] od nieruchomości za okres 1939/1940 Tom II powiat 1939-1940 0
49/5/0/-/114 Księga biercza podatku od nieruchomości okres [budżetowy] 1939/40 tom II miasto 1939-1940 0
49/5/0/-/115 Księga biercza podatku od nieruchomości Tom III miasto 1939-1940 0
49/5/0/-/116 Księga biercza [podatku] od nieruchomości okres [budżetowy] 1939/40 Tom IV 1939-1940 0
49/5/0/-/117 [Księga] biercza [podatku] od nieruchomości V. N. P. 1940 0
49/5/0/-/118 Księga biercza [podatku] od nieruchomości Tom I 1941-1942 0
49/5/0/-/119 Księga biercza [podatku] od nieruchomości Tom II 1941-1942 0
49/5/0/-/120 Księga biercza [podatku] od nieruchomości Tom III 1941-1942 0
1 2 3 4 ... 6 7 8 9 10 ... 41 42 43 44

Amount of archival material

647

595

0

9.91

9.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.