Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Fabryka Dywanów "Weltom" Spółka Akcyjna w Tomaszowie Mazowieckim

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim Oddział w Tomaszowie Mazowieckim
- brak danych - [1979]1992-1995
- brak danych - 1979 - 1995
- brak danych - tak
instytucje gospodarcze - przemysł włókienniczy i odzieżowy polski
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
W 1846 roku na terenie miasta Tomaszowa powstaje manufaktura w której zapoczątkowano produkcję kobiercy i dywaników na podłogę. Manufaktura ta stanowiła zalążek Fabryki Dywanów "Weltom". Założycielem tej manufaktury, która składała się z przędzalni i tkalni ręcznej był Edward Roland. W 1890 r. do spółki z Rolandem przystępuje jego szwagier Aleksander Muller. Wspólnicy nabywają działkę nad rzeką Wolbórką i tam lokalizują nowy zakład. W 1923 roku Fabryka zostaje przekształcona w spółkę akcyjną. W okresie międzywojennym zakład produkował dywany szenilowe, chodniki boucle, chodniki i wycieraczki kokosowe oraz dywany velour. W czasie II wojny światowej fabryka produkowała głównie dla potrzeb armii niemieckiej. Dnia 31.IV.1948 r. na podstawie Orzeczenia Ministra Przemysłu i Handlu z 12.II.1948 r. przedsiębiorstwo Tomaszowska Fabryka Dywanów Muller została przejęta na własność Państwa. Do objęcia przedsiębiorstwa wyznaczono Państwowe Zakłady Przemysłu Jedwabniczo Galanteryjnego nr 3 w Tomaszowie Maz. Po zakończeniu II wojny światowej w lipcu 1945 r. fabryka wznowiła produkcję. Modernizacja zakładu rozpoczęła się w 1948 roku kiedy to zlikwidowano maszynę parową w kotłowni. Uległy modernizacji kotłownia, zmiękczalnia wody i farbiarnia. W latach pięćdziesiątych podjęto działania dla ujednolicenia produkcji. W 1950 r. zaprzestano produkcji taśmy tapicerskiej, w 1960 r. zakończono produkcję wycieraczek, w 1968 produkcję tkanin meblowych. Ponieważ zapotrzebowanie na dywany i chodniki zwiększało się podjęto decyzję rozbudowy zakładu. W 1968 r. zakończono budowę nowej tkalni i wzbogacono ten oddział o 16 nowych krosien z maszynkami żakardowymi. W latach 1970 - 1974 nastąpiła wymiana starego typu krosien na nowe typu Textima i Longbotton. W latach następnych wybudowano nową wykończalnię, przędzalnię, farbiarnię, mieszalnię. Gruntownie zmodernizowano także pozostałe budynki na terenie zakładu. Stopniowo wymieniono cały park maszynowy. Do 1992 roku Fabryka Dywanów "Weltom" była przedsiębiorstwem produkcyjnym składającym się z czterech wydziałów: farbiarni, przędzalni, tkalni i wykończalni. Podstawowymi asortymentami były: dywany i chodniki velour, dywany wilton. Z dniem 1 stycznia 1992 roku Fabryka Dywanów "Weltom" przekształciła się w Jednoosobową Spółkę Akcyjną Skarbu Państwa z przeznaczeniem do programu powszechnej prywatyzacji. Skarb Państwa posiadał 100% akcji Fabryki. Na podstawie ustawy z 30 kwietnia 1993 roku o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji w 1995 roku akcje Spółki zostały wzniesione do Narodowych Funduszy Inwestycyjnych i zmieniła się struktura akcjonariuszy: 25% posiadał Skarb Państwa, 33% akcji tzw. Fundusz wiodący, 27% pozostałe fundusze i 15% akcji pracownicy. Statut, zarządzenia, regulaminy, uchwały Zarządu, protokoły posiedzeń Rady Nadzorczej i walnego zgromadzenia, bilanse, sprawozdania finansowe, sprawozdania GUS. - brak danych -

Amount of archival material

27

0

0

0.25

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.